ДСТУ 9077:2021 Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9077:2021 Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги
Дата початку дії01.12.2021
Дата прийняття26.04.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 26.04.2021 № 155 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9077:2021
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)


ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ДБН А.3.1-9:2015 Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об`єктів

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3. Поправка

ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 4

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 1

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 2

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. Поправка

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ)

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3493-96 Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри (ГОСТ 30528-97)

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933:2008. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8819:2018 Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ EN 132:2004 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Термiни та пiктограми (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 1822-1:2019 Фільтри повітряні високоефективні (EPA, HEPA і ULPA). Частина 1. Класифікація, випробування експлуатаційних характеристик, маркування (EN 1822-1:2019, IDT)

ДСТУ EN 779:2019 Фільтри повітря для загальної вентиляції. Визначення ефективності фільтрації (EN 779:2012, IDT)

ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів. Поправка № 1:2016

ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 9277:2015 Визначення питомої площі поверхні твердих часток за допомогою адсорбції газу. Метод Брунауера, Еммета і Теллера (метод ВЕТ) (ISO 9277:2010, IDT)

ДСТУ ІЕС 60721-3-3:2016 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів (ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT)

Кодекс цивільного захисту України

НК 004:2020 Український класифікатор нормативних документів

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ
ПОВІТРЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 9077:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 квітня 2021 р. № 155 з 2021–12–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Вимоги щодо призначеності

5.2 Основні показники та характеристики

6 Методи випробування

6.1 Визначення опору засобів очищення повітря та номінальної витрати повітря

6.2 Визначення герметичності засобів очищення повітря

6.3 Визначення здатності до адсорбції активованим вугіллям газу у тестовій колоні

6.4 Визначення здатності до адсорбції диметилметилфосфонату у фільтрі

6.5 Визначення здатності до адсорбції хлорціану у фільтрі

6.6 Визначення здатності до адсорбції диметилметилфосфонату моделюванням у тестовій колоні

6.7 Визначення здатності до адсорбції хлорціану моделюванням у тестовій колоні

7 Вимоги до сировини, матеріалів і покупних виробів

8 Вимоги щодо надійності

9 Вимоги щодо тривкості та стійкості до зовнішніх чинників

10 Конструктивні вимоги

11 Вимоги до експлуатування і технічного обслуговування

12 Зберігання та транспортування

13 Вимоги безпеки

14 Маркування

15 Правила приймання

16 Охорона довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Загальні технічні вимоги

MEANS FOR THE AIR PURIFICATION
IN THE CIVIL PROTECTION CONSTRUCTIONS
General specifications

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на засоби очищення повітря, що призначені для застосування у захисних спорудах цивільного захисту, та встановлює загальні технічні вимоги й методи випробування.

1.2 Вимоги цього стандарту обов’язкові для засобів очищення повітря захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться в експлуатації, та тих, що проєктуються.

1.3 Цей стандарт застосовують організації та підприємства, які проєктують, виготовляють, експлуатують чи постачають засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту.

Вимоги щодо безпечності продукції, безпеки поводження, експлуатації, а також під час застосування методів випробування засобів очищення повітря наведено у розділах 13, 16.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8819:2018 Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів

ДСТУ EN 132:2004 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання. Термiни та пiктограми (EN 132:1998, IDT)

ДСТУ EN 779:2019 (EN 779:2012, IDT) Фільтри повітря для загальної вентиляції. Визначення ефективності фільтрації

ДСТУ EN 1822-1:2019 (EN 1822-1:2019, IDT) Фільтри повітряні високоефективні (EPA, HEPA і ULPA). Частина 1. Класифікація, випробування експлуатаційних характеристик, маркування

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ