ДСТУ EN 13136:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку (EN 13136:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20280 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13136:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку (EN 13136:2013, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття18.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 13136:2017 (EN 13136:2013, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 18.12.2018 № 503 Про прийняття та скасування  національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13136:2018
РозробникТК 48 «Енергозбереження»


ДСТУ EN 12693:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Холодильні компресори об`ємного типу. Вимоги щодо безпеки та екологічні вимоги (EN 12693:2008, IDT)

ДСТУ EN 13136:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та з`єднані з ними системи трубопроводів. Методи розрахування (EN 13136:2013, IDT)

ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1:2017 Рідкомасляні печі з випарними форсунками (EN 1:1998, IDT). Зі 3міною № 1:2017

ДСТУ EN 378-2:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація (EN 378-2:2016, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010, IDT). Зі зміною

ДСТУ EN ISO 4126-1:2017 Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Клапани запобіжні (EN ISO 4126-1:2013, IDT; ISO 4126-1:2013, IDT). Зі зміною № 1:2017

ДСТУ EN ISO 4126-2:2013 Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною (EN ISO 4126-2:2003 + EN ISO 4126-2:2003/АС:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 6708:2015 Складники системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір) (ISO 6708:1995, IDT)

ДСТУ ISO 817:2012 Холодоагенти. Система позначання (ISO 817:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в`язкості і розрахунок динамічної в`язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Холодильні установки та теплові насоси
ПРИСТРОЇ СКИДАННЯ ТИСКУ
ТА СПОЛУЧЕНІ З НИМИ СИСТЕМИ
ТРУБОПРОВОДІВ
Методи розраховування

ДСТУ EN 13136:2018
(EN 13136:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 503 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13136:2013 Refrigerating systems and heat pumps — Pressure relief devices and their associated piping — Methods for calculation (Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розраховування) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13136:2017 (EN 13136:3013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13136:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Загальні положення

6 Пристрої скидання тиску для захисту складників установки

6.1 Загальні положення

6.2 Надмірний тиск, спричинений джерелами тепла

6.3 Надмірний тиск, спричинений компресорами

6.4 Надмірний тиск, спричинений розширенням рідини

7 Пропускні спроможності пристроїв скидання тиску

7.1 Загальні положення

7.2 Визначення характеристик запобіжного клапана

7.3 Розраховування продуктивності та прохідного перетину розривних мембран або плавких вставок

7.4 Втрата тиску в лініях підведення та відведення

Додаток А (обов’язковий) Значення функцій, коефіцієнтів та властивостей холодоагентів

Додаток В (довідковий) Розраховування площі прохідного перетину для випаровуваних і невипаровуваних рідин

Додаток С (довідковий) Приклад розраховування для визначення розміру пристроїв скидання тиску з відповідними трубопроводами

Додаток ZA (довідковий) Відповідність цього стандарту основним вимогам або іншим положенням Директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13136:2018 «Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розраховування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13136:2013 (Refrigerating systems and heat pumps — Pressure relief devices and their associated piping — Methods for calculation).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 48 «Енергозбереження».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13136:2017 (EN 13136:3013, IDT), прийнятого методом підтвердження.

EN 13136:2013 підготовлено відповідно до мандату, наданого CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує основні вимоги Директиви(в) ЄС.

Зв’язок з Директивою(-ами) ЄС показано у довідковому додатку ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— в розділах 2 та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN 13136:2013 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

Європейські стандарти EN 764-1:2004 і EN 764-2:2012, посилання на які є у цьому стандарті, в Україні не прийняті як національні.

ВСТУП до EN 13136:2013

EN 13136 ґрунтується на відповідних частинах EN ISO 4126-1:2013, EN ISO 4126-2:2003 та EN 12284.

Цей стандарт стосується конкретних вимог та містить дані щодо холодильних установок. Це забезпечує заходи з виконання вимог до пристроїв скидання тиску згідно з EN 378-2:2008 + А2:2012.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
ПРИСТРОЇ СКИДАННЯ ТИСКУ ТА СПОЛУЧЕНІ
З НИМИ СИСТЕМИ ТРУБОПРОВОДІВ
Методи розраховування

REFRIGERATING SYSTEMSAND HEAT PUMPS
PRESSURE RELIEF DEVICES AND THEIR
ASSOCIATED PIPING
Methods for calculation

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті наведено розраховування масової витрати для визначення розміру при строїв скидання тиску для складників холодильних установок. Примітка. Термін «холодильна установка», застосований у цьому стандарті, охоплює також теплові насоси.

1.2 У цьому стандарті описано розраховування пропускних спроможностей запобіжних клапанів та інших пристроїв скидання тиску в холодильних установках, зокрема необхідні дані для визначення їхніх розмірів під час розвантаження в атмосферу або в компоненти в межах установки за нижнього тиску.

1.3 У цьому стандарті встановлюються вимоги щодо вибору пристроїв скидання тиску для запобігання надмірному тиску внаслідок внутрішніх і зовнішніх джерел тепла, джерел збільшення тиску (наприклад, компресор, нагрівачі тощо) і теплового розширення рідини.

1.4 У цьому стандарті описано розраховування втрат тиску в приймальних і напірних лініях запобіжних клапанів та інших пристроїв скидання тиску, а також наведено інші необхідні дані.

1.5 У цьому стандарті є посилання на інші відповідні стандарти, наведені в розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 378-1:2008 + А2:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requi rements — Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

EN 378-2:2008 + A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requi rements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

EN 764-1:2004 Pressure equipment — Part 1: Terminology — Pressure, temperature, volume, nominal size

EN 764-2:2012 Pressure equipment — Part 2: Quantities, symbols and units

EN 12284:2003 Refrigerating systems and heat pumps — Valves — Requirements, testing and marking

EN ISO 4126-1:2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2013)

EN ISO 4126-2:2003 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 2: Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2003)

ISO 817 Refrigerants — Designation system.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 378-1:2008 + A2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору

EN 378-2:2008 + А2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

EN 764-1:2004 Устатковання, що працює під тиском. Частина 1. Термінологія, тиск, темпера тура, об’єм, номінальні розміри

EN 764-2:2012 Устатковання, що працює під тиском. Частина 2. Величини, познаки та одиниці вимірювання

EN 12284:2003 Холодильні установки та теплові насоси. Клапани. Вимоги, випробування та маркування

EN ISO 4126-1:2013 Пристрої захисту від надмірного тиску. Частина 1. Запобіжні клапани (ISO 4126-1:2013)

EN ISO 4126-2:2003 Пристрої захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною (ISO 4126-2:2003)

ISO 817 Холодоагенти. Система позначання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ