ДСТУ ISO 6892-1:2019 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (ISO 6892-1:2016, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20040 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 6892-1:2019 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (ISO 6892-1:2016, IDT)
Дата початку дії01.07.2020
Дата прийняття10.05.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 10002-1:2006
Затверджуючий документНаказ від 10.05.2019 № 117 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6892-1:2019
РозробникТехнічний комітет «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)


ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. Зміна № 1

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 8932:2019 Труби обсадні та муфти до них. Технічні умови

ДСТУ 8934:2019 Труби безшовні гарячедеформовані з корозійнотривких сталей і сплавів. Технічні умови

ДСТУ 8937:2019 Труби безшовні холодно- та теплодеформовані з корозійнотривких сталей і сплавів. Технічні умови

ДСТУ 8938:2019 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні умови

ДСТУ 8939:2019 Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Технічні умови

ДСТУ 8940:2019 Труби сталеві профільні. Технічні умови

ДСТУ 8941:2019 Труби-заготовки для механічного оброблення. Технічні умови

ДСТУ 8943:2019 Труби сталеві електрозварні. Технічні умови

ДСТУ 8969:2019 Прокат тонколистовий зі сталі підвищеної міцності. Технічні умови

ДСТУ 8990:2020 Показники якості виливків. З поправкою

ДСТУ 9049:2020 Технічна діагностика. Діагностування та контролювання технічного стану посудин і трубопроводів під впливом агресивного робочого середовища. Загальні вимоги

ДСТУ 9054:2020 Конструкції автодорожніх мостів сталеві. Технічні вимоги до виготовлення

ДСТУ 9113:2021 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю. Технічні умови

ДСТУ EN 10139:2019 Штаба вузька холоднокатана без покриву з низьковуглецевої сталі для холодного формозмінення. Технічні умови постачання (EN 10139:2016, IDT)

ДСТУ EN 1594:2019 Газова інфраструктура. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги (EN 1594:2013, IDT)

Кодекс 2:2021 Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проектування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем

Наказ від 28.12.2022 № 285 Про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN/CENELEC

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ
ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗТЯГ
Частина 1. Метод випробування
за кімнатної температури

ДСТУ ISO 6892-1:2019
(ISO 6892-1:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 10 травня 2019 р. № 117 з 2020-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6892-1:2016 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature. (Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 10002-1:2006 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1497-84, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 11701-84)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи

5 Принцип

6 Зразки для випробування

6.1 Форма та розміри

6.2 Типи зразків

6.3 Підготування зразків

7 Визначення початкової площі поперечного перерізу

8 Початкова розрахункова довжина та базова довжина екстензометра

8.1 Вибір початкової розрахункової довжини

8.2 Маркування початкової розрахункової довжини

8.3 Вибір базової довжини екстензометра

9 Точність випробувальної машини

10 Умови випробування

10.1 Установлення на нуль силовимірювальної системи

10.2 Метод закріплення

10.3 Швидкість випробування

11 Визначення верхньої границі плинності

12 Визначення нижньої границі плинності

13 Визначення умовної границі плинності за пластичної деформації

14 Визначення умовної границі плинності за повної деформації

15 Метод перевірки заданого напруження та залишкової деформації

16 Визначення відносного видовження, що відповідає границі плинності

17 Визначення відносної пластичної деформації за максимального зусилля

18 Визначення повної відносної деформації за максимального зусилля

19 Визначення повної відносної деформації при розриві

20 Визначення відносного видовження після розриву

21 Визначення відносного звуження

22 Протокол випробування

23 Невизначеність результатів вимірювання

23.1 Загальні положення

23.2 Умови випробування

23.3 Результати випробування

Додаток А (довідковий) Рекомендації щодо використання розривних випробувальних машин з комп’ютерним управлінням

Додаток В (обов’язковий) Типи зразків, використовуваних під час випробування тонких виробів: листів, смуг і плаского прокату завтовшки від 0,1 мм до 3 мм

Додаток С (обов’язковий) Типи зразків, використовуваних під час випробування дроту, прутків і профілів діаметром або завтовшки менше ніж 4 мм

Додаток D (обов’язковий) Типи зразків, використовуваних під час випробування листів і пласкої продукції завтовшки не менше ніж 3 мм та дроту, прутків і профілів діаметром або завтовшки не менше ніж 4 мм

Додаток Е (обов’язковий) Типи зразків, використовуваних під час випробування труб

Додаток F (довідковий) Оцінювання швидкості переміщення рухомої траверси з урахуванням жорсткості (або податливості) випробувальної машини

Додаток G (обов’язковий) Визначення модуля пружності металевих матеріалів випробуванням на одноосьовий розтяг

Додаток Н (довідковий) Вимірювання відносного видовження після розриву, якщо його очікуване значення становить менше ніж 5 %

Додаток І (довідковий) Вимірювання відносного видовження після розриву методом розбивки розрахункової довжини зразка

Додаток J (довідковий) Визначення відносного рівномірного пластичного видовження без урахування шийки під час випробування довгомірних виробів типу прутків, дроту, катанки

Додаток K (довідковий) Оцінювання невизначеності результатів вимірювання

Додаток L (довідковий) Точність випробування на розтяг. Результати програм міжлабораторних випробувань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, ITD) «Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 6892-1:2016 «Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт є однією з частин стандарту під загальною назвою «Металеві матеріали. Випробування на розтяг», а саме:

— Частина 1 «Метод випробування за кімнатної температури»;

— Частина 2 «Метод випробування за підвищених температур»;

— Частина 3 «Метод випробування за низьких температур»;

— Частина 4 «Метод випробування в рідкому гелії».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» та «Вступу» до ISO 6892-1:2016 взято те, що стосується безпосередньо цього стандарту і викладено в структурному елементі «Національний вступ»;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— текст стандарту доповнено «Національними примітками» щодо фактичної похибки обчислення площі поперечного перерізу, розмірів зразків та початкової розрахункової довжини, виділеними рамкою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ
ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗТЯГ
Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури

METALLIC MATERIALS
TENSILE TESTING
Part 1. Method of test at room temperature

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина ISO 6892 установлює порядок випробування металевих матеріалів на розтяг і містить опис механічних властивостей, які може бути визначено за кімнатної температури.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи обов’язкові у разі застосування цього стандарту. Якщо посилання наведено із зазначенням дат, застосовують лише це видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання зазначеного документа (разом зі змінами).

ISO 7500-1 Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines — Verification and calibration of the force-measuring system

ISO 9513 Metallic materials — Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7500-1 Металеві матеріали. Калібрування та повірка машин для статичних одноосьових випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтяг і стиск. Калібрування та повірка силовимірювапьних систем

ISO 9513 Металеві матеріали. Калібрування ексгензомегрів, використовуваних під час одновісного випробування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ