ДСТУ 9001:2020 Споруди транспорту. Правила виконання та приймання робіт на лінійних об’єктах інфраструктури

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9001:2020 Споруди транспорту. Правила виконання та приймання робіт на лінійних об’єктах інфраструктури
Дата початку дії01.07.2021
Дата прийняття16.03.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 16.03.2020 № 67 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9001:2020
РозробникУкраїнський державний університет залізничного транспорту


ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

Закон України від 13.12.2001 № 2894-III Про тваринний світ

Закон України від 19.06.2003 № 962-IV Про охорону земель

Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII Про оцінку впливу на довкілля

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги


Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ

ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
НА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
ІНФРАСТРУКТУРИ

ДСТУ 9001:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Залізнична інфраструктура» (ТК 193), Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від 16 березня 2020 р. № 67 з 2021–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Виконання робіт підготовчого періоду

7 Земляне полотно

8 Верхня будова колії

9 Влаштування автоматики, телемеханіки та зв’язку

10 Будівельно-монтажні роботи

11 Під’їзні колії підприємств

12 Приймання залізниць в експлуатацію

13 Вимоги щодо безпеки

14 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ
ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
НА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
ІНФРАСТРУКТУРИ

MEANS OF TRANSPORT
RULES OF EXECUTION AND ACCEPTANCE OF WORKS
AT LINEAR OBJECTS OF INFRASTRUCTURE

Чинний від 2021–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на виконання та приймання робіт з будівництва нових та реконструкції (підсилення) залізниць, що перебувають у експлуатації, колії 1 520 мм загальної мережі, під’їзних (зовнішніх і внутрішніх) колій, а також ремонтів колії та її облаштувань.

Цей стандарт не поширюється на виконання та приймання робіт під час будівництва контактної мережі, тягових підстанцій та інших пристроїв електропостачання залізниць.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ