ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення
Дата початку дії01.07.1994
Дата прийняття27.08.1993
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.08.1993 № 120
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2216-93
РозробникКиївський науково-дослідний інститут синтезу та екології «Синтеко»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги

ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7262:2012 Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ 7882:2015 Торф і продукти його перероблення для сільського господарства. Методи визначення обмінної й активної кислотності

ДСТУ 7949:2015 Добрива органічні. Метод визначення масової частки загального калію

ДСТУ 7997:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначання нітратредуктазної активності фотоколориметричним методом

ДСТУ 8016:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначення фериредуктазної активності фотоколориметричним методом

ДСТУ 8056:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів

ДСТУ 8145:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів

ДСТУ 8454:2015 Добрива органічні. Методи визначення органічної речовини

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ
ПОЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ

Терміни та визначення

ДСTУ 2216—93

Вялання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ.
ПОЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ
Терміни та визначення.

РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
ОБОЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ.
Термины и определения

REAGENTSAND SUPRA PURE SUBSTANCES.
DESIGNATIONS AND METHODS FOR DETERMINATION OF PURITY DEGREES.
Terms and definitions

Чинний від 01.07.94

Цей стандарт установлює терміни та визначення грхя застосування в науці, техніці та виробництві відносно реактивів та особливо чистих речовин.Терміни обов’язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного понят гя встановленний один стандартизованний термін. Стандартизовані терміни набрані напівгрубим шрифтом, їх'скорочені форми представлені абревіатурою - світлим.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні в документах зі стандартизації.

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований чи розповсюджений без дозволу Держстандарту України.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що в неї включено два, три, чотири і т.д. терміни, які мають спільні терміноелементи.

У випадках, коли термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться риска.

У стандарті як довідкові подані німецькі [de], англійські [en], французські [fr] та російські [ru] еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідна х міждержавних і державних стандартів.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах або іншомовні еквіваленти термінів взято з шестимовного хімічного словниха, то вони подаються у круглих дужках.

У стандарті зазначено алфавітні покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ