ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)
Дата початку дії01.07.2006
Дата прийняття30.12.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2005 № 387 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5725-5:2005
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2009, MOD)

ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8811.0:2019 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Загальні вимоги до методів хімічного аналізування

ДСТУ EN 13654-2:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод Дюма (EN 13654-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13771-2:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні (EN 13771-2:2007, IDТ)

ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення (EN 60704-3:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 11204:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3741:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер (EN ISO 3741:2010, IDT; ISO 3741:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDТ)

ДСТУ EN ISO 3746:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3747:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі (EN ISO 3747:2010, IDT; ISO 3747:2010, IDT)

ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 13528:2014 Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь (ISO 13528:2005, IDT)

ДСТУ ISO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію (ISO 19730:2008, ІDТ)

ДСТУ ISO 204:2019 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування (ISO 204:2018, IDT)

ДСТУ ISO 22155:2007 Якість ґрунту. Газово-хроматографічне кількісне визначення летких ароматичних та галогенвуглеводнів і окремих ефірів. Метод статистичного напірного простору (ІSO 22155:2005, IDT)

ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO/TS 21749:2013 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти (ISO/TS 21749:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 1108:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури (EN 1108:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ІSO/TS 13530:2009, ІDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 5. Альтернативні методи визначення
прецизійності стандартного методу вимірювання
(ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний відповідає ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ИСО 3534-1-1993 чинний ДСТУ ИСО 3534-1:2001

Замість ИСО 3534-3-1985 чинний ДСТУ ИСО 3534-3:2005

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 5
Альтернативные методы определения прецизионности
стандартного метода измерений
(ISO 5725-5:1994, IDT)

ГОСТ ИСО 5725-5-2003

Издание официальное

Зарегистрирован
№ 4652
" 10 " октября 2003 г.

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по
МК (ИСО 3166)
004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-5:1998 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 5. Alternative method for the determination of the precision of a standard measurement method" (ИСО 5725-5:1998 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Апьтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений")

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (en)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в дополнительном приложении D

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 План с расщепленными уровнями

4.1 Применение плана с расщепленными уровнями

4.2 Схема плана с расщепленными уровнями

4.3 Организация эксперимента с расщепленными уровнями

4.4 Статистическая модель

4.5 Статистический анализ данных, полученных из эксперимента с расщепленными уровнями

4.6 Проверка данных на совместимость и наличие выбросов

4.7 Отчет о результатах эксперимента с расщепленными уровнями

4.8 Пример 1: Эксперимент с расщепленными уровнями - Определение содержания протеина

5 План для неоднородного материала

5.1 Применение плана для неоднородного материала

5.2 Схема плана для неоднородного материала

5.3 Организация эксперимента для неоднородного материала

5.4 Статистическая модель для эксперимента с неоднородным материалом

5.5 Статистический анализ данных эксперимента с неоднородным материалом

5.6 Проверка данных на совместимость и наличие выбросов

5.7 Отчет о результатах эксперимента с неоднородным материалом

5.8 Пример 2: Эксперимент с неоднородным материалом

5.9 Общие формулы для расчетов при плане для неоднородного материала

5.10 Пример 3: Применение общих формул

6 Робастные методы анализа данных

6.1 Применение робастных методов анализа данных

6.2 Робастный анализ: Алгоритм А

6.3 Робастный анализ: Алгоритм S

6.4 Формулы: Робастный анализ для определенного уровня в плане с однородными уровнями

6.5 Пример 4: Робастный анализ для определенного уровня в плане с однородными уровнями

6.6 Формулы: Робастный анализ для определенного уровня в плане с расщепленными уровнями

6.7 Пример 5: Робастный анализ для определенного уровня в плане с расщепленными уровнями

6.8 Формулы: Робастный анализ для определенного уровня в эксперименте с неоднородным материалом

6.9 Пример 6: Робастный анализ для определенного уровня в эксперименте с неоднородным материалом

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Вывод коэффициентов, используемых в Алгоритмах А и S

Приложение С Вывод формул, используемых для робастного анализа

Приложение D Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение Е Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Общее рассмотрение данных величин представлено во всех частях ИСО 5725-1 и поэтому не повторяется в настоящем стандарте. ИСО 5725-1 необходимо рассматривать вместе со всеми другими частями ИСО 5725, так как в нем изложены основополагающие определения и общие принципы.

0.3 ИСО 5725-2 касается оценки стандартных показателей прецизионности при помощи межлабораторных экспериментов, а именно: стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости.

В нем рассматривается основной метод такой оценки, использующий план с однородными уровнями. Настоящей стандарт описывает методы оценки, альтернативные основному.

a) При применении основного метода существует риск того, что оператор может допустить влияние результата измерений одного образца на результат последующего измерения другого образца того же материала, вызывая тем самым смещение оценок стандартного отклонения повторяемости и воспроизводимости. В случае, если этот риск считается серьезным, предпочтение следует отдать плану с расщепленными уровнями, описанному в настоящем стандарте, так как он (план) снижает описанный риск.

b) Основной метод требует подготовки ряда идентичных образцов материала для использования в эксперименте. С неоднородным материалом это невозможно, и основной метод даст завышенные оценки стандартного отклонения воспроизводимости из-за различий между образами. План для неоднородного материала, приведенный в настоящем стандарте, дает информацию об изменчивости между образцами, которую невозможно получить при помощи основного метода; она может быть использована для расчета оценки воспроизводимости, из которой была исключена дисперсия между образцами.

c) Основной метод требует использования проверок на наличие выбросов в целях идентификации данных, которые следует исключить из расчета стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости. Исключение выбросов иногда может оказывать значительный эффект на оценку отклонений повторяемости и воспроизводимости, но на практике при использовании критериев для выбросов решение о том, какие именно данные следует исключить, должен по своему усмотрению принимать специалист, который анализирует данные. Настоящий стандарт описывает робастные методы анализа данных, которые можно использовать при расчете стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости из данных, содержащих выбросы без использования специальных критериев для их исключения, что позволяет достичь независимости результатов от специалиста, который анализирует данные.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ЧАСТЬ 5
Альтернативные методы определения прецизионности
стандартного метода измерений

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT METHODS AND RESULTS
PART 5
Alternative method for the determination of the precision of
a standard measurement method

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт

- обеспечивает подробные описания альтернатив основному методу определения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений, а именно плану с расщепленными уровнями и плану для неоднородных материалов;

- излагает правила использования робастных методов для анализа результатов экспериментов по оценке прецизионности без использования критериев для выбросов с целью исключения из расчетов соответствующих данных и в частности детальное использование одного из таких методов.

Настоящий стандарт дополняет ИСО 5725-2, предоставляет альтернативные методы, которые в некоторых ситуациях могут иметь большую практическую ценность, чем основной метод, описанный в ИСО 5725-2, и предоставляет робастный метод анализа, который дает оценку стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости, в меньшей мере зависящую от субъективных суждений специа­листа, который анализирует данные, чем при использовании методов, описанных в ИСО 5725-2.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 3534-1:1993 Статистика. Словарь и символы. Часть 1. Вероятность и общие статистические термины

ИСО 3534-3:1985 Статистика. Словарь и символы. Часть 3. Планирование эксперимента

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ