ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2021
Дата прийняття21.12.2019
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2019 № 466 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17065:2019
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)


ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT)

ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Поправка

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони (ІSO/ІEC 17030:2003, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 Порядок виконання системи управління якістю організації у сертифікації продукції (ISO/IEC Guide 53:2005, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
Вимоги до органів з сертифікації
продукції, процесів та послуг

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019
(EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національне агентство з акредитації України, Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2019 р. № 466 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17065 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services (Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступень відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN ISO/IEC 17065:2012

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Юридичні та договірні питання

4.2 Управління неупередженістю

4.3 Відповідальність та фінансування

4.4 Недискримінаційні умови

4.5 Конфіденційність

4.6 Загальнодоступна інформація

5 Вимоги до структури

5.1 Організаційна структура та вище керівництво

5.2 Механізм для забезпечення неупередженості

6 Вимоги до ресурсів

6.1 Персонал органу з сертифікації

6.2 Ресурси для оцінювання

7 Вимоги до процесу

7.1 Загальні положення

7.2 Заявка

7.3 Розгляд заявки

7.4 Оцінювання

7.5 Аналізування даних

7.6 Рішення щодо сертифікації

7.7 Документи за результатами сертифікації

7.8 Перелік сертифікованої продукції

7.9 Нагляд

7.10 Зміни, що впливають на сертифікацію

7.11 Закінчення терміну дії, скорочення, призупинення або скасування сертифікації

7.12 Записи

7.13 Скарги та апеляції

8 Вимоги до системи управління

8.1 Варіанти

8.2 Загальні документи системи управління (Варіант А)

8.3 Управління документами (Варіант А)

8.4 Управління записами (Варіант А)

8.5 Аналізування з боку керівництва (Варіант А)

8.6 Внутрішні аудити (Варіант А)

8.7 Коригувальні дії (Варіант А)

8.8 Запобіжні дії (Варіант А)

Додаток А (довідковий) Принципи для органів з сертифікації продукції та їхньої сертифікаційної діяльності

Додаток В (довідковий) Застосовування цього стандарту для процесів та послуг

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO/IEC 17065:2012 «Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services» (ISO/IEC 17065:2012) (версія en).

Текст міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 був затверджений CEN як EN ISO/IEC 17065:2012 без будь-яких змін.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія», наведені «Національне пояснення», виділене рамкою.

У стандарті є посилання на європейські та міжнародні стандарти, які в Україні прийнято як національні стандарти. Перелік їх наведено в національному додатку НА.

ПЕРЕДМОВА до EN ISO/IEC 17065:2012

Цей документ (EN ISO/IEC 17065:2012) підготовлений Технічним комітетом ISO/CASCO «Комітет з оцінки відповідності» у співпраці з Технічним комітетом CEN/CLC/TC 1 «Критерії для органів з оцінки відповідності», секретаріат якого належить BSI.

Цьому європейському стандарту повинен надаватися статус національного стандарту або через публікацію ідентичного тексту, або затвердженням не пізніше березня 2013 року; при цьому національні стандарти, які суперечать цьому стандарту, повинні бути вилучені не пізніше березня 2013 року.

Звертаємо увагу, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. CEN [та/або CENELEC] не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Цей документ замінює EN 45011:1998.

Відповідно до внутрішніх правил CEN-CENELEC національні організації зі стандартизації наступних країн зобов'язані застосовувати цей європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Повідомлення про затвердження

Текст ISO/IEC 17065:2012 був затверджений CEN як EN ISO/IEC 17065:2012 без будь-яких змін.

ВСТУП

Загальною метою сертифікації продукції, процесів або послуг є надання впевненості усім зацікавленим сторонам, що продукція, процес або послуга відповідає встановленим вимогам. Цінністю сертифікації є ступінь впевненості та довіри, створених неупередженим та компетентним демонструванням третьою стороною виконання встановлених вимог. Сторони, зацікавлені в сертифікації, охоплюють (але не обмежуються цим):

а) клієнтів органів з сертифікації;

b) замовників організацій, чия продукція, процеси або послуги були сертифіковані;

с) органи державної влади;

d) неурядові організації;

е) споживачів та інших членів суспільства.

Зацікавлені сторони можуть очікувати або вимагати від органу з сертифікації відповідності до усіх вимог цього стандарту, а також, за потреби, до вимог схеми сертифікації.

Сертифікація продукції, процесів та послуг є засобом забезпечення впевненості, що вони відповідають вимогам, встановленим у стандартах та в інших нормативних документах. Деякі схеми сертифікації продукції, процесів або послуг можуть охоплювати первинне випробування або інспектування і оцінювання системи управління якістю їхніх постачальників, подальший нагляд з урахуванням системи управління якістю і випробовування або інспектування зразків виробництва та відкритого ринку. Інші схеми покладаються на первинні випробування і випробування під час нагляду або охоплюють лише випробування типу.

Цей стандарт встановлює вимоги, дотримання яких спрямовано на забезпечення того, щоб органи з сертифікації компетентно, узгоджено та неупереджено керували схемами сертифікації, у такий спосіб сприяючи визнанню таких органів та прийняттю сертифікованої продукції, процесів та послуг на національному і міжнародному рівнях та полегшуючи міжнародну торгівлю. Цей стандарт можна використовувати як документ щодо критеріїв для акредитації або для рівноправного оцінювання або призначення органами державної влади, власниками схем та іншими сторонами.

Вимоги, що містяться в цьому стандарті, насамперед можуть розглядатися я к загальні критерії для органів з сертифікації, які керують схемами сертифікації продукції, процесів або послуг. Вимоги можуть бути посилені для використання в конкретних галузях промисловості або інших секторах, або для врахування особливих вимог, таких як охорона здоров’я та безпека. Додаток А містить принципи, що стосуються органів з сертифікації та сертифікаційної діяльності, яку вони здійснюють.

Цей стандарт не встановлює вимог до схем та їхнього розробляння, і не призначений для обмеження ролі чи вибору власників схем, однак вимоги схеми не повинні суперечити будь-яким вимогам цього стандарту або виключати їх.

Відповідність застосовним стандартам або іншим нормативним документам може бути підтверджена у формі сертифікатів та/чи знаків відповідності. Схеми для сертифікації конкретної продукції або груп продукції, процесів та послуг відповідно до визначених стандартів або інших нормативних документів, в більшості випадків, вимагатимуть власних пояснювальних документів.

Хоча цей стандарт стосується третьої сторони, що проводить сертифікацію продукції, процесів або послуг, багато його положень можуть бути корисними також у процедурах оцінювання відповідності продукції першою і другою сторонами.

У цьому стандарті використовуються наступні дієслівні форми:

• «повинен», «треба («shall») означає вимогу;

• «слід» («should») означає рекомендацію;

• «можливо» («may» ) означає дозвіл;

• «може» («саn») означає можливість або здатність.

Додаткові деталі можна знайти в Директивах ISO/IEC, Частина 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

CONFORMITY ASSESSMENT
Requirements for bodies certifying products, processes and services

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги до компетентності, узгодженого функціювання та неупередженості органів з сертифікації продукції, процесів та послуг. Органи з сертифікації, що діють відповідно до цього стандарту, не повинні пропонувати сертифікацію усіх видів продукції, процесів та послуг. Сертифікація продукції, процесів та послуг — це діяльність третьої сторони з оцінювання відповідності (див. ISO/IEC 17000:2004, визначення 5.5).

У цьому стандарті термін «продукція» може означати «процес» або «послуга», за винятком тих випадків, коли окремі положення призначені для «процесів» або «послуг» (див. додаток В).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче докум енти є обов’язковими для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовуються тільки зазначені видання. Для недатованих посилань застосовуються останні видання документів (разом зі змінами).

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles.

ISO/IEC 17020 Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection.

ISO/IEC 17021 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.

ISO/IEC 17025 General requirements fоr the competence of testing and calibration laboratories.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІSО/ІЕС 17020 Оцінювання відповідності. Вимоги до діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування

ІSО/ІЕС 17021 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що проводять аудит і сертифікацію систем управління

ISO/ІЕC 17000 Оцінювання відповідності. Словник та загальні принципи

ІSО/ІЕС 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ