ДСТУ EN 61812-1:2018 Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT; IEC 61812-1:2011, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 61812-1:2018 Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT; IEC 61812-1:2011, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття09.11.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 61812-1:2014
Затверджуючий документНаказ від 09.11.2018 № 405 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61812-1:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)


Директива 2004/108/ЄС від 15.12.2004 Про зближення законодавств держав-членів ЄС щодо електромагнітної сумісності та про скасування Директиви 89/336/ЄЕС

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT)

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016/А11:2020, IDT). Зміна № 11:2020

ДСТУ EN 55022:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT)

ДСТУ EN 60068-2-78:2016 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим (EN 60068-2-78:2013, IDT)

ДСТУ EN 60068-3-4:2016 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла (EN 60068-3-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 60664-1:2015 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (EN 60664-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 60664-3:2016 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або лиття для захисту від забруднення (EN 60664-3:2003; EN 60664-3:2003/А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 60664-4:2016 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 4. Розгляд питань, пов’язаних із високочастотним градієнтом напруги (EN 60664-4:2006; EN 60664-4:2006/AC:2006, IDT)

ДСТУ EN 60664-5:2016 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 5. Комплексний метод визначення проміжків та довжина шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм (EN 60664-5:2007, IDT)

ДСТУ EN 60669-2-3:2014 Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до вимикачів з витримкою часу (таймери) та методи випробування (EN 60669-2-3:2006, IDT)

ДСТУ EN 60695-10-2:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-2. Анормальне нагрівання. Метод випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою (EN 60695-10-2:2014, IDT; IEC 60695-10-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60695-2-11:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування розжареним дротом готових виробів на горючість (GWEPT) (EN 60695-2-11:2014, IDT; IEC 60695-2-11:2014, IDT)

ДСТУ EN 60730-2-7:2017 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу (EN 60730-2-7:2010; AC:2011, ІDT; ІЕС 60730-2-7:2008, MOD)

ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (EN 60947-5-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (EN 60947-5-1:2004/A1:2009, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60947-5-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (EN 60947-5-1:2004/AC:2004, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 60947-5-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (EN 60947-5-1:2004/AC:2005, IDT). Поправка № 2:2015

ДСТУ EN 60947-5-4:2015 Низьковольтне контрольно-розподільче обладнання. Частина 5-4. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Методи визначення характеристик низькопотенціальних контактів. Спеціальні випробування (EN 60947-5-4:2003, IDT)

ДСТУ EN 60999-1:2016 Пристрої з’єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні та спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 0,2 мм2 до 35 мм2 включно (ЕN 60999-1:2000, IDТ)

ДСТУ EN 61000-4-8:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля частоти мережі (EN 61000-4-8:2010, IDT; ІЕС 61000-4-8:2009, IDT)

ДСТУ EN 61180-1:2016 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики (EN 61180-1:1994, IDT)

ДСТУ EN 61210:2016 З`єднувальні пристрої. Затискачі швидкоз`єднувані пласкі для електричних мідних провідників. Вимоги щодо безпеки (EN 61210:2010, IDT)

ДСТУ EN 61812-1:2014 Часові реле промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT)

ДСТУ IEC 60068-1:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови (IEC 60068-1:2013, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-10. Випробування. Випробування J та настанови: Утворення плісняви (IEC 60068-2-10:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури (IEC 60068-2-14:2009, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-17. Випробування. Випробування Q: Ущільнення (IEC 60068-2-17:1994, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод (IEC 60068-2-1:2007, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-20. Випробування. Випробування Т: Методи випробувань для паяння та стійкості до тепла паяння пристроїв з проводами (IEC 60068-2-20:2008, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-21. Випробування. Випробування U: Міцність виводів та нерознімних кріпильних пристроїв (IEC 60068-2-21:2006, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар (IEC 60068-2-27:2008, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12год + 12год цикл) (IEC 60068-2-30:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості (IEC 60068-2-38:2009, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-39. Випробування. Випробування Z/AMD: Комбіновано-послідовне випробування на вплив холоду, пониженого атмосферного тиску і вологого тепла (IEC 60068-2-39:2015, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-42:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-42. Випробування. Випробування Кс: Випробування контактів і з`єднань на вплив діоксиду сірки (IEC 60068-2-42:2003, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-43:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-43. Випробування. Випробування Kd: Випробування контактів і з`єднань на вплив сірководню (IEC 60068-2-43:2003, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-44:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-44. Випробування. Настанова до випробування Т: Паяння (IEC 60068-2-44:1995, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань (IEC 60068-2-47:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Kb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію) (IEC 60068-2-52:1996,IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-54:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-54. Випробування. Випробування Та: Випробування на можливість паяння електронних компонентів методом рівномірного змочування (IEC 60068-2-54:2006, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації (IEC 60068-2-5:2010, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) (IEC 60068-2-6:2007,IDT)

ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе тепло (IEC 60068-3-1:2011, IDT)

ДСТУ IEC 60112:2015 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT)

ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів. Поправка № 1:2016

ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, коротких переривань та змінень напруги (ІEC 61000-4-11:2004, ІDT)

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3:2006, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60060-1:2010 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування (ІЕС 60060-1:1989, IDT)

ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:2007, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60085:2015 Ізоляція електрична. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки (ІЕС 60085:2007, IDT)

ДСТУ ІЕС 60721-3-3:2016 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів (ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Елетромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008. Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕЛЕ ЧАСУ ПРОМИСЛОВОГО
ТА ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Частина 1. Вимоги та випробування

ДСТУ EN 61812-1:2018
(EN 61812-1:2011, IDT; ІЕС 61812:2011, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 листопада 2018 р. № 405 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61812-1:2011 Time relays for industrial and residential use — Part 1: Requirements and tests (Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61812-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни та визначення понять стосовно загальної термінології

3.2 Терміни та визначення типів реле

4 Впливні величини

5 Номінальні значення

5.1 Загальні положення

5.2 Вхідна напруга та частота

5.3 Напруга повернення

5.4 Споживана потужність

5.5 Вихідне коло

5.6 Температура навколишнього середовища

5.7 Температура транспортування та зберігання

5.8 Вологість

5.9 Ступінь забрудненості

5.10 Висота над рівнем моря

5.11 Функція кола часу затримки

6 Положення щодо випробувань

7 Документація та марковання

7.1 Дані

7.2 Марковання

8 Нагрівання

8.1 Загальні положення

8.2 Умови випробувань

8.3 Нагрівання затискачів

8.4 Нагрівання доступних частин

8.5 Нагрівання ізоляційних матеріалів

9 Основний режим роботи

9.1 Загальні положення

9.2 Спрацьовування

9.3 Повернення

9.4 Функція часу

10 Ізоляція

10.1 Загальні положення

10.2 Попереднє підготування

10.3 Електрична міцність ізоляції

10.4 Захист від прямого контакту

11 Комутаційна зносостійкість

11.1 Загальні положення

11.2 Активні, індуктивні та спеціальні навантаги

11.3 Навантаги низького енергоспоживання

12 Умовний струм короткого замикання

12.1 Загальні положення

12.2 Методика випробування

12.3 Випробувальна схема для електромеханічного вихідного кола

12.4 Випробувальна схема для напівпровідникового вихідного кола

12.5 Стан комутаційного елемента після випробування

13 Ізоляційні проміжки та шляхи струму спливу

13.1 Загальні положення

13.2 Шляхи струму спливу

13.3 Ізоляційні проміжки

13.4 Вимірювання ізоляційних проміжків та шляхів струму спливу

14 Механічна міцність

14.1 Загальні положення

14.2 Механічна міцність затискачів і струмовідних частин

15 Стійкість до нагріву та вогню

16 Вібрація та удар

16.1 Вібрація

16.2 Удар

17 Електромагнітна сумісність (ЕМС)

17.1 Загальні положення

17.2 ЕМС. Несприйнятливість

17.3 Випромінювана та кондуктивна емісія завад ЕМС

Додаток А (довідковий) Випробування тиском кульки

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог директив ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам,посилання на які є в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61812-1:2018 (EN 61812-1:2011, IDT; ІЕС 61812:2011, IDT) «Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61812-1:2011 «Time relays for industrial and residential use — Part 1: Requirements and tests» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61812-1:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 61812», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕЛЕ ЧАСУ ПРОМИСЛОВОГО
ТА ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Частина 1. Вимоги та випробування

TIME RELAYS FOR INDUSTRIAL
AND RESIDENTIAL USE
Part 1. Requirements and tests

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до реле часу промислового призначення (наприклад, для автоматизації керування, сигналізації та промислового обладнання).

Стандарт також застосовують до реле часу для електричних приладів автоматичного керування, призначених для застосування в обладнанні або разом з ним для побутового та подібного застосування.

Термін «реле» у цьому стандарті охоплює всі типи реле з визначеними функціями часу, крім вимірювальних реле.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-444:2002 International Electrotechnical Vocabulary — Part 444: Elementary relays

IEC 60050-445:2010 International Electrotechnical Vocabulary — Part 445: Time relays

IEC 60068 (all parts) Environmental testing

IEC 60068-2-2:2007 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

IEC 60068-2-6:2007 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-27:2008 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60085:2007 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664 (all parts) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems

IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Prin­ciples, requirements and tests

IEC 60664-3:2003 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 60664-5:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm

IEC 60695-2-11:2000 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test method for end-products

IEC 60695-10-2:2003, Fire hazard testing — Part 10-2: Abnormal heat — Ball pressure test

IEC 60947-5-4:2002 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-4: Control circuit devices and switching elements — Method of assessing the performance of low-energy contacts — Special tests

IEC 60999-1:1999 Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)

IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61210:2010 Connecting devices — Flat quick-connect terminations for electrical copper conduc­tors — Safety requirements

IEC 61810-1:2008 Electromechanical elementary relays — Part 1: General requirements

IEC 61984:2008 Connectors — Safety requirements and tests

IEC 62314:2006 Solid-state relays

CISPR 11:2009 Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance charac­teristics — Limits and methods of measurement

Amendment 1 (2010)

CISPR 22:2008 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-444:2002 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 444. Елементарні реле

ІЕС 60050-445:2010 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 445. Реле часу

ІЕС 60068 (усі частини). Випробування на вплив зовнішніх чинників

ІЕС 60068-2-2:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло

ІЕС 60068-2-6:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна)

ІЕС 60068-2-27:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар

ІЕС 60085:2007 Електрична ізоляція. Теплове оцінювання і класифікація електричної ізоляції

ІЕС 60112:2003 Методи визначання контрольного та відносного індексів трекінготривкості твердих ізоляційних матеріалів

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР)

ІЕС 60664 (усі частини) Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем

ІЕС 60664-1:2007 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60664-3:2003 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або лиття для захисту від забруднення

ІЕС 60664-5:2007 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 5. Комп­лексний метод визначення проміжків та довжини шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм

IEC 60695-2-11:2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Части­на 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість

ІЕС 60695-10-2:2003 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 10-2. Аномальний нагрів. Випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою

ІЕС 60947-5-4:2002 Низьковольтне контрольно-розподільче обладнання. Частина 5-4. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Методи визначення характеристик низько потенціальних контактів. Спеціальні випробування

ІЕС 60999-1:1999 Пристрої з’єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні та спеці­альні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 0,2 мм2 до 35 мм2 включно

ІЕС 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів

ІЕС 61000-4-3:2006 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінювання

ІЕС 61000-4-4:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів

ІЕС 61000-4-5:2005 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму

ІЕС 61000-4-6:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями

ІЕС 61000-4-8:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірю­вання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти

ІЕС 61000-4-11:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги

ІЕС 61210:2010 З’єднувальні пристрої. Затискачі швидко з’єднувані пласкі для електричних мідних провідників. Вимоги щодо безпеки

ІЕС 61810-1:2008 Електромеханічні елементарні реле. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61984:2008 З’єднувачі. Вимоги безпеки та випробування

ІЕС 62314:2006 Реле напівпровідникові

CISPR 11:2009 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання

Зміна 1 (2010)

CISPR 22:2008 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ