ДСТУ 5043:2008 Спирт етиловий та спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 5043:2008 Спирт етиловий та спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб
Дата початку дії01.01.2009
Дата прийняття04.08.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 4181:2003 у частині 5 Відбирання проб
Затверджуючий документНаказ від 04.08.2008 № 269 Про затвердження національних стандартів, змін до національного стандарту та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5043:2008
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64)


ВСН-13-81 Інструкція з проектування вибухопожежонебезпечних виробництв спиртових, лікеро-горілчаних та коньячних підприємств харчової промисловості (НАПБ В.05.013-81/180)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги (СТ СЭВ 3954-82)

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Зміна №1

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення. Зі змінами № 1, 2

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий - сирець. Правила приймання і методи випробовування. З Поправкою

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробувань. Зміна № 1

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробувань. Зміна № 1. Поправка № 1

Закон України від 19.12.1995 № 481/95-BP Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

СН 245-71 (ДНАОП 0.03-3.01-71) Санітарні норми проектування промислових підприємств

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ ТА СПИРТОВМІСНІ РІДИНИ

Методи відбирання проб

ДСТУ 5043:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод)

РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук, академік УТА; Г. Кизюн, канд. техн. наук, академік УТА (науковий керівник); О. Міщенко, канд. техн. наук, член-кор. УТА; Н. Кизюн; Т. Дубінченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 269

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4181:2003 у частині 5 «Відбирання проб»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Правила готування до відбирання проби спирторідини

6 Методики відбирання проби спирторідини

6.1 Методика відбирання проби спирторідини із резервуара, цистерни та контейнера

6.2 Методика відбирання проби спирторідини із бочок, бідонів, каністр та іншої транспортної тари об’ємом меншим ніж 300 м3

6.3 Методика відбирання проби спирторідини з трубопроводу

7 Пакування

8 Маркування

9 Зберігання

10 Правила оформлювання облікових документів

11 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форми документів

Додаток Б Код продукції (код ДКПП)

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ ТА СПИРТОВМІСНІ РІДИНИ
Методи відбирання проб

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ
Методы отбора проб

ALCOHOL ETHYL AND ALCOHOL CONTAINING LIQUID
Methods of samples taling

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на методи відбирання проб: спирту етилового, спиртовмісних рідин, продуктів ректифікації, напівпродуктів брагоректифікації (далі — спирторідин).

Обов’язкові вимоги щодо підготовленості та безпеки персоналу викладено у розділі 9.

Код продукції — згідно з ДК 016.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовувань)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБП. Коробки фільтрувально-поглинальні для промислових протигазів. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні та лляні з хімічними волокнами. Технічні умови).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ