ДСТУ 33.105:2020 Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19803 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 33.105:2020 Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування
Дата початку дії01.05.2021
Дата прийняття14.12.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 33.105-2002
Затверджуючий документНаказ від 14.12.2020 № 442 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа33.105:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)


ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ДСТУ 1303:2019 Фотовідбитки чорно-білі та кольорові. Загальні технічні умови

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять. Зміна № 1

ДСТУ 33.110:2020 Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування

ДСТУ 33.111:2008 Страховий фонд документації. Відповідність документів оригіналу чинної документації. Технічні вимоги. Зі зміною № 1

ДСТУ 33.111:2008 Страховий фонд документації. Відповідність документів оригіналу чинної документації. Технічні вимоги. Зміна № 1

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 33.119:2018 Страховий фонд документації. Мікрофільм. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції

ДСТУ EN ISO 6428:2018 Технічні кресленики. Вимоги до мікрофотокопіювання (EN ISO 6428:1999, IDT; ISO 6428:1982, IDT)

ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ISO 5457:1999/Аmd 1:2010, IDT). Зміна № 1:2018

ДСТУ ISO 5457:2006. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ІSO 5457:1999, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT). Поправка

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання текстових технологічних документів (ГОСТ 3.1127-93, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів (ГОСТ 3.1128-93, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ПРАВИЛА ПІДГОТУВАННЯ
ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ
ДЛЯ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ

ДСТУ 33.105:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2020 р. № 442 з 2021-05-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 33.105-2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Правила підготування документації для мікрофільмування

6.1 Комплектування документації для формування страхового фонду документації

6.2 Оцінювання придатності документації для мікрофільмування

7 Правила відправлення документації для мікрофільмування

7.1 Пакування документації

7.2 Відправлення документації

Додаток А (довідковий) Перелік дефектів документації, наявність яких допускається при мікрофільмуванні

Додаток Б (довідковий) Перелік дефектів документації, за наявності яких вона не підлягає мікрофільмуванню

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПРАВИЛА ПІДГОТУВАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ ДЛЯ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
PREPARATION AND SENDING OFF FOR MICROFILMING
DOCUMENTATION ON INDUSTRIAL PRODUCTION

Чинний від 2021-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює правила підготування документації на промислову продукцію (також і при поставленні її на виробництво) для мікрофільмування, вимоги до документації, критерії оцінювання її придатності для мікрофільмування, а також визначає правила відправлення документації для мікрофільмування з метою формування страхового фонду документації України (далі — СФД).

1.2 Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи СФД у межах їхніх повноважень, визначених законодавством України, які беруть участь у формуванні СФД.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи (далі — НД):

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.110:2020 Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування

ДСТУ 33.111:2008 Страховий фонд документації. Відповідність документів оригіналу чинної документації. Технічні вимоги

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.119:2018 Страховий фонд документації. Мікрофільм. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.202:2004 Страховий фонд документації. Промислова продукція господарського призначення. Порядок створювання

ДСТУ 33.208:2009 Страховий фонд документації. Порядок закладання технічної документації при поставленні продукції на виробництво

ДСТУ 1303:2019 Фотовідбитки чорно-білі та кольорові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення

ДСТУ 2570-94 (ГОСТ 30113-94) Папір та картон. Метод визначення білості

ДСТУ 2571-94 (ГОСТ 30116-94) Папір, картон та целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття

ДСТУ 2937-94 Кінофотоматеріали. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання текстових технологічних документів (ГОСТ 3.1127-93, IDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів (ГОСТ 3.1128-93, IDT)

ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ISO 5457:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 6428:2018 (EN ISO 6428:1999, IDT; ISO 6428:1982, IDT) Технічні кресленики. Вимоги до мікрофотокопіювання

ДСТУ ISO 10196:2008 Застосування зображень документів. Настанови щодо створення оригіналів документів (ISO 10196:2003, IDT)

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 27840-93 Тара для посылок и бандеролей. Общие технические условия.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ