ДСТУ ISO 1496-2:2013 Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Ізотермічні контейнери (ISO 1496-2:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 1496-2:2013 Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Ізотермічні контейнери (ISO 1496-2:2008, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття29.11.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2013 № 1424 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1496-2:2013
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖНІ КОНТЕЙНЕРИ СЕРІЇ 1
Технічні вимоги та методи випробування
Частина 2. Ізотермічні контейнери
(ISO 1496-2:2008, IDT)

ДСТУ ISO 1496-2:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98), ТОВ НВП «Техносервіс»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Семенов; Л. Федотова; С. Шевченко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1496-2:2008 Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 2: Thermal containers (Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Ізотермічні контейнери)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 1496-2:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Марковання

6 Розміри та максимальна маса брутто

7 Вимоги до конструкції

8 Випробування

9 Електротехнічне устатковання ізотермічних контейнерів

Додаток А Схематичне зображення зусиль, що діють на ізотермічні контейнери всіх типів і розмірів, за винятком особливих випадків

Додаток В Вимоги до опорних поверхонь у конструкції основи контейнерів

Додаток С Розміри прорізів для вилочного вантажопідйомника

Додаток D Розміри паза для установлення контейнера на напівпричепі із захоплювачем типу «шия гусака»

Додаток Е Система водяного охолодження

Додаток F Вентиляційні отвори

Додаток G Додаткові отвори для кріплення знімного устатковання

Додаток Н Точки вимірювання температури повітря

Додаток I Сталі умови для випробування витоку тепла (теплопередавання)

Додаток J Розташування фаз у вилках і розетках контейнера

Додаток К Чотириполюсні електричні вилка та розетка 380/440 В, 50/60 Гц, 32 А

Додаток L Постачання електричної енергії до ізотермічних контейнерів (9.2)

Додаток М Загальні вимоги до електроустатковання для напруги 220 В та для її подвоєного значення

Додаток N Перетворення одиниць системи СІ в несистемні одиниці

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 1496-2:2008 Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 2: Thermal containers (Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Ізотермічні контейнери).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал — «Передмова» до ISO 1496-2, а відомості щодо розробника стандарту та його складові частини наведено в «Національному вступі»;

— із тексту стандарту вилучено познаки неметричної системи одиниць вимірювання як такої, що законодавчо відсутня в Україні, а також вилучено посилання на ці одиниці;

— одиниці вимірювання температури наведено в градусах Цельсія замість Кельвіна;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— замінено такі познаки:

Познаки в ISO 1496-2 kN min max V kVA kW m W MPa nom.
Познаки в цьому стандарті кН мін. макс. В кВА кВТ Ом м Вт МПа ном.

— у 9.2.7 та М.2.3 виправлено помилку першоджерела щодо силового кабелю, довжина якого, що становить 18 метрів, має бути не мінімальною, а максимальною;

— формули у стандарті понумеровано згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003;

— у таблиці С.1 виправлено редакційну помилку: для вилкових прорізів (внутрішніх) тільки для порожніх контейнерів познаки виправлено з «А» на «А'», «В» на «В'», «С» на «С»;

— до рисунка G.2 додано «Національну примітку»;

— познаку додатка І замінено на арабську цифру 1, оскільки 4.12.3 ДСТУ 1.5:2003 забороняє використовувати для позначення додатків букву І.

ISO 1496-2 розроблено технічним комітетом ISO/ТС «Вантажні контейнери», підкомітетом SC 2 «Спеціалізовані контейнери».

ISO 1496 під загальною назвою «Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування» складається з таких частин:

— Частина 1. Контейнери загальної призначеності універсальні.

— Частина 2. Ізотермічні контейнери.

— Частина 3. Контейнери-цистерни для рідин, газів і сипких вантажів під тиском.

— Частина 4. Негерметичні контейнери для сипких речовин.

— Частина 5. Платформи та контейнери на базі платформи.

ІЕС 60947-1, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ДСТУ ІЕС 60947-1:2008 (IEC 60947-1:2004, IDT).

ВСТУП до ISO 1496-2:2008

Для класифікації технічних вимог в ISO 1496 використовують такі коди типів контейнерів:

Частина 1
Контейнери загальної призначеності від 00 до 09
Контейнери спеціалізовані  
— закритий, вентильований/провітрюваний від 10 до 19
— відкритий зверху від 50 до 59
Частина 2  
Ізотермічний від 30 до 49
Частина 3  
Контейнер-цистерна від 70 до 79
Наливний, герметичний від 85 до 89
Частина 4  
Контейнер навалочних вантажів без тиску (типу «бокс») від 20 до 24
Контейнер навалочних вантажів без тиску (типу «бункер») від 80 до 84
Частина 5  
Контейнер-платформа 60
Контейнер на базі платформи з неповною верхньою рамою й жорстко закріпленими торцями від 61 до 62
Контейнер на базі платформи з неповною верхньою рамою й складними торцями від 63 до 64
Контейнер на базі платформи із суцільною надбудовою від 65 до 69

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖНІ КОНТЕЙНЕРИ СЕРІЇ 1
Технічні вимоги та методи випробування
Частина 2. Ізотермічні контейнери

ГРУЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ СЕРИИ 1
Технические требования и методы испытания
Часть 2. Изотермические контейнеры

SERIES 1 FREIGHT CONTAINERS
Specification and testing
Part 2. Thermal containers

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті установлено технічні вимоги та методи випробування ізотермічних контейнерів, призначених для перевезення вантажів залізничним, автомобільним і морським транспортом як у прямому, так і у змішаному сполученні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 668:1995 Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings

ISO 830:1981 Freight containers — Vocabulary

ISO 1161:1984 Series 1 freight containers — Corner fittings — Specification

ISO 6346:1995 Freight containers — Coding, identification and marking

ISO 10368:2006 Freight thermal containers — Remote condition monitoring

IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 668:1995 Вантажні контейнери серії 1. Класифікація, розміри та маса

ISO 830:1981 Вантажні контейнери. Словник термінів

ISO 1161:1984 Вантажні контейнери серії 1. Кутові фітинги. Технічні вимоги

ISO 6346:1995 Вантажні контейнери. Кодування, ідентифікація та маркування

ISO 10368:2006 Вантажні ізотермічні контейнери. Дистанційне контролювання клімату

ІЕС 60947-1 Низьковольтний комутатор та контролер. Частина 1. Загальні положення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ