ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1 (ГОСТ ИСО 10816-3-2002, MOD; IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1 (ГОСТ ИСО 10816-3-2002, MOD; IDT)
Дата початку дії01.02.2015
Дата прийняття23.10.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 23.10.2014 № 1257 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних нормативних документів, змін до міждержавних стандартів, затвердження національних нормативних документів, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10816-3:2014
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ГОСТ 25364-97 Агрегати паротурбінні стаціонарні. Норми вібрації опор валопроводів і загальні вимоги до проведення вимірювань

ГОСТ 25364-97 Агрегати паротурбінні стаціонарні. Норми вібрації опор валопроводов і загальні вимоги до проведення вимірювань

ДСТУ ISO 10816-6:2009 Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертових частинах. Частина 6. Машини зворотно-поступальної дії номінальною потужністю від 100 кВт (ІSO 10816-6:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 5348:2009 Вібрація та удар механічні. Кріплення акселерометрів механічне (ISO 5348:1998, IDT)

ДСТУ ІSО 10816-2:2009 Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертальних частинах. Частина 2. Великі стаціонарні парові турбіни та генератори номінальною потужністю від 50 МВт і номінальною частотою обертання 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв. Поправка

ДСТУ ІSО 10816-2:2009 Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертових частинах. Частина 2. Великі стаціонарні парові турбіни та генератори номінальною потужністю від 50 МВт і номінальною частотою обертання 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв (ISO 10816-2:2001, IDТ). З поправкою

ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги (ГОСТ ИСО 10816-1-97, IDT; ISO 10816-1:1995, MOD)

ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-4:2008 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 4. Установки газотурбінні (ISO 10816-4:1998, ГОСТ ИСО 10816-4-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 2954:2004 Вібрація машин з зворотно поступальним й обертальним рухом. Вимоги до засобів вимірювання (ГОСТ ИСО 2954-97, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги (ГОСТ ИСО 7919-1-2002, IDТ; ISO 7919-1:1996, MOD)

ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-3:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Промислові машинні комплекси (ГОСТ ИСО 7919-3-2002, IDT; ISO 7919-3:1996, MOD)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вібрація
КОНТРОЛЮВАННЯ СТАНУ МАШИН
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЇ
НА НЕОБЕРТОВИХ ЧАСТИНАХ
Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт
і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1
(ГОСТ ИСО 10816-3-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 10816-3-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин-1 (Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ ИСО 10816-3-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин-1 (Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— долучено структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані», які оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— на сторінці 11 вилучено інформацію стосовно коду УДК, МКС, ОКП та додано інформацію щодо коду УКНД.

Замість ГОСТ ИСО 2954-97, ГОСТ ИСО 5348-2002, ГОСТ ИСО 7919-1-2002, ГОСТ ИСО 7919-3-2002, ГОСТ ИСО 10816-1-97, ГОСТ ИСО 10816-4-2002, на які є посилання в цьому стандарті, треба користуватися ДСТУ ГОСТ ИСО 2954:2004, ДСТУ ISO 5348:2009, ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009, ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-3:2009, ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007, ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-4:2008.

Замість ИСО 10816-2-96 та ИСО 10816-6-95, на які є посилання в структурному елементі «Библиография», треба користуватися відповідно ДСТУ ISO 10816-2:2009 та ДСТУ ISO 10816-6:2009.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вибрация
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МАШИН
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ ВИБРАЦИИ
НА НЕВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЯХ
Часть 3
Промышленные машины номинальной мощностью
более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин-1

ГОСТ ИСО 10816-3-2002

Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on
non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW
and nominal speeds between 120 r/min and 15000 r/min when measured in situ
(IDT)

ISO 10816-3:1998

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2007

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК(ИСО3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан AZ Азгосстандарт
Армения AM Армгосстандарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 10816-3:1998 «Вибрация. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 об/мин на месте эксплуатации» (ISO 10816-3:1998 «Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15000 r/min when measured in situ»).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Настоящий стандарт идентичен ГОСТ Р ИСО 10816-3—99

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 апреля 2007 г. № 78-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 10816-3—2002 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2007 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Измерения вибрации

4 Классификация машин

5 Оценка вибрационного состояния

Приложение А (обязательное) Границы зон состояния

Приложение В (справочное) Библиография

Введение

Настоящий стандарт представляет собой руководство по оценке степени виброактивности машин на месте их эксплуатации посредством измерения вибрации на корпусах или опорах подшипников.

Для оценки вибрационного состояния предусмотрены два критерия. По одному из них сравнивают абсолютные значения вибрации, по другому — изменения этих значений. Однако указанные критерии не являются единственной основой для оценки вибрационного состояния. Для машин некоторых видов в этих целях широко используются также измерения вибрации на вращающихся частях. Требования к измерениям вибрации вала, а также соответствующие критерии изложены в ГОСТ ИСО 7919-1—2002 и ГОСТ ИСО 7919-3—2002.

Методы оценки, установленные в настоящем стандарте, основаны на измерениях вибрации только в широкой полосе частот. Контроль вибрационного состояния машин можно проводить и другими методами, например измеряя вибрацию в узких полосах частот и используя спектральный анализ, которые не рассматриваются в настоящем стандарте. Рассмотрение данных методов выходит за рамки настоящего стандарта.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вибрация
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МАШИН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ
ВИБРАЦИИ НА НЕВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЯХ
Часть 3 Промышленные машины номинальной мощностью более
15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин-1

Vibration.
Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts.
Part 3. Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds
between 120 r/min and 15000 r/min

Дата введения в Украине 2015-02-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на машины с приводом, например от паровых турбин или электродвигателей, мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью вращения от 120 до 15000 мин-1.

К таким машинам относятся:

- компрессоры с вращательным движением;

- промышленные газовые турбины мощностью до 3 МВт;

- насосы, за исключением поршневых;

- генераторы, за исключением случаев их использования на электростанциях или насосных стан циях;

- электрические моторы;

- вентиляторы или воздуходувки.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- стационарные паротурбинные агрегаты мощностью более 0,5 МВт и скоростью вращения 1500, 1800, 3000 или 3600 мин-1 (ГОСТ 25364 и [1]);

- газотурбинные установки мощностью свыше 3 МВт (ГОСТ ИСО 10816-4);

- машинные агрегаты на гидроэлектрических и насосных станциях;

- машины возвратно-поступательного действия ([2]);

- установки на основе авиационных турбин;

- поршневые компрессоры;

- погружные электронасосы;

- воздушные турбины.

Настоящий стандарт распространяется на машины, в состав которых могут входить зубчатые передачи и подшипники качения, но он не предназначен для диагностирования этих узлов. Критерии настоящего стандарта установлены для измерений вибрации на месте эксплуатации на корпусе машины, корпусе или опоре подшипника в установившемся режиме работы в диапазоне номинальных скоростей вращения.

Критерии могут быть использованы в процессе испытаний при приемке продукции, а также при контроле состояния машин (непрерывном или периодическом) в процессе эксплуатации. Критерии настоящего стандарта относятся только к вибрации, создаваемой самой машиной, а не передаваемой на нее извне.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ИСО 2954—97 Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений

ГОСТ ИСО 5348—2002 Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров

ГОСТ ИСО 7919-1—2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования

ГОСТ ИСО 7919-3—2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы

ГОСТ ИСО 10816-1—97 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Общие требования

ГОСТ ИСО 10816-4—2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки

ГОСТ 25364—97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ