ДСТУ 9041:2020 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм шифрування коротких повідомлень, що ґрунтується на скручених еліптичних кривих Едвардса

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9041:2020 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм шифрування коротких повідомлень, що ґрунтується на скручених еліптичних кривих Едвардса
Дата початку дії01.11.2020
Дата прийняття06.08.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 06.08.2020 № 173 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9041:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології
КРИПТОГРАФІЧНИЙ
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Алгоритм шифрування коротких повідомлень,
що ґрунтується на скручених еліптичних
кривих Едвардса

ДСТУ 9041:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20), Товариство з обмеженою відповідальністю науково-впроваджувальна фірма «Криптон» (ТОВ НВФ «Криптон»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 серпня 2020 р. № 173 з 2020-11-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Подання та перетворення даних

5.1 Подання цілих невід’ємних чисел у різних системах числення та у вигляді двійкових рядків

5.2 Подання двійкового рядка довільної довжини у вигляді двійкового рядка фіксованої довжини

5.3 Подання простого поля Fр

5.4 Подання елементів простого поля

5.5 Подання скрученої еліптичної кривої Едвардса афінним і проективним рівняннями

5.6 Подання точок еліптичної кривої

5.7 Подання результатів обчислення функції готування (геш-значення)

5.8 Подання повідомлення

5.9 Подання шифротексту

6 Обчислювальні алгоритми

6.1 Генератор випадкових послідовностей

6.2 Функція готування

6.3 Перетворення Калина-llk-KW та Калина-llk-KW-р

6.4 Обчислення випадкового/псевдовипадкового цілого числа

6.5 Обчислення випадкового елемента поля Fр

6.6 Обчислення результату піднесення до степеню за модулем р

6.7 Добування квадратного кореня в полі Fр

6.8 Обчислення оберненого елемента в мультиплікативній групі поля Fр

6.9 Обчислення випадкової точки скрученої еліптичної кривої Едвардса

6.10 Перевірка простоти порядку базової точки скрученої еліптичної кривої Едвардса

6.11 Перевірка виконання умови Менезеса—Окамото—Ванстоуна

6.12 Обчислення добутку точки скрученої еліптичної кривої Едвардса на скаляр

7 Обчислення загальних параметрів шифрування

7.1 Вибір простого поля

7.2 Вибір скрученої еліптичної кривої Едвардса та порядку базової точки

7.3 Обчислення базової точки скрученої еліптичної кривої Едвардса

8 Перевірка правильності загальних параметрів шифрування

8.1 Перевірка правильності вибору поля Fр

8.2 Перевірка правильності вибору рівняння скрученої еліптичної кривої Едвардса та порядку базової точки

8.3 Перевірка правильності вибору базової точки

9 Обчислення ключів шифрування

9.1 Обчислення таємного ключа розшифрування

9.2 Обчислення відкритого ключа зашифрування

9.3 Обчислення разового ключа зашифрування

10 Перевірка правильності ключів шифрування

10.1 Перевірка правильності відкритого ключа зашифрування

10.2 Перевірка правильності таємного ключа

11 Обчислення шифротексту

12 Розшифрування повідомлення

Додаток А (обов’язковий) Генератор псевдовипадкових двійкових послідовностей

Додаток Б (довідковий) Основні математичні поняття, використовувані в стандарті

Додаток В (довідковий) Рекомендовані еліптичні криві

Додаток Г (довідковий) Приклади обчислення зашифрованих повідомлень та їх розшифрування

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Алгоритм шифрування коротких повідомлень, що ґрунтується на скручених
еліптичних кривих Едвардса

INFORMATION TECHNOLOGY
CRYPTOGRAPHIC TECHNIQUES
Short Message Encryption Algorithm Based on Twisted Edwards Elliptic Curves

Чинний від 2020-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює алгоритм шифрування коротких повідомлень (інкапсуляції ключів) на еліптичних кривих у формі Едвардса над простими полями, а також алгоритми, що його супроводжують: генерації та перевірки загальних параметрів системи шифрування, генерації та перевірки таємних ключів розшифрування та відкритих ключів зашифрування.

Цей стандарт застосовують під час розроблення або модернізації засобів криптографічного захисту інформації.

Цей стандарт поширюється на інформацію з будь-яким грифом обмеження доступу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 7624:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення

ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ