ДСТУ OIML R 61-1:2019 Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1.Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 61-1:2017, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ OIML R 61-1:2019 Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1.Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 61-1:2017, IDT)
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття20.12.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ OIML R 61-1:2008
Затверджуючий документНаказ від 20.12.2019 № 460 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61-1:2019
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів» (ТК 156)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОЗАТОРИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ
ВАГОВІ АВТОМАТИЧНІ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

ДСТУ OIML R 61-1:2019
(OIML R 61-1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів» (ТК 156)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 грудня 2019 р. № 460 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 61-1:2017 Automatic gravimetric filling instruments — Part 1: Metrological and technical requirements (Автоматичні вагові наповнювальні прилади. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ OIML R 61-1:2008

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Вступ

2 Сфера застосування

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні визначення

3.2 Категорії приладів

3.3 Конструкція

3.4 Метрологічні характеристики

3.5 Покази та похибки

3.6 Впливні чинники та нормальні умови

3.7 Випробування

3.8 Познаки та скорочення

3.9 Формули

4 Метрологічні вимоги

4.1 Одиниці вимірювання

4.2 Класи точності

4.3 Допустимі похибки

4.4 Коригування на довідкове значення кількості продукту

4.5 Границі похибок для мультипорційних дозаторів

4.6 Значення мінімальної границі дозування (Міn)

4.7 Нормована мінімальна доза (Minfill)

4.8 Впливні чинники

5 Технічні вимоги

5.1 Придатність до застосування

5.2 Захист роботи

5.3 Покази результатів дозування

5.4 Пристрій задання маси дози

5.5 Пристрій переривання подавання матеріалу

5.6 Живильник

5.7 Вантажоприймальний пристрій

5.8 Пристрої установлення на нуль і тарування

5.9 Пристрій зберігання даних

5.10 Програмне забезпечення

5.11 Механізм урівноваження

5.12 Описові марковання

5.13 Повірочні тавра

6 Вимоги до дозаторів з огляду на їхнє зовнішнє середовище

6.1 Загальні положення

6.2 Працездатність за нормованих робочих умов

6.3 Випробування на дію завад

6.4 Дія за суттєвого промаху

6.5 Довговічність

6.6 Застосування

6.7 Впливні чинники

6.8 Випробування показувального пристрою

6.9 Час прогрівання

6.10 Інтерфейси

7 Оглядання та випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Оглядання

7.3 Випробування на працездатність

8 Метрологічні перевіряння

8.1 Загальні положення

8.2 Оцінювання типу

8.3 Перевіряння відповідності типу

8.4 Повірка в експлуатації

8.5 Метрологічний нагляд в експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Частота автоматичного установлення на нуль і тарування

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до програмно контрольованих дозаторів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Порівняльний аналіз назв видів перевірки ваг автоматичних дозаторів дискретної дії і документів, які видають за результатами проведення процедур оцінювання відповідності цих приладів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 61-1:2019 (OIML R 61-1:2017, IDT) «Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги», прийнятий методом перекладу, — іден тичний щодо OIML R 61-1:2017 «Automatic gravimetric filling instruments — Part 1: Metrological and technical requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів».

Цей стандарт розроблено на підтримку Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163.

Цей стандарт треба застосовувати разом із ДСТУ OIML R 61-2:2019.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено довідковий додаток НБ (Порівняльний аналіз назв видів перевірки дозаторів дискретної дії вагових автоматичних і документів, які видають за результатами проведення процедур оцінювання відповідності цих приладів та їхніх модулів), оскільки за текстом стандарту зазначені назви приведені у відповідність до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.022016 № 163.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОЗАТОРИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ ВАГОВІ АВТОМАТИЧНІ
Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

AUTOMATIC GRAVIMETRIC FILLING INSTRUMENTS
Part 1. Metrological and technical requirements

Чинний від 2021-01-01

1 ВСТУП

Рекомендація OIML R складається з трьох окремих частин:

Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Випробування;

Частина 2. Випробувальні процедури;

Частина 3. Форма звіту для перевірки типу.

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає метрологічні та технічні вимоги, метрологічний контроль та випробування вагових автоматичних дозаторів дискретної дії (далі—дозатори), які вищають окремі дози продукту попередньо заданої маси з однієї чи більше порцій автоматичним зважуванням.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ