ДСТУ 8876:2019 Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8876:2019 Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки
Дата початку дії01.07.2020
Дата прийняття17.07.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 17.07.2019 № 213 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8876:2019
РозробникТехнічний комітет «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)


ГОСТ 1012-72 Бензини авіаційні. Технічні умови. Зі змінами

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожежна техніка для захисту об`єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 4204-77 Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Зміна № 1. Поправка № 1

ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 5536/IDF 23:2008 Продукти молочні жирні. Визначення масової частки вологи методом Карла Фішера (ISO 5536:2002/IDF 23:2002, IDT)

ДСТУ ISO 649-1:2016 Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 1. Специфікація (ISO 649-1:1981, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDТ)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометри та циліндри скляні. Загальні технічні умови. Зі змінами (ГОСТ 18481-81)

ДСТУ ГОСТ 8.428:2009 ДСВ. Ареометри. Значення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин. Зі Зміною 1-XII-85

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 35:2006 Атестація стандартних зразків. Загальні та статистичні принципи (ІSO Guіde 35:1989, ІDT)

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
АВТОМАТИЧНІ ПРИЛАДИ
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ РІДИН
Методика повірки

ДСТУ 8876:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 липня 2019 р. № 213 з 2020-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Готування RM

Додаток Б (довідковий) Стійка для сушіння

Додаток В (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Г (довідковий) Характеристики горючих та шкідливих речовин

Додаток Д (довідковий) Співвідношення між значеннями густини розчинів та вмістом компонентів

Додаток Ж (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — автоматичних приладів для вимірювання густини рідин, що перебувають в експлуатації.

У цьому стандарті для повірки автоматичних приладів для вимірювання густини рідин було застосовано такі методи:

— метод прямих вимірювань густини сертифікованих референтних матеріалів автоматичним приладом для вимірювання густини рідин;

— метод безпосереднього звірення результатів вимірювання густини референтних матеріалів, виконаних за однакових умов високоточним автоматичним приладом для вимірювання густини рідин та вихідним еталоном, за ієрархією калібрувань згідно з [33];

— метод безпосереднього звірення результатів вимірювання густини референтних матеріалів, виконаних за однакових умов автоматичним приладом для вимірювання густини рідин та високоточним автоматичним приладом для вимірювання густини рідин, якщо виконують вимоги примітки 6 цього стандарту.

Як сертифіковані референтні матеріали можна використовувати рідини зі значеннями густини, відомими із загальнодоступних інформаційних джерел інформації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
АВТОМАТИЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ РІДИН
Методика повірки

METROLOGY
AUTOMATIC DEVICES FOR MEASURING DENSITY LIQUIDS
Verification procedure

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автоматичні прилади для вимірювання густини рідин (далі — прилади) та встановлює методику їх повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонтування (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки приладів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на прилади та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал приладів — 1 рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки приладів наведено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.024:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання густини (ГОСТ 8.024-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.428:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ареометри. Значення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометри й циліндри скляні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 649-1:2016 Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 1. Специфікація (ISO 649-1:1981, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd.1:2011, IDT)

ДСТУ-H ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 35:2006 Атестація стандартних зразків. Загальні та статистичні принципи (ISO Guide 35:1989, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ