ДСТУ 8450:2015 Продукція ентомологічна для сільського господарства. Пакування, маркування, транспортування і зберігання

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8450:2015 Продукція ентомологічна для сільського господарства. Пакування, маркування, транспортування і зберігання
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття28.09.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.09.2015 № 118 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8450:2015
РозробникІнженерно-технологічний інститут «Біотехніка» УААН


ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

ГОСТ 13841-95 Ящики з гофрованого картону для хімічної продукції. Технічні умови. З поправкою

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 17811-78 Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови. Зі змінами

ГОСТ 19360-74 Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови

ГОСТ 30150-96 Машини етикетувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 30226-93 Нитки взуттєві бавовняні і синтетичні. Технічні умови

ГОСТ 6309-93 Нитки швейні бавовняні і синтетичні. Технічні умови

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 4757:2007 Промислова ентомологія. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови (ГОСТ 29298-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5530:2009 Тканини пакувальні та технічної призначеності з луб’яних волокон. Загальні технічні умови (ГОСТ 5530-2004, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ЕНТОМОЛОГІЧНА
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Пакування, маркування,
транспортування і зберігання

ДСТУ 8450:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Технічний комітет стандартизації «Землеробство» (ТК 159)

РОЗРОБНИКИ: В. Ходорчук (науковий керівник); Г. Богач; Ю. Білоусов, канд. біол. наук; С. Корбан

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Пакування

5 Маркування

6 Транспортування

7 Зберігання

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ЕНТОМОЛОГІЧНА
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Пакування, маркування, транспортування і зберігання

ПРОДУКЦИЯ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ENTOMOLOGICAL PRODUCTS FOR AGRICULTURAL
Packing, marking, transportation and storage

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на живих наземних членистоногих (Arthropoda), а саме комах (Insecta), кліщів (Асагіnа) та павуків (Arachnida) промислового виробництва, яких застосовують у сільському, лісовому та парковому господарствах, а також для перероблення органічних відходів, і встановлює вимоги щодо їх пакування, маркування, транспортування і зберігання.

1.2 Стандарт не поширюється на членистоногих, яких утримують у зоопарках як декоративних тварин або вирощують для отримання продуктів їхньої життєдіяльності (бджіл, шовкопрядів тощо).

1.3 Стандарт не поширюється на наукову ентомологічну продукцію, яку розсилають дрібними партіями (зразками живого товару) для наукових цілей.

1.4 Стандарт не поширюється на законсервовану різними способами, умертвлену ентомологічну продукцію, змонтовану у вигляді мікроскопічних препаратів, висушених колекцій або в місткостях із консервантами, яка не підлягає фітосанітарному контролю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2887-94 Пакування та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4757:2007 Промислова ентомологія. Терміни та визначення понять

ДСТУ 5014:2008 Ентомофаги для регуляції чисельності шкідників сільськогосподарських культур. Номенклатура зоологічна і товарна

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 5530:2009 Тканини пакувальні та технічної призначеності з луб’яних волокон. Загальні технічні умови (ГОСТ 5530-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови (ГОСТ 29298-2005, IDT)

PCT УССР 1181-90 Пакета із плівкових матеріалів для пакування промислових товарів. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Робота навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту рук і ніг. Класифікація)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халата жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 597-73 Бумага чертежная. Технические условия (Папір креслярський. Технічні умови)

ГОСТ 4403-91 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия (Тканини для сит із шовкових та синтетичних ниток. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швейні бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия. (Папір етикетковий. Технічні умови)

ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная. Технические условия. (Папір для офсетного друку. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12851-87 Нити полистирольные. Технические условия (Нитки полістирольні. Технічні умови)

ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия (Пакета з паперу для сипкої продукції. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м ’ ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные или льняные с химическим волокном. Технические условия (Нитки лляні чи лляні з хімічним волокном. Технічні умови)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеєвая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка липка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладки плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21444-75 Бумага мелованная. Технические условия (Папір крейдований. Технічні умови)

ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия (Нитки швейні з натурального шовку. Технічні умови)

ГОСТ 23134-78 Уборы головные медицинские. Технические условия (Убори головні медичні. Технічні умови)

ГОСТ 30150-96 Машины этикетировочные. Общие технические условия и методы испытаний. (Машини етикетувальні. Загальні технічні умови та методи випробування)

ГОСТ 30226-93 Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки взуттєві бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСП 254а-97 Державні санітарні правила проектування, упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів захисту рослин та стимуляторів росту рослин у виробничих біолабораторіях та біофабриках

СанПиН 4630-86 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ