ДСТУ ISO 20400:2019 Стійкі закупівлі. Настанови (ISO 20400:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 20400:2019 Стійкі закупівлі. Настанови (ISO 20400:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття21.12.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2019 № 471 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа20400:2019
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи

ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови (ISO 14031:2013, IDT)

ДСТУ ISO 20400:2018 Стійкі закупівлі. Настанови (ISO 20400:2017, IDT)

ДСТУ ISO 28001:2009 Системи управління безпекою ланцюга постачання. Найкраща практика запровадження безпеки ланцюга постачання, оцінки та плани. Вимоги та настанови (ISO 28001:2007, IDT)

ДСТУ ISO 5127:2018 Інформація та документація. База та словник термінів (ISO 5127:2017, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Поправка

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ OIML R 71:2014 Стаціонарні резервуари-сховища. Загальні вимоги (OIML R 71:2008, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЙКІ ЗАКУПІВЛІ
НАСТАНОВИ

ДСТУ ISO 20400:2019
(ISO 20400:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 червня 2019 р. № 180

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2019 р. № 471 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 20400:2017 Sustainable procurement — Guidance (Стійкі закупівлі. Настанови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 20400:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Пояснення основних принципів

4.1 Концепція стійких закупівель

4.2 Принципи стійких закупівель

4.3 Основні питання стійких закупівель

4.4 Рушійні сили стійких закупівель

4.5 Основні міркування щодо стійких закупівель

5 Інтегрування стабільності в політику та стратегію закупівель організації

5.1 Прийняття зобов’язань щодо стійких закупівель

5.2 Пояснення підзвітності

5.3 Узгодження закупівель із цілями та завданнями організації

5.4 Розуміння практики закупівель та ланцюгів постачання

5.5 Управління реалізацією

6 Організація функції закупівель стосовно стійкості

6.1 Управління закупівлями

6.2 Забезпечення можливостей для людей

6.3 Визначення та залучення зацікавлених сторін

6.4 Установлення пріоритетів стійких закупівель

6.5 Вимірювання та підвищення продуктивності

6.6 Створення механізму розгляду скарг

7 Інтегрування стабільності під час закупівель

7.1 На основі наявного процесу

7.2 Планування

7.3 Інтегрування вимог сталого розвитку до специфікацій

7.4 Вибирання постачальників

7.5 Управління контрактом

7.6 Перегляд і вивчення контракту

Додаток А (довідковий) Питання сталого постачання

Додаток В (довідковий) Огляд ISO 26000

Додаток С (довідковий) Приклади підходу до питання стабільності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 20400:2019 (ISO 20400:2017, IDТ) «Стійкі закупівлі. Настанови», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 20400:2017 (версія en) «Sustainable procurement — Guidance».

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції HOC.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDТ) «Стійкі закупівлі. Настанови», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до ISO 20400:2017 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 20400:2017

Діяльність будь-якої організації має екологічні, соціальні та економічні наслідки.

Закупівлі є потужним інструментом для організацій, які бажають вести себе відповідально й сприяти розвитку та досягненню цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй. Інтегруючи стабільність у політику та практику закупівель, охоплюючи ланцюги поставок, організації можуть управляти ризиками (охоплюючи можливості) для сталого екологічного, соціального та економічного розвитку.

Сталі закупівлі надають можливість забезпечити більшу цінність для організації, підвищуючи продуктивність, надаючи оцінку цінності та продуктивності, уможливлюючи зв’язок між замовниками, постачальниками та всіма зацікавленими сторонами, а також сприяючи інноваціям.

Цей стандарт допомагає організаціям виконувати свої обов’язки щодо стабільності, забезпечуючи розуміння такого:

— що таке сталі закупівлі;

— які наслідки та міркування щодо стабільності стосуються різних аспектів закупівельної діяльності;

— політики;

— стратегії;

— організації;

— процесу;

— як впровадити сталі закупівлі.

На рисунку 1 наведено структуру цього документа.

Цей стандарт застосовують до будь-якої організації, державної чи приватної, незалежно від її розміру та місця знаходження. Його призначено для розуміння будь-якою зацікавленою стороною, яку залучають до або на яку впливають рішення із закупівель чи відповідні процеси. Реалізація цього стандарту враховує конкретний контекст і характеристики кожної організації, масштабуючи застосування концепцій відповідно до розмірів організації. Прийняттям цього документа великі організації сприяють розвитку малих і середніх організацій у своїх ланцюгах постачань.

У розділі 4 надано огляд сталих закупівель. У ньому описано принципи та основні аспекти сталих закупівель та проаналізовано, чому організації здійснюють сталі закупівлі. Велику увагу приділено управлінню ризиками (зокрема й можливостями), розгляду негативних впливів для стабільності за допомогою ретельного перевіряння, встановлення пріоритетів, здійснення позитивного впливу та уникнення співучасті.

У розділі 5 надано настанови щодо того, як питання стабільності інтегруються на стратегічному рівні в рамках практики закупівель організації, щоб забезпечити досягнення намірів, напрямку та ключових пріоритетів стабільності організації. Його призначено для надання допомоги вищому керівництву у визначенні політики та стратегії сталих закупівель.

У розділі 6 описано організаційні умови та методи управління, потрібні для успішного впровадження та постійного вдосконалення сталих закупівель. Організація гарантує, що такі умови й практика потрібно для того, щоб допомогти особам, які несуть відповідальність за закупівлю товарів чи послуг, інтегрувати питання стабільності в процес закупівель.

Розділ 7 стосується процесу закупівель і призначено для осіб, які відповідають за реальні закупівлі в межах своєї організації. Він також являє інтерес для тих, хто має пов’язані до цього функції, оскільки описує, як міркування з питань стабільності інтегруються в наявні процеси закупівель.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЙКІ ЗАКУПІВЛІ
НАСТАНОВИ

 SUSTAINABLE PROCUREMENT
GUIDANCE

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає організаціям, незалежно від їхньої діяльності чи розміру, рекомендації з інтегрування принципів стабільності в рамках закупівель, як це описано в ISO 26000. Його призначено для зацікавлених сторін, які беруть участь у рішеннях та процесах, на які впливають прийняття рішень щодо закупівель та процеси закупівель.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті немає посилань на нормативні документи.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ