ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 620 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4552-1:2010
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 5 «Феросплави, флюси плавлені зварні та для електрошлакового переплаву»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЕРОСПЛАВИ
Відбирання та готування проб
для хімічного аналізування
Частина 1. Ферохром, феросилікохром,
феросиліцій, феросилікомарганець,
феромарганець
(ISO 4552-1:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4552-1:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Феросплави, флюси плавлені зварювальні і для електрошлакового переплаву» (ТК 5) та ДП «УкрНДІспецсталь»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Джигурда (науковий керівник): О. Таранець; Ю. Терновий, д-р техн. наук; В. Шарапова, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4552-1:1987 Ferroalloys — Sampling and sample preparation for chemical analysis — Part 1: Ferrochromium, ferrosilicochromium, ferrosilicon, ferrosilicomanganese, ferromanganese (Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги

3.1 Визначення, загальні вимоги до відбирання і готування проб, інструменту та устатковання

3.2 Якісні характеристики вимог до точності

4 Похибка визначення хімічного складу партії

5 Відбирання проб

5.1 Маса точкової проби

5.2 Кількість точкових проб і точність відбирання проб

5.3 Метод відбирання точкових проб

5.4 Об’єднана проба

6 Готування проб

6.1 Точність готування проб

6.2 Розподіл проб

6.3 Дроблення і перемішування

7 Випробний зразок

Додаток А Вихідні дані для обчислення параметрів під час відбирання проб

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4552-1:1987 Ferroalloys — Sampling and sample preparation for chemical analysis — Part 1: Ferrochromium, ferrosilicochromium, ferrosilicon, ferrosilicomanganese, ferromanganese (Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 5 «Феросплави, флюси плавлені зварювальні і для електрошлакового переплаву».

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали та до нього не вносили технічних відхилів.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено довідковий матеріал «Вступ»;

— слова «ця частина ISO 4552-1» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» внесено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— «Бібліографію» оформлено як додаток В (довідковий).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЕРОСПЛАВИ
Відбирання та готування проб для хімічного аналізування
Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець

ФЕРРОСПЛАВЫ
Отбор и подготовка проб для химического анализа
Часть 1. Феррохром, ферросил и кохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец

FERROALLOYS
Sampling and sample preparation for chemical analysis
Part 1. Ferrochromium, ferrosilicochromium, ferrosilicon, ferrosilicomanganese, ferromanganese

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи відбирання та готування проб для визначення хімічного складу партії ферохрому, феросилікохрому, феросиліцію, феросилікомарганцю та феромарганцю.

Частина 2 ISO 4552 надає методи визначення феротитану, феромолібдену, феровольфраму, фероніобію і ферованадію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги інших стандартів у вигляді датованих і недатованих посилань. Ці нормативні посилання містять вимоги, які відображені в тексті відповідними цитатами з обов'язковим позначенням публікації. Для датованих посилань пізніші зміни або перегляд цих публікацій стосуються стандарту лише в тому разі, якщо вони увійшли до тексту стандарту. Для недатованих посилань дійсною є остання редакція цієї публікації.

ISO 3713 Ferroalloys — Sampling and sample preparation — General rules.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3713 Феросплави. Відбирання та готування проб. Загальні правила.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ