ДСТУ ISO 11449:2008 Ведені приводні ротаційні ґрунтові фрези. Терміни та визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування (ISO 11449:1994, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 11449:2008 Ведені приводні ротаційні ґрунтові фрези. Терміни та визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування (ISO 11449:1994, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття04.08.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 04.08.2008 № 265 Про затвердження та скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11449:2008
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ВЕДЕНІ ПРИВОДНІ РОТАЦІЙНІ
ҐРУНТОВІ ФРЕЗИ

Терміни та визначення понять, вимоги безпеки
та методи випробування
(ISO 11449:1994,
IDT)

ДСТУ ISO 11449:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»

ПЕРЕДМОВА

ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ О. Воронков. А. Харченко (науковий корівник)

НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 04 серпня 2006 р № 265 з 2010-01-01

Національний стандарт відповідає ISO 11449:1994 Walk-behind powered rotary tillers — Definitions, safety requirements and test procedures (Ведені приводні ротаційні ґрунтові фрези Терміни та визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки стосовно загальної конструкції

5 Вимоги щодо безпеки для огородження ґрунтообробних засобів

6 Вимоги щодо безпеки стосовно керування

7 Вимоги щодо електробезпеки

8 Марковання

9 Обслуговування

10 Настанови

Додаток А Настанови щодо безпеки приводних ротаційних ґрунтових фрез

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Цей стандарт с тотожним перекладом ISO 11449:1994 WaIk-behind powered rotary tillers — Definitions, safety requirements and test procedures (Ведені приводні ротаційні ґрунтові фрези. Терміни та визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш». «Передмову». «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- стандарт доповнено структурним елементом «Зміст»;

- до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою, щодо перекладу назв нормативних документів українською мовою.

Стандарти ISO 3789-1:1982 та ISO 3789-2:1982 на цей час анульовані без заміни. Стандарт ISO 11684 на цей час чинний у редакції ISO 11684:1995. Стандарти ДСТУ ISO 3767-3, ДСТУ ISO 5395 та ДСТУ ISO 11684 — у стадії розробляння.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕДЕНІ ПРИВОДНІ РОТАЦІЙНІ
ҐРУНТОВІ ФРЕЗИ
Терміни та визначення понять, вимоги безпеки
та методи випробування

ВЕДОМЫЕ ПРИВОДНЫЕ РОТАЦИОННЫЕ
ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ
Термины и определения понятий, требования безопасности
и методы испытания

WOLK-BEHIND POWERED
ROTARY TILLERS
Definitions, safety requirements and test procedures

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги безпеки та методи випробування застосовні до керованих позаду пішим оператором (ведених) привідних ротаційних ґрунтових фрез із номінальною потужністю двигуна меншою чи рівною 7,5 кВт, призначених переважно для городнього чи садового використовування.

Стандарт не застосовують до:

- ротаційних ґрунтових фрез із номінальною потужністю двигуна (мотора) більшою ніж 7,5 кВт, які використовують для промислової сільськогосподарської чи лісогосподарського експлуатування;

- ротаційних ґрунтових фрез із приводом від вала відбирання потужності;

- електропривідних переносних фронтальних ґрунтових фрез;

- електропривідних ґрунтових фрез із напругою, що перевищує 42 В постійного струму, чи які живляться від електромережі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на вимоги з інших стандартів. У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3411:1982 Earth-moving machinery — Human physical dimensions of operators and minimum operator space envelope

ISO 3767-1:1991 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 3767-2:1991 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery

ISO 3767-3:1988 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment

ISO 3789-1:1982 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Location and method of operation of operator controls — Part 1: Common controls

ISO 3789-2:1982 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Location and method of operation of operator controls — Part 2: Controls for agricultural tractors and machinery

ISO 5395:1990 Power lawn-mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors wrth mowing attachments — Definitions, safety requirements and test procedures

ISO 11684: Tractors and machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — General principles for safety signs and hazard pictorials

IEC 335-1:1976 Safety of household and similar electrical appliances — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3411:1982 Машини землерийні. Антрометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора

ISO 3767-1:1991 Трактори, машини для сільського та лісового господарств, механізоване обладнання для роботи в садах і на газонах. Символи для позначення органів керування оператора та інших засобів відображення інформації. Частина 1. Загальні умовні познаки

ISO 3767-2:1991 Трактори, машини для сільського та лісового господарств, механізоване обладнання для роботи в садах і на газонах. Символи для позначення органів керування оператора та інших засобів відображення інформації. Частина 2. Умовні познаки для сільськогосподарських тракторів та машин

ISO 3767-3:1988 Трактори, машини для сільського та лісового господарств, механізоване обладнання для роботи в садах і на газонах. Символи для позначення органів керування оператора та інших засобів відображення інформації. Частина 3. Умовні познаки для механізованого газонного та садового обладнання

ISO 3789-1:1982 Трактори, машини для сільського та лісового господарств, механізоване обладнання для роботи в садах і на газонах. Розташування та спосіб приведення у дію органів керування. Частина 1. Загальні органи керування

ISO 3789-2:1982 Трактори, машини для сільського та лісового господарств, механізоване обладнання для роботи в садах і на газонах. Розташування та спосіб приведення у дію органів керування. Частина 2. Органи керування сільськогосподарських тракторів і машин

ISO 5395:1990 Газонокосарки самохідні, паркові й садові трактори, косарки професійного призначення. паркові й садові трактори зі змінними косильними пристроями. Визначення вимоги безпеки та методики випробувань

ISO 11684: Трактори, машини для сільського та лісового господарств, механізоване обладнання для роботи в садах і на газонах. Основні принципи для знаків безпеки та попереджувальних піктограм

ІЕС 335-1:1976 Безпека побутових та подібних електричних приладів. Частина 1. Основні вимоги.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ