ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19921 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення
Дата початку дії01.01.1995
Дата прийняття30.03.1994
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 30.03.1994 № 69
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2423-94
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут олій та жирів


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 4230:2003 Шрот соєвий кормовий. Загальні технічні умови

ДСТУ 4306:2016 Олія пальмова. Технічні умови постачання

ДСТУ 4438:2005 Олеїн пальмовий. Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

ДСТУ 4439:2005 Стеарин пальмовий. Загальні технічні умови. Зі зміною та поправкою

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4526:2006 Концентрат фосфатидний ріпаковий. Технічні умови

ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови. Зі Зміною № 1

ДСТУ 4535:2006 Фуз олійний. Технічні умови

ДСТУ 4536:2006 Олії купажовані. Технічні умови

ДСТУ 4544:2006 Мило господарське тверде. Технічні умови

ДСТУ 4562:2006 Олія кокосова. Технічні умови постачання

ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови

ДСТУ 4694:2006 Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови. З поправками

ДСТУ 4811:2007 Насіння олійних культур. Методи визначення вологості

ДСТУ 4842:2007 Порошок гірчичний. Технічні умови

ДСТУ 4966:2008 Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови

ДСТУ 4967:2008 Насіння льону олійного для переробляння. Технічні умови

ДСТУ 5005:2014 Жири рослинні. Еквіваленти, поліпшувачі, замінники та сурогати какао-масла. Загальні технічні умови. Зі зміною

ДСТУ 5005:2014 Жири рослинні. Еквіваленти, поліпшувачі, замінники та сурогати какао-масла. Загальні технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 5065:2008 Олія оливкова. Технічні умови постачання

ДСТУ 6047:2008 Олія волоського горіха. Технічні умови

ДСТУ 7443:2013 Корми для тварин. Макуха і шрот із гірчиці та суріпиці. Технічні умови

ДСТУ 7577:2014 Насіння олійне. Визначання вмісту олії методом екстракції в апараті Сокслета

ДСТУ 8144:2015 Насіння олійне. Визначання вмісту олії рефрактометричним методом

ДСТУ 8175:2015 Олія ріпакова. Технічні умови

ДСТУ 8837:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок

ДСТУ 9127:2021 Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови

СОУ 15.4-37-212:2004 Концентрати фосфатидні. Технічні умови

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ РОСЛИННІ.
ВИРОБНИЦТВО
Терміни та визначення

ДСТУ 2423—94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ РОСЛИННІ. ВИРОБНИЦТВО
Терміни та визначення

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ. ПРОИЗВОДСТВО
Термины и определения

VEGETABLE OILS. PRODUCTION
Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі виробництва рослинних олій.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми - курсивом.

У випадках, коли суттєві ознаки містяться в буквальному значенні терміна, замість визначення становиться риска.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

У стандарті як довідкові наведено відповідники термінів російською мовою, а також абеткові покажчики термінів українською та російською мовами.

У стандарті наведені додатки, які містять перелік видів основної олійної сировини та рослинних олій, абеткові покажчики термінів українською та російською мовами.

1 ОЛІЙНА СИРОВИНА

1 олійна сировина

ru масличное сырье

Насіння та плоди олійних рослин, відходи ефіромасляного та консервного виробництв, що містять олію і використовуються для промислового одержування харчових та технічних олій

Семена и плоды масличных растений, маслосодержащие отходы эфиромасличного и консервного производств, используемые для промышленного извлечения пищевых и технических растительных масел

2 кондиційна сировина

ru кондиционное сырье

Олійна сировина, яка відповідає вимогам чинної нормативно-технічної документації за всіма показниками

Масличное сырье, удовлетворяющее требованиям действующей нормативно-технической документации по всем показателям

3 некондиційна сировина

ru некондиционное сырье

Олійна сировина, яка за одним або кількома показниками не відповідає вимогам діючої нормативно-технічної документації

Масличное сырье, не удовлетворяющее требованиям действующей нормативно-технической документации по одному или нескольким показателям

4 дефектне насіння

ru дефектные семена

Зіпсоване насіння з кольором ядра, значно відмінним від нормального, а також загниле, запліснявіле, проросле, кислотне число олій в якому більше 5 мг/КОН

Испорченные семена, с цветом ядра значительно отличающимся от нормального, а также загнившие, пораженные плесенью, проросшие, кислотное число масел которых более 5 мг/КОН

5 бите насіння

ru битые семена

Насіння у вигляді часточок різного розміру, пошкоджене під час збирання та обробки

Семена, поврежденные при уборке и обработке в виде частичек различных по размерам

6 горіле насіння

ru горелые семена

Насіння з темно-брунатим або чорним забарвленням ядра, що змінилось внаслідок несприятливих температурних впливів

Семена с темно-коричневым или черным цветом ядра, изменившиеся в результате неблагоприятных температурных воздействий

7 необрушена олійна сировина

ru необрушенное масличное сырье

Насіння, в якому плодова та насіннєва оболонки не відокремлені від ядра

Семена, в которых плодовая и семенная оболочки не отделены от ядра

2 ПРОДУКТИ ТА НАПІВПРОДУКТИ

8 обрушена олійна сировина
(Нд рушанка)

ru обрушенное масличное сырье
(Нд рушанка)

Напівпродукт, одержаний внаслідок відокремлення плодової та насіннєвої оболонки від ядра

Полупродукт, полученный в результате отделения плодовой и семенной оболочек от ядра

9 олійне ядро

ru масличное ядро

Напівпродукт, одержаний внаслідок обрушення та розподілу на фракції олійної сировини

Полупродукт, полученный в результате обрушивания и разделения на фракции масличного сырья

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ