ДСТУ 9000:2020 Вапно для сталеплавильного, феросплавного та агломераційного виробництв. Методи аналізу та випробування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9000:2020 Вапно для сталеплавильного, феросплавного та агломераційного виробництв. Методи аналізу та випробування
Дата початку дії01.07.2021
Дата прийняття16.03.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 16.03.2020 № 67 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9000:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна, прокат товстолистовий, сировина нерудна чорної металургії» (ТК 97)


ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 26887-86 Майданчики і сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3305.3-96 Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кремнію (IV) (ГОСТ 2642.3-97)

ДСТУ 3562-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення сірки (ГОСТ 30511.6-97, IDT)

ДСТУ 3563-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення фосфору (ГОСТ 30511.1-97, IDT)

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Зміна № 1. Поправка № 1

ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4676:2006. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ EN 12568:2017 Засоби захисту стопи та ноги. Вимоги і методи випробування підносків та антипрокольних вставок (EN 12568:2010, IDT)

ДСТУ EN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6]) (EN 13034:2005 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 420:2003 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 420:2003+А1:2009, IDТ)

ДСТУ EN 45501:2017 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)

ДСТУ EN 835:2007 Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади випаровувального типу без електроживлення (EN 835:1994, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 374-1:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 385:2018 Посуд лабораторний скляний. Бюретки (EN ISO 385:2005, IDT; ISO 385:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 835:2018 Посуд лабораторний скляний. Піпетки мірні градуйовані (EN ISO 835:2007, IDT; ISO 835:2007, IDT)

ДСТУ ISO 3310-1:2017 Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту (ISO 3310-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ ISO 648:2015 Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою (ISO 648:2008, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ДСТУ OIML R 133:2018 Термометри типу рідина-у-склі (OIML R 133:2002, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови (ГОСТ 26887-86, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 76:2008 Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76-2004, IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.04-07. Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров`я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАПНО
ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО,
ФЕРОСПЛАВНОГО
ТА АГЛОМЕРАЦІЙНОГО
ВИРОБНИЦТВ
Методи аналізу та випробування

ДСТУ 9000:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна, прокат товстолистовий, сировина нерудна чорної металургії» (ТК 97), Відособлений структурний підрозділ «Науково-технічний центр метрології, випробувань та досліджень» Донндічормет (ВСП «НТЦ МВД» Донндічормет)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 16 березня 2020 р. № 67 з 2021–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього середовища

6 Методи відбирання та готування проб

7 Пакування та маркування проб

8 Методи контролювання

8.1 Загальні вимоги до виконання хімічного аналізу

8.2 Метод визначення масової частки оксиду кальцію

8.3 Метод визначення масової частки оксиду магнію

8.4 Метод визначення масової частки оксиду кремнію (IV)

8.5 Метод визначення масової частки сірки

8.6 Метод визначення масової частки оксиду фосфору (V)

8.7 Метод визначення втрати маси під час прожарювання

8.8 Метод визначення часу гасіння

8.9 Метод визначення активних оксидів кальцію та магнію

8.10 Метод визначення масової частки вуглецю

9 Визначення гранулометричного складу

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАПНО ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ФЕРОСПЛАВНОГО
ТА АГЛОМЕРАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВ
Методи аналізу та випробування

LІME FOR STEEL, FERROALLOY
AND SINTER PRODUCTION
Methods of analysis and test

Чинний від 2021–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи аналізу та випробування вапна для сталеплавильного, феросплавного та агломераційного виробництв.

Методи, наведені в цьому стандарті, застосовні у виробника під час відвантаження та у споживача під час надходження продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2867–94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3305.3–96 (ГОСТ 2642.3–97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кремнію (IV)

ДСТУ 3305.8–96 (ГОСТ 2642.8–97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду магнію

ДСТУ 3441–96 (ГОСТ 2642.15–97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення загального вуглецю

ДСТУ 3562–97 (ГОСТ 30511.6–97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення сірки

ДСТУ 3563–97 (ГОСТ 30511.1–97) Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення фосфору

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4676:2006 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики і драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови (ГОСТ 26887–86, MOD)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 12568:2017 (EN 12568:2010, IDT) Засоби захисту стопи та ноги. Вимоги та методи випробувань підносків та антипрокольних вставок

ДСТУ EN 13034:2017 (EN 13034:2005 + А1:2009 IDT) Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ (6))

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважу-вальних приладів

ДСТУ EN ISO 374-1:2018 (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018, IDT) Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин

ДСТУ EN ISO 385:2018 (EN ISO 385:2005, IDT; ISO 385:2005, IDT) Посуд лабораторний скляний. Бюретки

ДСТУ EN ISO 835:2018 (EN ISO 835:2007, IDT; ISO 835:2007, IDT) Посуд лабораторний скляний. Піпетки мірні градуйовані

ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 648:2015 (ISO 648:2008, IDT) Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою

ДСТУ ISO 3310-1:2017 (ISO 3310-1:2016, IDT) Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ДСТУ OIML R 133:2018 (OIML R 133:2002, IDT) Термометри типу рідина-у-склі

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 76:2008 Метрологія.Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76–2004, IDT)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ