ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)
Дата початку дії01.07.2003
Дата прийняття30.09.2002
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.09.2002 № 516
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа51-2002
РозробникУкрНДІССІ Держстандарту України


ДСТУ 6100:2009 Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD)

ДСТУ 8912:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки

ДСТУ EN 60065:2017 Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (EN 60065:2014; AC:2016; AC:2017; A11:2017, IDT; IEC 60065:2014, MOD; Cor 1:2015; Cor 2:2016, IDT)

ДСТУ EN 60519-1:2017 Безпечність обладнання для електротермічного та електромагнітного оброблення. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60519-1:2015, IDT; IEC 60519-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу людина-машина, маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (ІEC 60073:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика (ISO 3534-2:2006, IDT)

ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи (ISO/IEC 15026-3:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 16085:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками (ISO/IEC 16085:2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 Метрологія. Лічильники електричні індукційні активної та реактивної енергії. Методика повірки (ГОСТ 8.259-2004, IDT)

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008 Настанови щодо розроблення стандартів з оцінювання відповідності (ISO/IEC Guide 7:1994, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT)

ДСТУ-П 8820:2018 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ
Настанови щодо їх включення до стандартів
(ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 вересня 2002 р. № 516 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Одноколов; В. Тетера (науковий керівник), канд. фіз.-мат. наук; Я. Юзьків, канд. техн. наук

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вживання слів «безпека» та «безпечний»

5 Поняття безпеки

6 Досягнення допустимого ризику

7 Аспекти безпеки в стандартах

7.1 Типи стандартів із безпеки

7.2 Аналізування пропонованих нових стандартів

7.3 Підготовча робота

7.4 Проектування

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів).

Національною організацією, що супроводжує стандарт є УкрНДІССІ.

Цей стандарт розроблено вперше.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено по тексту слово «настанова» на «стандарт»;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», бібліографічні дані та першу сторінку — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

— до розділу «Сфера застосування» внесено «Національну примітку» щодо застосування слова «комітети»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» подано «Національне пояснення» щодо перекладу назв нормативних документів українською мовою та виділено в тексті рамкою.

Міжнародні документи, на які є посилання у тексті стандарту та «Бібліографії», окрім ISO/IEC Guide 50:1987, який прийнято як ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 «Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи (ISO/IEC Guide 50:1987, IDT)», в Україні не чинні. Чинні документи замість них відсутні. На стадії прийняття перебувають міжнародні стандарти: ISO 3864:1984, ISO 7000:1989, ISO 7001:1990, ISO Guide 64:1997.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ
Настанови щодо їх включення до стандартів

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендации для их включения в стандарты

SAFETY ASPECTS
Guidelines for their inclusion in standards

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює настанови щодо аспектів безпеки у стандартах. їх застосовують до будь-яких аспектів безпеки, що стосуються людей, майна або навколишнього середовища, чи комбінації одного або більше з цих чинників (тобто тільки люди, люди та майно, люди, майно та навколишнє середовище).

Цей стандарт визначає підходи, спрямовані на зменшення ризику, що виникає у разі використання продукції, процесів або послуг. Розглядається повний цикл життя продукції, процесу або послуги, зокрема, як їх використання за призначеністю, так і найімовірніше передбачне неправильне використання.

Національна примітка

Термін «комітети» для цього стандарту поширюється також на технічні комітети стандартизації України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижчезгадані нормативні документи містять положення, які, через посилання в цьому тексті, становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань подальші зміни або перегляди цих публікацій не застосовують. Однак, сторони угод, що базуються на цьому стандарті заохочуються вивчати можливість застосування наступних видань нормативних документів, вказаних нижче. Для недатованих посилань, слід застосовувати найостанніші видання нормативного документа. Члени ISO та ІЕС підтримують реєстри чинних в даний момент міжнародних стандартів.

ISO 3864:1984 Safety colors and safety signs

ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 7001:1990 Public information symbols

IEC 60417:1998 (all parts) Graphical symbols for use on equipment

ISO/IEC Guide 14:1977 Product information for consumers

ISO/IEC Guide 37:1995 Instructions for use of products of consumer interest

ISO Guide 41:1984 Standards for packaging — Consumer requirements

ISO/IEC Guide 50:1987 Child safety and standards — General guidelines

IEC Guide 104:1997 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3864:1984 Кольори безпеки та сигнали безпеки

ISO 7000:1989 Графічні символи для використання на обладнанні. Перелік та короткий опис

ISO 7001:1990 Символи громадської інформації

ІЕС 60417:1998 (усі частини) Графічні символи використовувані на обладнанні

ISO/IEC Настанова 14:1977 Інформація про продукцію для споживачів

ISO/IEC Настанова 37:1995 Інструкції для використання продукції широкого вжитку

ISO Настанова 41:1984 Стандарти на паковання. Вимоги споживачів

ISO/IEC Настанова 50:1987 Безпека дитини та стандарти. Загальні настанови

ІЕС Настанова 104:1997 Готування публікацій з безпеки та використання основних публікацій з безпеки та групових публікацій з безпеки

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ