ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола (IEC 61010-2-030:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола (IEC 61010-2-030:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття18.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 18.12.2018 № 503 Про прийняття та скасування  національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61010-2-030:2018
РозробникТК 48 «Енергозбереження»


ДСТУ EN 41003:2014 Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж та/або кабельних розподільчих систем. Додаткові вимоги щодо безпеки (EN 41003:2008, IDT)

ДСТУ EN 60664-1:2015 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (EN 60664-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 61010-031:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 031. Вимоги щодо безпеки ручних пробників для електричного вимірювання та випробування (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61010-2-032:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-033:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної призначеності (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT)

ДСТУ EN 61180-1:2016 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики (EN 61180-1:1994, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ
КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ТА ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
УСТАТКОВАННЯ
Частина 2-030. Додаткові вимоги
до устатковання, яке має випробувальні
або вимірювальні кола

ДСТУ ІЕС 61010-2-030:2018
(ІЕС 61010-2-030:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 503 з 2020-01-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 квітня 2019 р. № 89

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61010-2-030:2017 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits (Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола) і внесений з дозволу ІЕС, 3, rue de Varembe, CH-1211, Geneva 20, Switzerland. Усі права щодо використання міжнародних стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за ІЕС

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61010-2-030:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробування

5 Маркування та документування

6 Захист від ураження електричним струмом

7 Захист від механічних небезпечних чинників

8 Стійкість до механічних навантаг

9 Захист від поширення вогню

10 Температурні межі устатковання та термотривкість

11 Захист від небезпечних чинників, спричинених флюїдами та твердими сторонніми предметами

12 Захист від радіації, зокрема лазера, і від звукового та ультразвукового тиску

13 Захист від виділених газів і речовин, вибухів узагалі та вибухів, спрямованих усередину

14 Складники та складальні вузли

15 Захист за допомогою блокувальних пристроїв

16 Небезпечні чинники, що виникають внаслідок застосування

17 Оцінювання ризиків

101 Вимірювальні кола

Додатки

Додаток K (обов’язковий) Вимоги до ізоляції, яких не містить 6.7

Додаток L (довідковий) Покажчик визначених термінів

Додаток АА (обов’язковий) Категорії вимірювань

Додаток ВВ (довідковий) Небезпечні чинники, пов’язані з виконанням вимірювань у певних умовах

Додаток СС (довідковий) Виводи 4 мм типу «банан»

Додаток DD (довідковий) Блок-схема для ізоляції відповідно до типу кола

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ІЕС 61010-2-030:2018 (ІЕС 61010-2-030:2017, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ІЕС 61010-2-030:2017 (версія en) «Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 48 «Енергозбереження».

Цей стандарт застосовують разом з EN 61010-1 або з ДСТУ EN 61010-1:2014 «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 61010-1:2010, IDT)» як його доповнення або зміну.

Цей стандарт доповнює або змінює відповідні розділи в ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) так, щоб перетворити цю публікацію в стандарт ІЕС (ДСТУ ІЕС) «Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола».

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів у цьому стандарті збігається з відповідними розділами, підрозділами, пунктами та підпунктами в ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014).

Якщо певний підпункт ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) не наведено в цьому стандарті, то цей підпункт застосовують наскільки це є доцільним.

Підпункти, рисунки, таблиці та примітки, які є додатковими до тих, що є в ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014), нумерують, починаючи з 101. Додаткові додатки нумерують, починаючи з АА, а додаткові позиції переліку — починаючи з аа). Відмінності від тексту ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) зазначено такими словами:

«Заміна» означає, що підпункт або визначений абзац ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) треба замінити текстом цього стандарту.

«Доповнення» означає, що текст цього стандарту є доповненням до вимог ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014).

«Вилучення» означає, що розділ, підрозділ або визначений абзац ІЕС 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) треба вилучити з цього стандарту.

Цей стандарт має статус публікації групової безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Цей стандарт розроблено згідно з частиною 2 Директив ISO/IEC.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт», слова «Частина 1» замінено на «EN 61010-1»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання», 101.3.1 та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до ІЕС 61010-2-030 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Міжнародні стандарти ІЕС 60364-4-44:2007, ІЕС TS 60479-1: 2005, ІЕС TS 60479-2: 2007, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні стандарти.

ВСТУП до IEC 61010-2-030:2017

ІЕС 61010-1 установлює вимоги щодо безпечності, які в цілому застосовні до будь-якого устатковання в межах його сфери застосування. Для певних видів устатковання вимоги ІЕС 61010-1 та поправки до нього буде доповнено або змінено спеціальними вимогами однієї чи більше ніж однієї окремої частини 2 стандарту, яку потрібно застосовувати разом з вимогами ІЕС 61010-1.

Ця частина 2-030 визначає вимоги щодо безпечності устатковання, що має випробувальні або вимірювальні кола, які під’єднано для випробувань або вимірювань до пристроїв або кіл за межами самого вимірювального устатковання.

Частина 2-032 визначає вимоги щодо безпечності ручних і керованих уручну давачів струму (див. розділ 1 частини 2-032). Вимоги частини 2-030 внесені у частину 2-032. Вважають, що на устатковання, на яке поширюються частини 2-030 та 2-032, поширюються й вимоги частини 2-032.

Частина 2-033 визначає вимоги щодо безпечності ручних універсальних та інших вимірювальних приладів для вимірювання напруги в електромережі. Вимоги частини 2-030 внесено в частину 2-033. Вважають, що на устатковання, на яке поширюються частини 2-030 та 2-033, поширюються й вимоги частини 2-033.

Частина 2-034 визначає вимоги щодо безпечності устатковання для вимірювання опору ізоляції та устатковання для випробування електричної міцності, яке під’єднане до вузлів, ліній або кіл для випробувань чи вимірювань. Вимоги частини 2-030 внесено в частину 2-034. Вважають, що на устатковання, на яке поширюються частини 2-030 та 2-034, поширюються й вимоги частини 2-034.

Проте для устатковання, на яке поширюються частини 2-032, 2-033 та 2-034, ці стандарти треба застосовувати разом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ТА ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
Частина 2-030. Додаткові вимоги до устаткований,
яке має випробувальні або вимірювальні кола

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
FOR MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE
Part 2-030. Particular requirements for equipment
having testing or measuring circuits

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовують цей розділ згідно з EN 61010-1, за винятком наведеного нижче:

1.1.1 Устатковання, охоплене сферою застосування

Заміна:

Замінити текст на такий:

Цей стандарт призначений, у першу чергу, для використання як стандарт щодо безпечності продукції для виробів, зазначених у сфері застосування, але також може бути використаний технічними комітетами під час підготування своїх публікацій щодо виробів, аналогічних тим, які зазначено у сфері застосування цього стандарту, відповідно до принципів, викладених у настановах ІЕС Guide 104 та ISO/ІЕС Guide 51.

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності устатковання, що має випробувальні чи вимірювальні кола, яке під’єднане для випробувань або вимірювань до пристроїв чи кіл за межами самого вимірювального устатковання.

Ці кола охоплюють вимірювальні кола, які є частиною електричного випробувального та вимірювального устатковання, лабораторного устатковання або устатковання технологічного контролю. Наявність цих кіл в устаткованні вимагає додаткових засобів захисту між колом і оператором.

Устатковання, яке має випробувальні та вимірювальні кола, може бути призначене для проведення випробувань та вимірювань на небезпечних провідниках, зокрема провідниках електромережі і провідниках телекомунікаційної мережі. Див. додаток ВВ щодо розгляду небезпечних чинників у різних випробуваннях та вимірюваннях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ згідно з ЕN 61010-1, за винятком наведеного нижче:

Заміна:

Замінити

ІЕС 60364-4-44 Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances на таке нове посилання:

ІЕС 60364-4-44:2007 Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015

Доповнення:

Долучити таке нове нормативне посилання:

ІЕС 61010-2-032 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60364-4-44 Електричні установки низької напруги. Частина 4-44. Захист для забезпечення безпечності. Захист від різких відхилів напруги та електромагнітних збурень

ІЕС 60364-4-44:2007 Електричні установки низької напруги. Частина 4-44. Захист для забезпеення безпечності. Захист від різких відхилів напруги та електромагнітних збурень

ІЕС 61010-2-032 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ