ГСТУ 32.0.08.001-97 Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГСТУ 32.0.08.001-97 Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України
Дата початку дії01.03.2000
Дата прийняття10.05.1999
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 10.05.1999 № 244
Вид документаГСТУ (Галузевий стандарт України)
Шифр документа32.0.08.001-97
РозробникХарківська державна академія залізничного транспорту
Орган, що прийнявХарківська державна академія залізничного транспорту


ГОСТ 15.001-88. Продукція виробничо-технічного призначення

ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1

ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів. Зміна № 8

ГОСТ 2.103-68 Єдина система конструкторської документації. Стадії розробки. Зміна № 2

ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) ЄСКД. Стадії розробки

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 Єдина система конструкторської документації. Ескізний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 ЄСКД. Ескізний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов.

ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. Основні положення.

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Зі зміною № 1

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Зміна № 2

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції (з поправками та змінами № 2, № 3)

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення. Зі зміною № 1

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення. Зміна № 2

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. Зміна № 3

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб
залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

ГСТУ 32.0.08.001-97

Відповідає офіційному тексту

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Київ

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Харківською державною академією залізничного транспорту (ХДАЗТ) Міністерства транспорту України (кафедрою “Експлуатація та ремонт рухомого складу”, галузевою науково-дослідною лабораторією “Управління технічною експлуатацією та ремонтом тягового рухомого складу”)

ВНЕСЕНО

Головним управлінням науково-технічної політики та безпеки транспорту Міністерства транспорту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Міністерства транспорту України від 10.05.99 р. № 244

В цьому стандарті реалізовані норми Закону України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 р. № 274/96–ВР

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ:

Е.Д. Тартаковський, академік ТАУ, зав. кафедрою, професор, доктор техн. наук (керівник теми); А.Г. Теслик, канд. техн. наук, доцент (відповідальний виконавець); В.Г. Пузир, канд. техн. наук, зав. ГНДЛ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО

Українським науково – дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України 11.01.2000 р. за № 804/200373

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Підготовка до поставлення продукції на виробництво, функції сторін, складання та розгляд заявок

4.1 Загальні положення

4.2 Функції замовника

4.3 Функції розробника

4.4 Функції виробника

4.5 Функції споживача

4.6 Підготовка до поставлення продукції на виробництво

5 Замовлення на розроблення продукції, розгляд замовлення, вирішення організаційних питань, прийняття рішень щодо розбіжностей, збереження документації

5.1 Порядок створення замовлення

5.2 Порядок розгляду замовлення

5.3 Порядок вирішення організаційних питань

5.4 Порядок прийняття рішень у випадках розбіжностей

5.5 Порядок оформлення справ

5.6 Порядок збереження справ

5.7 Порядок збереження документації

6 Розроблення, узгодження і затвердження технічних завдань

6.1 Розроблення ТЗ

6.2 Узгодження та затвердження ТЗ

7 Розроблення іншої технічної документації для створення нової продукції і освоєння її виробництва

7.1 Вимоги до розроблення конструкторської документації

7.2 Стадії та етапи розроблення технічної документації

7.3 Порядок розроблення технічної пропозиції

7.4 Порядок розроблення ескізного проекту

7.5 Порядок розроблення технічного проекту та його затвердження

7.6 Порядок розроблення іншої робочої конструкторської документації

7.7 Вимоги до експертизи технічної документації

8 Організація виготовлення дослідних зразків (партій) продукції

8.1 Порядок виготовлення дослідних зразків (партій) продукції

8.2 Контроль виготовлення дослідних зразків (партій) продукції

8.3 Порядок проведення авторського нагляду

9 Проведення випробувань та приймання дослідних зразків (партій) продукції

9.1 Організація випробувань

9.2 Порядок включення зразків у дослідну експлуатацію

9.3 Порядок приймання дослідних зразків у постійну експлуатацію

9.4 Особливості проведення випробувань продукції одиничного виробництва

10 Поставлення продукції на виробництво

10.1 Порядок підготовлення виробництва

10.2 Порядок виготовлення установчої серії

10.3 Порядок випробування установчої серії

10.4 Порядок внесення змін у документацію за результатами виготовлення та випробувань установчої серії

10.5 Підготовлення продукції на експорт

10.6 Умови невиготовлення установчої серії

10.7 Порядок роботи постійнодіючої комісії

11 Розроблення та поставлення на виробництво продукції несерійного призначення

11.1 Підстава для проведення робіт

11.2 Порядок виготовлення продукції та проведення випробувань

11.3 Порядок приймання продукції

12 Освоєння виробництва запасних частин та комплектуючих виробів

12.1 Підстава для проведення робіт, організація підготовлення виробництва

12.2 Технологічне підготовлення виробництва

12.3 Виробництво та випробування установчої серії

13 Передача виробництва продукції з одного підприємства – виробника на інше, організація виробництва на іншому підприємстві

13.1 Порядок передачі виробництва продукції на інше підприємство

13.2 Порядок виготовлення та випробування продукції після передачі її виробництва на інше підприємство

14 Модернізація, модифікування та удосконалювання продукції за результатами її експлуатації

14.1 Умови модернізації, модифікування та удосконалювання продукції

14.2 Вимоги до розроблення продукції

14.3 Порядок організації випробувань зразків (партій) продукції

14.4 Порядок підготовлення документації

14.5 Порядок нагляду за продукцією

15 Планування та фінансування робіт з поставлення продукції на виробництво

15.1 Підстави для планування робіт

15.2 Підстави для фінансування робіт

15.3 Порядок розгляду планування та фінансування робіт

Додаток А Форми заявки на розроблення і освоєння (поставлення на виробництво) продукції, висновків та вимог до неї

Додаток Б Перелік найважливіших видів продукції, заявки на розроблення яких затверджуються Міністерством транспорту України

Додаток В Перелік важливих видів продукції, заявки на розроблення яких затверджуються керівництвом Укрзалізниці

Додаток Г Форма технічного завдання

Додаток Д Форма протоколу розгляду технічного завдання

Додаток Е Форма протоколу розгляду технічного (ескізного) проекту

Додаток Ж Форма експертного висновку

Додаток И Форма акта приймання комісією дослідного (головного) зразка (дослідної партії) продукції, виробу одиничного виробництва

Додаток К Форма титульного листа програми і методики експлуатаційних випробувань

Додаток Л Форма титульного листа протоколу експлуатаційних випробувань

Додаток М Форма акта про результати експлуатаційних випробувань

Додаток Н Форма повідомлення про готовність дослідного (головного) зразка (дослідної партії) або вироба одиничного виробництва до пред’явлення приймальній комісії

Додаток П Форма протоколу приймальних випробувань

Додаток Р Форма акта приймання комісією дослідного зразка (дослідної партії) продукції, виробу одиничного виробництва

Додаток С Форма наказу про поставлення нової продукції на виробництво

Додаток Т Форма протоколу приймання установчої серії (першої промислової партії) нової продукції за результатами кваліфікаційних випробувань

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб
залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

Порядок разработки и постановки продукции на производство для нужд
железнодорожного транспорта в системе Министерства транспорта Украины

Чинний від 2000–03–01

1 Галузь використання

Цей стандарт установлює вимоги до порядку:

– виконання науково-дослідних (НДР), дослідно-конструкторських (ДКР) та дослідно-технологічних (ДТР) робіт при створенні, удосконаленні, модернізації чи модифікуванні продукції виробничо-технічного призначення підприємствами та установами України за замовленнями Міністерства транспорту України (далі за текстом – Мінтрансу)або підпорядкованих йому організацій (за його дорученнями);

- замовлення для потреб залізничного транспорту загального користування продукції виробничо-технічного призначення чи нової техніки в інших міністерствах (відомствах) або на підприємствах інших (недержавних) форм власності;

– розробки, узгодження та затвердження технічних завдань (ТЗ) на виконання відповідних робіт, їх звітності по етапах та приймання робіт;

– розробки, експертизи та передачі на підприємства-виробники відповідної технічної документації на виготовлення вказаної вище продукції;

– виконання робіт з підготовки та освоєння виробництва продукції серійного та іншого призначення на підприємствах-виробниках системи Мінтрансу;

- проведення встановлених видів випробувань відповідної продукції та експертизи місць їх проведення;

- планування та фінансування робіт з розробки та поставлення на виробництво вказаної вище продукції.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, організацій і установ залізничного транспорту під час розроблення та поставлення на виробництво нової, удосконаленої, модернізованої чи модифікованої продукції (у випадку змін основних параметрів вихідної продукції) виробничо-технічного призначення за замовленнями Мінтрансу або (за його дорученнями): Державної адміністрації залізничного транспорту України – "Укрзалізниці", її Головних управлінь, управлінь залізниць (далі за текстом, відповідно – УЗ, ГУ, залізниць) тощо.

При створенні та освоєнні продукції для потреб залізничного транспорту в організаціях та на підприємствах інших міністерств (відомств) роботи повинні виконуватись у порядку, встановленому нормативними документами (далі за текстом – НД), чинними на залізничному транспорті. Ці роботи за згодою сторін можуть проводитися також у порядку, встановленому галузевими стандартами інших міністерств, якщо вони не суперечать положенням цього стандарту.

При проведенні цих робіт на підприємствах-виробниках системи Мінтрансу згідно з НД інших галузей, крім вимог цього стандарту, повинні виконуватись їх додаткові вимоги. Ці НД повинні відповідати вимогам ДСТУ 1.4, ДСТУ 1.5. Якщо розробником чи споживачем продукції є інше міністерство (відомство), ці роботи також виконуються за згодою сторін. Якщо така продукція призначена також для залізничного транспорту, заявки на неї повинні бути узгоджені з Мінтрансом або УЗ, а порядок виконання робіт по її освоєнню та поставленню на виробництво повинен відповідати вимогам цього стандарту.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти, НД:

Закон України “Про залізничний транспорт” від 04.07.96 р. № 274/96–ВР;

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов;

ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. Основні положення;

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів;

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення;

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3400-96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів;

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складення та оформлення;

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ;

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки;

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

ГОСТ 2.106-68 ЕСКД. Текстовые документы;

ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции;

ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение;

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект;

ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект;

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения;

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы;

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно–технического назначения;

ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации инофирм;

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

Р 50-601-12-89 Рекомендации. Система разработки и постановки продукции на производство. Часть 1;

РД 50-629-87 Модернизация, модифицирование и совершенствование выпускаемой продукции;

КНД 50-001-93 Інструкція. Порядок здійснення державного нагляду.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ