ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 330:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20040 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття14.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2018 № 492 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа300 330:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155)


ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT)

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016/А11:2020, IDT). Зміна № 11:2020

ДСТУ EN 55022:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT)

ДСТУ EN 62311:2014 Оцінювання електронного і електричного обладнання стосовно обмеження впливу на людину електромагнітних полів (0 Гц - 300 ГГц) (EN 62311:2008, IDT)

ДСТУ EN 62479:2015 Оцінювання відповідності малопотужного електронного та електричного устатковання базовим граничним рівням, пов’язаним з дією електромагнітних полів (від 10 МГц до 300 ГГц) на людину (EN 62479:2010, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2016 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування (ETSI EN 300 220-1:2012, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 Cистеми з радіодоступом діапазону частот 2.4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 328:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008. Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 17. Спеціальні умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузі 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузі 5 ГГц і швидкісних систем передавання даних у смузі 5,8 ГГц (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSІ EN 301489-1:2005, ІDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц (ETSІ EN 301489-3:2002, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 10536-1:2008 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні. Картки тісної взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики (ISO/IEC 10536-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14443-1:2008 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні. Картки близької взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики (ISO/IEC 14443-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15693-1:2008 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні з розширеним радіусом дії. Частина 1. Фізичні характеристики (ISO/IEC 15693-1:2000, IDT)

ДСТУ ЕТSI ЕN 301 489-17:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 17. Спеціальні умови для випробування широкосмугових систем передавання у смузі 2,4 ГГц, високоефективного обладнання RLAN у смузі 5 ГГц і швидкісних систем передавання даних у смузі 5,8 ГГц. Поправка


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Радіообладнання малого радіуса дії
РАДІООБЛАДНАННЯ
СМУГИ ЧАСТОТ ВІД 9 кГц ДО 25 МГц
ТА ІНДУКТИВНІ КОНТУРНІ СИСТЕМИ СМУГИ ЧАСТОТ ВІД 9 кГц ДО 30 МГц
Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ETSI EN 300 330:2018
(ETSI EN 300 330:2017, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 14 грудня 2018 р. № 492 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 300 330:2017 (версія V 2.1.1) Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (Пристрої малого радіуса дії (SRD). Радіоелектронне обладнання в смузі частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи в смузі частот від 9 кГц до 30 МГц. Згармонізований стандарт, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви 2014/53/EU)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Права інтелектуальної власності

1 Сфера застосування

2 Посилання

2.1 Нормативні посилання

2.2 Довідкові посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки

3.3 Скорочення

4 Перелік технічних вимог

4.1 Умови довкілля

4.2 Загальні положення

4.3 Вимоги щодо відповідності передавача

4.4 Вимоги щодо відповідності приймача

5 Випробування на відповідність технічним вимогам

5.1 Умови довкілля для випробування

5.2 Загальні умови проведення випробування

5.3 Нормальні та екстремальні умови випробування

5.4 Перевірка джерела живлення

5.5 Нормальні умови випробування

5.6 Екстремальні умови випробування

5.7 Додаткове випробувальне обладнання

5.8 Стандартні випробувальні сигнали та перевірка модуляції

5.9 Еквівалент антени

5.10 Випробувальний пристрій

5.11 Випробувальні майданчики та загальні положення щодо випромінення

5.12 Вимірювальний приймач

5.13 Невизначеність вимірювання

5.14 Тлумачення результатів вимірювання

6 Відповідні методи вимірювання для передавачів та приймачів

6.1 Вимоги до передавача

6.2 Методи вимірювання відповідності передавача

6.3 Відповідні методи вимірювання для приймача

Додаток А (довідковий) Вимоги цього стандарту та перелік технічних вимог до випробування на відповідність Директиві 2014/53/EU

Додаток В (обов’язковий) Визначення стосовно передавача

Додаток С (обов’язковий) Вимірювання випромінення

Додаток D (обов’язковий) Коефіцієнт корекції норми Н-поля для створених Е-полів

Додаток Е (обов’язковий) Індивідуальні рамкові антени

Додаток F (довідковий) Еквівалент антени для вимірювання носійної та гармонік струму індуктивного передавача (тільки для обладнання класу 3)

Додаток G (довідковий) Е-поле у ближній зоні за низьких частот

Додаток Н (обов'язковий) Вимірювання та норми для Н-поля за відстані 3 м і 30 м

Додаток I (обов'язковий) Рівні випромінення та вимірювання спектральної маски

Додаток J (обов’язковий) Загальні обмеження для індуктивних рамок в смузі частот від 148,5 кГц до 30 МГц

Додаток K (довідковий) Визначення та використання ширини смуги пропускання для вимірювання

Додаток L (довідковий) Бібліографія

Додаток М (довідковий) Історія змін

Додаток НА (довідковий) Перелік технічних регламентів, які чинні в Україні та відповідають Директивам Європейського парламенту та Ради Європи, які заміняють директиви, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НВ (довідковий) Особливості застосування радіообладнання в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) «Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ETSI EN 300 330:2017 (версія en) Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU (Пристрої малого радіуса дії (SRD). Радіоелектронне обладнання в смузі частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи в смузі частот від 9 кГц до 30 МГц. Згармонізований стандарт, що містить основні вимоги статті 3.2 Директиви 2014/53/EU).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК155 «Радіотехнології».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. Особливості застосування радіообладнання в Україні — згідно з додатком НВ.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» і «Бібліографія» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» до ETSI EN 300 330:2017 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік технічних регламентів, які чинні в Україні та відповідають Директивам Європейського Парламенту та Ради Європи, які заміняють директиви, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено національний довідковий додаток НБ (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено національний довідковий додаток НВ (Особливості застосування радіообладнання в Україні).

ETSI EN 300 330:2017 розробив Технічний комітет ETSI з питань електромагнітної сумісності та радіоспектра (ERM).

Цей стандарт було підготовлено на прохання Комісії зі стандартизації С (2015) 5376 [i.11], щоб забезпечити відповідність основним вимогам Директиви 2014/53/EU про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування директиви 1999/5/ЕС [і.4].

Інші нормативні документи, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не впроваджено і чинних замість них немає.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Основні або потенційно основні права інтелектуальної власності (IPRs) для цього стандарту можуть декларуватися ETSI. Інформація стосовно цих основних IPRs, за наявності, є загальнодоступною для членів та не членів організації ETSI, і її можна знайти в ETSI SR 000 314: «Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards». Ця інформація є в секретаріаті ETSI.

Згідно з політикою ETSI стосовно IPR, ETSI не проводив жодного розслідування, зокрема перевірки законності права власності. Немає гарантії щодо наявності інших прав інтелектуальної власності, не зазначених у ETSI SR 000 314 (або оновлення на веб-сервері ETSI), які є, або можуть бути, або можуть стати суттєвими для цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ETSI SR 000 314 Права інтелектуальної власності (IPRs): Основні або потенційно основні; IPRs, сповіщені ETSI стосовно стандартів ETSI.

ВСТУП до ETSI EN 300 330:2017

Цей стандарт підготовлено згідно з вимогами нової Директиви щодо радіоелектронного обладнання (RED) [і.4].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РАДІООБЛАДНАННЯ МАЛОГО РАДІУСА ДІЇ
РАДІООБЛАДНАННЯ СМУГИ ЧАСТОТ
ВІД 9 кГц ДО 25 МГц ТА ІНДУКТИВНІ КОНТУРНІ
СИСТЕМИ СМУГИ ЧАСТОТ ВІД 9 кГц ДО 30 МГц
Технічні вимоги та методи випробування

SHOT RANGE DEVICES
RADIO EQUIPMENT IN THE FREQUENCY
RANGE 9 kHz TO 25 MHz AND INDUCTIVE LOOP SYSTEMS
IN THE FREQUENCY RANGE 9 kHz TO 30 MHz
Technical requirements and test methods

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає технічні характеристики та методи вимірювання для основних типів обладнання малого радіуса дії:

1) загальні пристрої малого радіуса дії, зокрема передавачі та приймачі, що працюють в смузі частот від 9 кГц до 25 МГц; та

2) передавачі та приймачі індуктивних контурних систем, які працюють в смузі частот від 9 кГц до 30 МГц, зокрема пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID), безпроводового зв’язку ближнього поля (за короткої відстані) (NFC) та електронні мітки для захисту від крадіжок (EAS), що працюють в діапазонах LF та HF.

Цей стандарт також охоплює фіксовані, рухомі та носивні станції.

Примітка. Якщо система містить транспондер, то його випробовують разом із передавачем.

Ці типи радіотехнічного обладнання можуть працювати у виділених смугах частот у діапазоні від 9 кГц до 30 МГц, як зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Пристрої малого радіуса дії в межах виділених смуг частот у діапазоні частот від 9 кГц до 30 МГц

  Смуги частот/частоти Застосування
Передавач та приймач від 9 кГц до 90 кГц включ. Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 90 кГц до 119 кГц включ. Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 119 кГц до 140 кГц включ. Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 140 кГц до 148,5 кГц включ. Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 148,5 кГц до 5 МГц включ. Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 400 кГц до 600 кГц Тільки RFID
Передавач та приймач від 5 МГц до 30 МГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 3155 кГц до 3400 кГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 984 кГц до 7484 кГц (примітка 3, центральна частота 4234 кГц) Індуктивні пристрої, залізничні
Передавач та приймач 4516 кГц Індуктивні пристрої, залізничні
Передавач та приймач від 6765 кГц до 6795 кГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 7400 кГц до 8800 кГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 10200 кГц до 11,000 МГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 11,810 МГц до 15,310 МГц (центральна частота 13,56 МГц) Тільки RFID
Передавач та приймач від 12,5 МГц до 20 МГц Індуктивні пристрої, дистанційний медичний контроль
Передавач та приймач від 13,553 МГц до 13,567 МГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 26,957 МГц до 27,283 МГц Індуктивні пристрої, загального використання
Передавач та приймач від 27,090 МГц до 27,100 МГц Індуктивні пристрої, залізничні

Примітка 1. Треба зазначити, що в діапазоні частот від 9 кГц до 30 МГц в окремих країнах можуть бути доступні інші смуги частот.
Примітка 2. За незмінних параметрів, таких як тип модуляції, частота, розподіл каналів/частот, максимальна потужність випромінення передавача, робочий цикл та додавання функції автоматичного вимкнення передавача, національні адміністрації можуть встановлювати певні умови для видачі індивідуальних прав на використання спектра, або для загального дозволу чи для використання «без отримання ліцензії», якщо це переважно застосовується до пристроїв малого радіуса дії.
Примітка 3. Передавання тільки після отримання сигналу телесистеми Balise/Eurobalise від потяга.

Смуги частот та норми цього стандарту ґрунтуються на Рішенні Європейської Комісії щодо SRD [i.10], CEPT/ERC/REC 70-03 [і.1].

Під час вибору параметрів для нових SRDs, які використовують в системах забезпечення безпеки життя людей, виробники та користувачі повинні приділяти особливу увагу потенційному впливу інших систем, що працюють в однакових або суміжних смугах частот.

Радіообладнання, охоплене цим стандартом, поділяється на кілька класів, які залежать від використовуваної антени (див. додаток В). Стандарт визначає три типи методів вимірювання через різноманітність типів антен для обладнання, використовуваного в цій смузі. Один метод дозволяє вимірювати струм частоти носійного коливання, інший — випромінюване Н-поле, а третій — кондуктивну потужність.

Цей стандарт охоплює основні вимоги статті 3.2 Директиви 2014/53/EU [і.4] за умов, які зазначено в додатку А.

2 ПОСИЛАННЯ

2.1 Нормативні посилання

Датовані посилання визначаються за датою опублікування та/або за номером видання чи за номером версії. Застосовують лише наведену версію. У разі недатованих посилань застосовують останню версію (разом з усіма змінами).

Наведені нижче посилальні документи є обов’язковими під час застосування цього стандарту.

[1] Void.

[2] CISPR 16-1-4:2010+AMD1:2012 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas and test sites for radiated disturbance measurements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

[1] Вилучено.

[2] CISPR 16-1-4:2010+AMD1:2012 Специфікація для пристроїв і методів вимірювання радіозавад та завадостійкості; Частина 1. Пристрій для вимірювання радіозавад та завадостійкості. Антени та випробувальні майданчики для вимірювань випромінення.

2.2 Довідкові посилання

Посилання датовані (визначені датою опублікування та/або за номером видання чи за номером версії) або недатовані. У разі датованих посилань застосовують лише наведену версію. У разі недатованих посилань застосовують останню версію (разом з усіма змінами).

Наведені нижче посилальні документи необов’язкові під час застосування цього стандарту, але можуть бути допоміжними для користувача у певній предметній сфері.

[i.1] CEPT/ERC/REC 70-03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD).

[i.2] Recommendation ITU-T 0.153 Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate.

[i.3] ANSI C63.5 American National Standard for Electromagnetic Compatibility-Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference (EMI) Control-Calibration of Antennas (9 kHz to 40 GHz).

[i.4] Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance.

[i.5] ETSI TR 102 273-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 2: Anechoic chamber.

[i.6] ETSI TR 102 273-3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 3: Anechoic chamber with a ground plane.

[i.7] ETSI TR 102 273-4 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 4: Open area test site.

[i.8] Void.

[i.9] ETSI TR 103 059 (V1.2.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short-Range Devices (SRD) for operation in the 13,56 MHz band; System Reference Document for Radio Frequency Identification (RFID) equipment.

[i.10] Commission Decision 2013/752/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices as amended by subsequent Commission Decisions.

[i.11] Commission Implementing Decision C (2015) 5376 final of 4.8.2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council.

[i.12] Recommendation ITU-T 0.41 Psophometer for use on telephone-type circuits.

[i.13] ITU Radio Regulations.

[i.14] ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1) (12-2001) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

[i.1] CEPT/ERC/REC 70-03 Стосовно використання пристроїв малого радіуса дії (SRD).

[i.2] Рекомендація МСЕ-Т 0.153 Основні параметри для вимірювання ефективності помилок при бітових швидкостях нижчих за основну швидкість.

[i.3] ANSI С63.5 Американський національний стандарт щодо вимірювання електромагнітної сумісності за умови електромагнітних завад (ЕМІ) — калібрування антен (від 9 кГц до 40 ГГц).

[i.4] Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про приведення у відповідність законів держав-членів, що стосуються рішень, які мають відношення до ринку радіообладнання, та скасування Директиви 1999/5/ЕС. Текст доречний з ЕЕА.

[i.5] ETSI TR 102 273-2 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); вдосконалення методів вимірювання випромінення (за допомогою випробувального майданчика) та оцінка відповідної невизначеності вимірювань; Частина 2: безвідлуннєва камера.

[i.6] ETSI TR 102 273-3 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); вдосконалення методів вимірювання випромінення (за допомогою випробувального майданчика) та оцінка відповідної невизначеності вимірювань; Частина 3: безвідлуннєва камера з провідною заземленою основою.

[i.7] ETSI TR 102 273-4 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); вдосконалення методів вимірювання випромінення (за допомогою випробувального майданчика) та оцінка відповідної невизначеності вимірювань; Частина 4: випробувальний майданчик на відкритому просторі.

[i.8] Вилучено.

[i.9] ETSI TR 103 059 (V1.2.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); пристрої малого радіусу дії (SRD) для роботи в діапазоні 13,56 МГц; Системний довідковий документ для пристроїв радіочастотної ідентифікації (RFID) обладнання.

[i.10] Рішення Комісії 2013/752/ЕС щодо гармонізації радіочастотного спектра для використання пристроями малого радіуса дії зі змінами, внесеними після прийняття Комісією рішень.

[i.11] Комісія по впровадженню рішення С (2015) 5376 фінал від 4.8.2015 вимоги щодо стандартизації для Європейського комітету зі стандартизації в галузі електротехніки та для Європейського інституту телекомунікаційних стандартів щодо радіоапаратури на підтримку Директиви 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради

[i.12] Рекомендація ITU-T 0.41 Псофометр для використання в телефонних схемах.

[i.13] Регламент радіозв’язку ITU.

[i.14] ETSI TR 100 028 (всі частини) (V1.4.1) (12-2001) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); невизначеності при вимірюванні характеристик рухомого радіотехнічного обладнання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ