ДСТУ 9020:2020 Метрологія. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20279 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9020:2020 Метрологія. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки
Дата початку дії01.07.2021
Дата прийняття09.06.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 09.06.2020 № 113 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9020:2020
РозробникТехнічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення

ГОСТ 12.2.007.0-75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 4568-95 Калій хлористий. Технічні умови

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі зміною № 1

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Зміна № 1. Поправка № 1

ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ EN 45501:2017 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 6414:2018 Кресленики технічні для лабораторного скляного посуду (EN ISO 6414:1994, IDT; ISO 6414:1982, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 386:2018 Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування, конструкція та використання (ISO 386:1977, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5536/IDF 23:2008 Продукти молочні жирні. Визначення масової частки вологи методом Карла Фішера (ISO 5536:2002/IDF 23:2002, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDТ)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності (ISO Guide 35:2017, IDT)

Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII Про метрологію та метрологічну діяльність

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
КОНДУКТОМЕТРИ І АНАЛІЗАТОРИ
РІДИНИ КОНДУКТОМЕТРИЧНІ
Методика повірки

ДСТУ 9020:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 червня 2020 р. № 113 з 2021–7–1

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Приготування референтного матеріалу

Додаток Б (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток В (довідковий) Алгоритм перерахунку значення молярної концентрації у значення ЕПР

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — кондуктометрів і аналізаторів рідини кондуктометричних, що перебувають в експлуатації.

Цей стандарт поширюється на кондуктометри (лабораторні та промислові) і аналізатори рідин, зокрема на солеміри та вимірювальні перетворювачі, які засновані на кондуктометричному принципі дії, призначені для вимірювання електролітичної провідності рідин, температури рідин (за наявності відповідного каналу вимірювання) та визначення вмісту компонентів у рідинах.

У цьому стандарті для повірки кондуктометрів і аналізаторів рідини кондуктометричних застосовано такі методи:

— метод прямих вимірювань кондуктометрами (аналізаторами рідини кондуктометричними) електролітичної провідності рідин і визначення вмісту компонентів у сертифікованому референтному матеріалі;

— метод безпосереднього звірення результатів вимірювання електролітичної провідності референтного матеріалу або визначення вмісту компонентів у референтному матеріалі, виконаних за однакових умов відповідно кондуктометром або аналізатором рідини кондуктометричним та еталонним кондуктометром.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
КОНДУКТОМЕТРИ І АНАЛІЗАТОРИ РІДИНИ
КОНДУКТОМЕТРИЧНІ
Методика повірки

METROLOGY
CONDUCTOMETERS AND CONDUCTOMETRIC
FLUID ANALYZERS
Verification procedure

Чинний від 2021–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на кондуктометри та аналізатори рідини кондуктометричні (далі — прилади) та встановлює методику їхньої повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними  центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] здійснюють повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки приладів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на прилади та засоби повірки, які зазначені в розділі6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал —один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки приладів викладено в розділі9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:1992, IDT0 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ EN ISO 6414:2018 (EN ISO 6414:1994, IDT; ISO 6414:1982,IDT) Кресленики технічні для лабораторного скляного посуду

ДСТУ ISO 386:2018 (ISO 386:1997,IDT) Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування, конструкція та використання

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9: 2009; ISO 80000-9: 2009/Amd1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ІSO Guіde 31:2000, ІDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, ІDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки. (OIML D 23:1993, ІDT)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ