ДСТУ EN 60704-2-2:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-2. Особливі вимоги до тепловентиляторів (EN 60704-2-2:2010, IDT; IEC 60704-2-2:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20427 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 60704-2-2:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-2. Особливі вимоги до тепловентиляторів (EN 60704-2-2:2010, IDT; IEC 60704-2-2:2009, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття12.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 12.12.2018 № 479 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа60704-2-2:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)


ДСТУ EN 60704-1:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60704-1:2010; EN 60704-1:2010/А11:2012, IDT)

ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення (EN 60704-3:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3743-2:2014 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (EN ISO 3743-2:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Прилади побутові та аналогічні електричні
НОРМИ ТА ПРАВИЛА
ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО
В ПОВІТРІ ШУМУ
Частина 2-2. Особливі вимоги
до тепловентиляторів

ДСТУ ЕN 60704-2-2:2018
(ЕN 60704-2-2:2010, IDТ;
ІЕС 60704-2-2:2009, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2018 р. № 479 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60704-2-2:2010 Household and similar appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 2-2: Particular requirements for fan heaters (IEC 60704-2-2:2009) (Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-2. Особливі вимоги до тепловентиляторів) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕN 60704-2-2:2010

1 Сфера застосування та призначеність

1.1 Сфера застосування

1.2 Призначеність

1.3 Невизначеність вимірювання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи вимірювання та акустичні середовища

5 Засоби вимірювання

6 Функціонування та розміщення випробовуваних приладів

6.1 Оснащення та попередня підготовка приладів

6.2 Електро-, водо- чи газопостачання

7 Вимірювання рівнів звукового тиску

8 Розрахунок рівнів звукового тиску та звукової потужності

9 Інформація, яку потрібно реєструвати

10 Інформація, яку потрібно зазначати у протоколі

Додатки

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60704-2-2:2018 (EN 60704-2-2:2010, IDТ; ІЕС 60704-2-2:2009, IDТ) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-2. Особливі вимоги до тепловентиляторів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60704-2-2:2010 (версія en) «Household and similar appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 2-2: Particular requirements for fan heaters» (lEC 60704-2-2:2009).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ», «ця частина 2-2» замінено на «цей стандарт»; «частина 1» замінено на «EN 60704-1»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 60704-2-2:2010 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей стандарт треба використовувати разом з ДСТУ EN 60704-1 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги».

Доречні положення ДСТУ EN 60704-1 зі змінами, внесеними цим стандартом, установлюють норми та правила випробування електричних теплоакумуляційних кімнатних обігрівачів.

Цей стандарт доповнює чи модифікує відповідні розділи ДСТУ EN 60704-1. Будь-який підрозділ (пункт) ДСТУ EN 60704-1, не зазначений у цьому стандарті, застосовують настільки, наскільки це доцільно. Там, де в цьому стандарті зазначено «Доповнення», «Модифікація» чи «Заміна», треба відповідно адаптувати доречний текст ДСТУ EN 60704-1.

Підрозділи (пункти), які є додатковими до ДСТУ EN 60704-1, понумеровано, починаючи зі 101.

Крім випадків, коли примітки наведено в новому підрозділі (пункті) або враховано примітки ДСТУ EN 60704-1, нумерація приміток, зокрема тих, які наведено в заміненому розділі чи підрозділі (пункті), починається зі 101.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 Величини та одиниці.

ВСТУП до EN 60704-2-2:2010

Умови виконання вимірювань, установлені в цьому стандарті, забезпечують достатню точність визначення випромінюваного шуму, а також порівняння результатів вимірювань, одержаних різними лабораторіями, за відтворення, наскільки це можливо, практичного використання тепловентиляторів.

Рекомендовано розглядати визначення рівнів шуму як частину комплексної процедури випробування, яка охоплює багато аспектів, пов’язаних із властивостями та функційністю тепловентиляторів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
НОРМИ ТА ПРАВИЛА ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО В ПОВІТРІ ШУМУ
Частина 2-2. Особливі вимоги до тепловентиляторів

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
TEST CODE FOR THE DETERMINATION
OF AIRBORNE ACOUSTICAL NOISE
Part 2-2. Particular requirements for fan heaters

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

Цей розділ ЕN 60704-1 застосовно з урахуванням таких змін.

1.1 Сфера застосування

1.1.1 Загальні положення

Заміна:

Цей стандарт поширюється на електричні тепловентилятори, спроектовані для розміщення на підлозі, столі чи прилавку тощо або для монтування на стіні.

Цей стандарт не поширюється на:

— електричні обігрівачі складських приміщень;

— кімнатні зволожувачі повітря;

— кімнатні осушувачі повітря;

— очищувачі повітря;

— обігрівачі, спроектовані винятково для промислових цілей.

1.1.2 Види шуму

Заміна:

Для вимірювання шуму, який випромінюють тепловентилятори, можна використовувати ISO 3743-1, ISO 3743-2 та ISO 3744.

1.1.3 Розмір джерела

Заміна:

Метод, установлений в ISO 3744, є застосовним до джерел шуму будь-якого розміру. У разі застосування ISO 3743-1 та ISO 3743-2 треба зважати на те, щоб максимальний розмір випробовуваного приладу відповідав вимогам, установленим в 1.3 ISO 3743-1 та ISO 3743-2.

1.2 Призначеність

Доповнення:

Досліджуваний діапазон частот для визначення звукової потужності тепловентиляторів містить принаймні октавні смуги з центральними частотами від 63 Гц до 8 000 Гц.

Вимоги щодо декларування значень шумового випромінення є поза сферою застосування цього стандарту.

1.3 Невизначеність вимірювання

Заміна:

Оцінки значень середньоквадратичних відхилів рівнів звукової потужності, визначених відповідно до цього стандарту, становлять:

Середньоквадратичний відхил, дБ
σr (повторюваності) σR (відтворюваності)
0,4 1,0

1.101 Середньоквадратичний відхил для декларування та перевірення

Для визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення згідно з ІЕС 60704-3 застосовують такі значення:

Середньоквадратичний відхил, дБ
σp (виробництво) σt (сумарний) σм (опорний)
0,3—1,1 1,0—1,6 1,5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують відповідний розділ ЕN 60704-1.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ