ДСТУ EN 13261:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі (EN 13261:2009 + A1:2010, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20104 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13261:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі (EN 13261:2009 + A1:2010, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття17.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 13261:2015 (EN 13261:2009 + A1:2010, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 17.12.2018 № 496 Про прийняття та скасування національних стандартів, скасування змін та поправки до національних стандартів, скасування поправки до зміни до національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13261:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Вагони» (ТК 83)


ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10045-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування (EN 10045-1:1990, IDT)

ДСТУ EN 10045-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування (EN 10045-1:1990, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 13103:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Позначення живлення осей. Метод проектування (EN 13103:2009 + A2:2012, IDT)

ДСТУ EN 13104:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Робота осей. Метод проектування (EN 13104:2009+A2:2012, IDT)

ДСТУ EN 13260:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Колісні. Вимоги до продукції (EN 13260:2009+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 13261:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі (EN 13261:2009+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 473:2012 Неруйнівний контроль. Кваліфікація i сертифікація персоналу. Основні положення (EN 473:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14284:2014 Сталь та чавун. Відбір та готування проб для визначення хімічного складу (EN ISO 14284:2002, IDT)

ДСТУ ISO 2808:2015 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2007, IDT)

ДСТУ ISO 643:2009 Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна (ІSO 643:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Поправка

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO 9227:2015 Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування соляним туманом (ISO 9227:2012, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
КОЛІСНІ ВІЗКИ
Вимоги до осі

ДСТУ EN 13261:2018
(EN 13261:2009 + А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вагони» (ТК 83)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 грудня 2018 р. № 496 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13261:2009 + А1:2010, IDT Railway applications — Wheelsets and bogies — Axles — Product requirements (Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, встановленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13261:2015 (EN 13261:2009 + А1:2010, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення характеристик продукції

3.1 Хімічний склад

3.2 Механічні характеристики

3.3 Характеристики мікроструктури

3.4 Контроль забрудненості сталі неметалевими включеннями

3.5 Ультразвуковий контроль звукопровідності

3.6 Залишкові напруження

3.7 Характеристики поверхні

3.8 Допуски на геометричні параметри та розміри

3.9 Захист від корозії та механічних пошкоджень

3.10 Маркування

Додаток А (обов’язковий) Особливі параметри осей зі сталей марок ЕА1Т та ЕА4Т

Додаток В (обов’язковий) Стандартний зразок для ультразвукового контролю звукопровідності

Додаток С (обов’язковий) Метод оцінювання стійкості покриття до ударних пошкоджень

Додаток D (обов’язковий) Метод оцінювання стійкості покриття до пошкоджень елементами баластного шару

Додаток Е (обов’язковий) Метод оцінювання стійкості покриття до специфічних їдких речовин

Додаток F (обов’язковий) Метод оцінювання стійкості покриття до циклічних механічних навантажень

Додаток G (обов’язковий) Вимірювання вмісту водню в сталі осей на стадії витоплення

Додаток Н (довідковий) Кресленики випробних зразків

Додаток I (довідковий) Оцінювання відповідності продукції зазначеним вимогам

Додаток J (довідковий) Постачання продукції

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 1321:2009 обов'язковим вимогам Директиви ЄС 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13261:2018 (EN 13261:2009 + А1:2010, IDT) «Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо EN 13261:2009 + А1:2010, IDT (версія en) «Railway applications — Wheelsets and bogies — Axles — Product requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 83 «Вагони».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13261:2015 (EN 13261:2009 + А1:2010, IDT) «Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі», прийнятого методом підтвердження.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографія» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

— вилучено «Передмову» до EN 13261:2009 + А1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті)

— чинні зміни та/чи технічні поправки в тексті національного НД виділено подвійною рискою на березі (II).

ВСТУП до EN 1321:2009

Цей стандарт розроблено Технічним Комітетом стандартизації ТК 83 «Вагони»

Головна мета нормативних документів, які до цього часу використовували під час постачання осей в Європі (пам’ятки UIC, національні стандарти), полягала в повному визначенні процедур постачання та характеристик осей, які необхідно виміряти.

У деяких документах зазначали перевірку продукції на відповідність технічним вимогам, але методики та характеристики, які потрібно контролювати під час перевірки відповідності продукції технічним вимогам, не визначено.

У цьому стандарті ці питання розглядаються через:

а) визначення усіх характеристик осей. їх контролюють або під час оцінювання відповідності або під час постачання продукції (див. розділ 3);

b) визначення процедур оцінювання відповідності зазначеним вимогам (див. додаток I);

с) визначення умов постачання (див. додаток J). У цьому випадку постачальнику пропонують обрати між:

1) Традиційною процедурою постачання з вибірковим контролем за допомогою відбирання зразків з партій, як зазначено в чинній документації (див. J.5);

2) процедурою постачання із застосуванням концепцій забезпечення якості (див. додаток J.6).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
КОЛІСНІ ВІЗКИ
Вимоги до осі

RAILWAY APPLICATIONS
WHEELSETSAND BOGIES
Axles
Product requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено характеристики осей, які використовують на Європейських залізничних дорогах.

У цьому стандарті визначено характеристики кованих або катаних суцільних та порожнистих осей, виготовлених з вакуумованої сталі марки EA1N, яка є найпоширенішою за використанням маркою на європейських залізничних мережах. Стосовно порожнистих осей, цей стандарт поширюється лише на осі, які виготовляють механічним обробленням отвору у кованій або катаній суцільній осі.

Крім того, в додатку А наведено додаткові характеристики осей марки ЕА1Т та ЕА4Т.

Визначено дві категорії осей — категорія 1 та категорія 2. Зазвичай осі категорії 1 застосовують, якщо експлуатаційна швидкість рухомого складу перевищує 200 км/год.

Цей стандарт застосовують до осей, які сконструйовані відповідно до вимог EN 13103 та EN 13104.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цього документа. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба застосовувати лише останню редакцію документа, на яку є посилання (разом із будь-якими змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

EN 13103 Railway applications — Wheelsets and bogies — Non-powered axles — Design method

EN 13104 Railway applications — Wheelsets and bogies — Powered axles — Design method

EN 13260 Railway applications — Wheelsets and bogies — Wheelsets — Product requirements

EN 20898-2:1993 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread (ISO 898-2:1992)

EN 22768-1 General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989)

EN 22768-2 General tolerances — Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications (ISO 2768-2:1989)

EN ISO 643:2003 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003)

EN ISO 2409:2007 Paints and varnishes — Cross-cut test (ISO 2409:2007)

EN ISO 2808:2007 Paints and varnishes — Determination of film thickness (ISO 2808:2007)

EN ISO 9227:2006 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (ISO 9227:2006)

EN ISO 14284:2002 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996)

ISO 4967:1998 Steel — Determination of content of non-metallic inclusions — Micrographic method using standard diagrams

ISO 5948:1994 Railway rolling stock material — Ultrasonic acceptance testing

ISO 6933:1986 Railway rolling stock material — Magnetic particle acceptance testing

ISO/TR 97692 Steel and iron — Review of available methods of analysis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за температури навколишнього середовища

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування

EN 13103 Залізничний транспорт. Колісні візки. Позначення живлення осей. Метод проектування

EN 13104 Залізничний транспорт. Колісні візки. Робота осей. Метод проектування

EN 13260 Залізничний транспорт. Колісні візки. Колісні пари. Вимоги до продукції

EN 20898-2 Вироби кріпильні. Механічні властивості. Частина 2. Гайки з встановленим контрольним навантаженням. Різьба з великим кроком. (ISO 2768-2:1989)

EN 22768-1 Загальні допуски. Частина 1. Допуски для лінійних і кутових вимірів без індивідуальних позначень допуску (ISO 2768-1:1989)

EN 22768-2 Загальні допуски. Частина 2. Геометричні допуски для приладів без індивідуальних позначень допуску (ISO 2768-2:1989)

EN ISO 643:2003 Сталі. Мікрографічне визначення видимого розміру зерна

EN ISO 2409:2007 Фарби та лаки. Випробування методом ґратчастих надрізів (ISO 2409:2007)

EN ISO 2808:2007 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2007)

EN ISO 9227:2006 Випробування на корозію в штучній атмосфері. Випробування в сольовому тумані (ISO 9227:2006)

EN ISO 14284:2002Сталь та чавун. Відбір та готування проб для визначення хімічного складу (ISO 14284:1996)

ISO 4967:1998 Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Мікрографічний метод оцінювання за стандартними діаграмами

ISO 5948:1994 Матеріал для залізничного рухомого складу. Ультразвуковий приймальний контроль

ISO 6933:1986 Матеріал для залізничного рухомого складу. Магнітопорошковий приймальний контроль

ISO/TR 9769 Сталь і чавун. Огляд наявних методів аналізування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ