ДСТУ 4118-2002 Напої нерозчинні на основі кави, цикорію та злакових. Загальні технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19803 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4118-2002 Напої нерозчинні на основі кави, цикорію та злакових. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.01.2003
Дата прийняття09.08.2002
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 09.08.2002 № 479
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4118-2002
РозробникВАТ «Спектр»
Орган, що прийнявВАТ «Спектр»


ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 1341-97 Пергамент рослинний. Технічні умови

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 16337-77 Поліетилен високого тиску. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 19360-74 Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови

ГОСТ 1994-93 Плоди шипшини. Технічні умови

ГОСТ 26927-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті. Зі зміною № 1

ГОСТ 3826-82 Сітки дротяні ткані з квадратними осередками. Технічні умови

ГОСТ 6805-97 Кава натуральна смажена. Загальні технічні умови

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 4102-2002 Кавопродукти. Методи визначення масової частки кофеїну. З Поправкою

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину-В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (EN 12955:1999, IDT)

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СП 1408-76 Санітарні правила для підприємств харчоконцентратної промисловості


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ НЕРОЗЧИННІ НА ОСНОВІ КАВИ,
ЦИКОРІЮ ТА ЗЛАКОВИХ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4118-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством «Спектр»

ВНЕСЕНО Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 9 серпня 2002 р. № 479

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: О. Марченко; М. Барська; В. Климчук

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування та зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ НЕРОЗЧИННІ НА ОСНОВІ КАВИ, ЦИКОРІЮ ТА ЗЛАКОВИХ
Загальні технічні умови

НАПИТКИ НЕРАСТВОРИМЫЕ НА ОСНОВЕ КОФЕ, ЦИКОРИЯ И ЗЛАКОВЫХ
Общие технические условия

THE INSOLUBLE DRINKS BASED ON COFFEE, CNICORY AND CEREALS
General specifications

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на напої нерозчинні на основі кави, цикорію та злакових (далі — напої нерозчинні) — суміші обсмажених і розмелених хлібних злаків, цикорію, кави з додаванням або без додавання насіння бобових, жолудів, горіхоплідних, плодових кісточок, какаовели, шипшини та інших видів рослинної сировини.

Напої нерозчинні призначені для готування гарячих напоїв, для реалізування через торговельну мережу, а також для використання в системі громадського харчування, промислового переробляння та тощо.

Вимоги цього стандарту є обов’язкові для підприємств, установ, організацій, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності, що діють на території України.

Обов’язкові вимоги до якості напоїв нерозчинних, що напрямлені на забезпечення їх безпечності для життя та здоров’я населення, охорони довкілля, викладено у 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 і у розділах 5 і 6.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4102-2002 Кавопродукти. Методи визначання масової частки кофеїну

ДСТУ ЕN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину — В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Технические условия

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6805-97 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10444.12 -94 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов

ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия.

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб

ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола

ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов

ГОСТ 15113.4-77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги

ГОСТ 15113.8-77 Концентраты пищевые. Методы определения золы

ГОСТ 15161-69 Трава зверобоя

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 16525-70 Орехи каштана съедобного

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия

ГОСТ 16990-88 Рожь. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 17109-88 Соя. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 21537-76 Желуди дубовые

ГОСТ 24104-80 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 24508- 80 Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и пищевые продукты. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов 2

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые . Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 28502-90 Фрукты семечковые сушеные. Технические условия

ГОСТ 28673-90 Овес. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия

ГОСТ 29148-97 Кофе натуральный растворимый. Технические условия

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ