ДСТУ EN ISO/CIE 11664-4:2020 Колориметрія. Частина 4. Колірний простір СІЕ 1976 L*a*b* (EN ISO/CIE 11664-4:2019, IDT; ISO/CIE 11664-4:2019, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20279 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO/CIE 11664-4:2020 Колориметрія. Частина 4. Колірний простір СІЕ 1976 L*a*b* (EN ISO/CIE 11664-4:2019, IDT; ISO/CIE 11664-4:2019, IDT)
Дата початку дії01.11.2021
Дата прийняття29.12.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 11664-4:2018 (EN ISO 11664-4:2011, IDT; ISO 11664-4:2008, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 29.12.2020 № 520 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11664-4:2020
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛОРИМЕТРІЯ
Частина 4. Колірний простір CIE 1976 L*a*b*

ДСТУ EN ISO/CIE 11664-4:2020
(EN ISO/CIE 11664-4:2019, IDT;
ISO/CIE 11664-4:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

 ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123), Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 520 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO/CIE 11664-4:2019 Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b* сolour space (ISO/CIE 11664-4:2019) (Колориметрія. Частина 4. Колірний простір CIE 1976 L*a*b*) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 11664-4:2018 (EN ISO 11664-4:2011, IDT; ISO 11664-4:2008, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/CIE 11664-4:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Метод розрахунку

5.1 Базові координати

5.2 Кореляти світлоти, насиченості та колірного тону

5.3 Колірні різниці

Додаток А (довідковий) Зворотне перетворення

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та/чи міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/CIE 11664-4:2020 (EN ISO/CIE 11664-4:2019, IDT; ISO/CIE 11664-4:2019, IDT) «Колориметрія. Частина 4. Колірний простір CIE 1976 L*a*b*», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO/CIE 11664-4:2019 (версія en) «Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space (ISO/CIE 11664-4:2019)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» і «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» до EN ISO/CIE 11664-4:2019 у цей «Національний вступ» долучено те, що безпосередньо стосується цього стандарту — вилучено «Передмову» до ISO/CIE 11664-4:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та/чи міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN ISO/CIE 11664-4:2019 був підготовлений Технічним комітетом СЕІ «Міжнародна комісія з освітлення» у співпраці з Технічним комітетом CEN/TC 139 «Фарби та лаки», секретаріат якого очолює DIN.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. CEN не несе відповідальності за ідентифікацію будь-яких або всіх таких патентних прав.

Повідомлення про затвердження

Текст ISO/CIE 11664-4 2019 затверджено CEN як EN ISO/CIE 11664-4:2019 без будь-яких змін.

ВСТУП до ISO/CIE 11664-4:2019

Тривимірний колірний простір, отриманий побудовою значень координат (параметрів) кольорів CIE (X, Y, Z) у прямокутних координатах, не є візуально рівномірним; не є візуально рівномірними також колірний простір (x,y,Y) й двовимірна діаграма кольоровості CIE (x,y). Однакові відстані в цих просторах та діаграмах не відображають однаково відчутних відмінностей між колірними стимулами. З цієї причини в 1976 році CIE представив і рекомендував два нових колірних простори (які називають колірним простором CIELAB і колірним простором CIELUV), координати в яких є нелінійними функціями від X, Y та Z. Рекомендацію було запропоновано як спробу уніфікації застосовуваних раніше на практиці однорідних колірних просторів та відповідних формул різниці кольорів [1] [2]. Обидва ці приблизно рівномірні колірні простори було прийнято, й вони стали широко застосовуваними колірними просторами. Чисельні значення, що представляють приблизне значення різниці кольорів, може бути описано простими евклідовими відстанями в цих просторах або більш складними формулами, які покращують кореляцію зі сприйманим розміром різниці.

Метою цього стандарту є визначення процедур обчислювання координат колірного простору CIE 1976 L*a*b* (CIELAB) та евклідової відстані між точками, що подає значення різниці кольорів на основі цих координат. Стандарт не охоплює більш складні формули різниці кольорів, що ґрунтуються на CIELAB, такі як формула CMC [3], формула CIE94 [4], формула DIN99 [5] та формула CIEDE2000 [6] [7], а також не охоплює альтернативний рівномірний колірний простір CIELUV [8].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛОРИМЕТРІЯ
Частина 4. Колірний простір CIE 1976 L*a*b*

COLORIMETRY
Part 4. CIE1976 L*a*b* Colour space

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено метод обчислення координат колірного простору CIE 1976 L*a*b*, зокрема пов’язані світлоту, насиченість та колірний тон. Цей стандарт містить два способи обчислювання евклідових відстаней у цьому просторі, щоб представити сприйману величину різниці кольорів.

Цей стандарт застосовують до значень координат кольорів, обчислених за допомогою функції складання кольорів стандартної колориметричної системи CIE 1931 або стандартної колориметричної системи CIE 1964. Цей стандарт може бути застосовано для визначення колірних стимулів, сприйманих як такі, що відносяться до відбивального або передавального об’єктів, якщо потрібний тривимірний простір, рівномірніший ніж звичайний тривимірний простір колірних координат.

Цей стандарт не застосовують до колірних стимулів, які належать області, що має вигляд як така, що випромінює світло як первинне джерело світла, або дзеркально відбиває таке світло.

Цей стандарт може бути застосовано до самосвітних дисплеїв, таких як електронно-променеві трубки, якщо їх застосовано для представлення об’єктів, що відбивають або передають світло і, якщо стимули належно пронормовано.

Обчислення та зворотне перетворення наведено у додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, посилання на які є у тексті, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

CIE S 017 ILV: International Lighting Vocabulary

ISO/CIE 11664-1 Colorimetry Part 1 — CIE Standard Colorimetric Observers.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CIE S 017 Міжнародний словник термінів, стосовних світла (ILV)

ISO/CIE 11664-1 Колориметрія. Частина 1. Колориметричні спостерігачі, стандартизовані CIE.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ