ДСТУ EN 62423:2015 Вимикачі електричних кіл типу F та типу В, керовані різницевим струмом із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутової та аналогічної призначеності (EN 62423:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 62423:2015 Вимикачі електричних кіл типу F та типу В, керовані різницевим струмом із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутової та аналогічної призначеності (EN 62423:2012, IDT)
Дата початку дії01.01.2016
Дата прийняття04.08.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 04.08.2015 № 88 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа62423:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМИКАЧІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
ТИПУ F ТА ТИПУ В,
КЕРОВАНІ РІЗНИЦЕВИМ СТРУМОМ,
ІЗ ВБУДОВАНИМ ЗАХИСТОМ
ВІД НАДСТРУМІВ І БЕЗ НЬОГО
ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТА АНАЛОГІЧНОЇ
ПРИЗНАЧЕНОСТІ
(EN 62423:2012, IDT)

ДСТУ EN 62423:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології», м. Харків

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Кравченко, канд. фіз-мат. наук (науковий керівник); О. Васильєва, канд. техн. наук; Н. Маслова; Ю. Неварікаша

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04 серпня 2015 р. № 88 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 62423:2012 Type F and type В residual current operated circuitbreakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (IEC 62423:2009, modified + corrigendum Dec. 2011) (Вимикачі електричних кіл типу F та типу В, керовані різницевим струмом, із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутовоїта аналогічної призначеності) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussel. Усі правила щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 62423

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

4.1 За наявністю складника постійного струму

5 Характеристики

5.1 ВРС типу F 2

5.2 ВРС типу В 2

5.2.1 Загальні положення

5.2.2 Стандартні значення часу відключення та часу невідключення для різницевого постійного струму, які є результатом реакції кіл на різницевий постійний струм без пульсацій

5.2.3 Значення сили струму відключення відповідно до частот, які відрізняються від номінальної частоти 50 Гц

6 Маркування та інша інформація

6.1 Маркування ВРС типу F

6.2 Маркування ВРС типу В

7 Стандартні умови для обслуговування і монтування

8 Умови для регулювання та експлуатації

8.1 Умови для ВРС типу F і типу В. Вимоги до роботи в разі синусоїдного різницевого струму, що складається з кількох частотних складників у результаті контролю обладнання, підключеного до однофазної мережі

8.2 Умови для ВРС типу В

8.2.1 Умови відповідно до типу різницевого струму

8.3 Умови роботи для ВРС типу F і типу В

8.3.1 Робота ВРС у разі сплеску різницевих струмів

8.3.2 Умови роботи ВРС у разі пускового різницевого струму

8.3.3 Умови роботи в разі різницевих пульсувальних постійних струмів за наявності постійного струму без пульсацій силою 0,01 А

9 Випробування

9.1 Випробування ВРС типу F та типу В

9.1.1 Загальні положення

9.1.2 Перевірка правильності роботи в разі стійкого збільшення комбінованого різницевого струму

9.1.3 Перевірка правильності роботи в разі раптової появи комбінованого різницевого струму

9.1.4 Перевірка правильності роботи чотириполюсних ВРС типу F, у яких задіяно лише два полюси

9.1.5 Перевірка роботи від сплесків струму силою до 3000 А (тривалість імпульсу 8/20 мкс)

9.1.6 Перевірка роботи в разі раптового різницевого струму

9.1.7 Перевірка правильності роботи в разі різницевих пульсувальних постійних струмів за наявності постійного струму без пульсацій силою 0,01 А

9.2 Випробування ВРС типу В

9.2.1 Перевірка робочих характеристик за нормальної температури (20 ± 5) °С

9.2.2 Випробування за граничних значень температури

9.2.3 Перевірка правильності роботи три- та чотириполюсних ВРС типу В, у яких задіяно лише два полюси

9.2.4 Перевірка ВРС після випробувальної послідовності

Додаток А Кількість зразків, які будуть представлені, та перелік випробувань, які треба застосовувати для перевірки відповідності ВБЗ типу F

Додаток В Кількість зразків, які будуть представлені, та перелік випробувань, які треба застосовувати для перевірки відповідності ВЗН типу F

Додаток С Кількість зразків, які будуть представлені, та перелік випробувань, які треба застосовувати для перевірки відповідності ВБЗ типу В

Додаток D Кількість зразків, які будуть представлені, та перелік випробувань, які треба застосовувати для перевірки відповідності ВЗН типу В

Додаток Е Приймально-здавальні випробування ВРС типу F і типу В

Додаток ZA Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські видання

Додаток ZB Спеціальні національні умови

Додаток ZZ Охоплення основних вимог директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік нормативних документів, згармонізованих з міжнародними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовим перекладом EN 62423:2012 Type F and type В residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (IEC 62423:2009, modified + corrigendum Dec. 2011) (Вимикачі електричних кіл типу F та типу В, керовані різницевим струмом, із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутової та аналогічної призначеності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— одиниці фізичних величин позначено відповідно до серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— у тексті стандарту таблиці оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2003;

— з «Передмови» та «Вступу» до EN 62423:2012 узято лише ту інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту і викладено в структурному елементі «Передмова до EN 62423».

Додатки А, В, С, D, Е, ZA, ZB — обов’язкові, додаток ZZ — довідковий.

У цьому стандарті є посилання на CISPR 14-1 та ІЕС 61543, прийняті в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято, і чинних замість них документів немає.

ПЕРЕДМОВА до EN 62423

EN 62423:2012 охоплює значні технічні зміни порівняно з EN 62423:2009, а саме:

— уведені вимоги та випробування до ВРС типу F;

— уведені вимоги та випробування до двополюсних ВРС типу В;

— нові додаткові вимоги та випробування для ВРС типу В були введені також для вимикачів типу F.

Цей стандарт треба розглядати разом із такими стандартами:

EN 61008-1:2012 Вимикачі електричних кіл, керовані різницевим струмом, без вбудованого захисту від надструмів побутової та аналогічної призначеності (RCCBs). Частина 1. Загальні правила;

EN 61009-1:2012 Вимикачі електричних кіл, керовані різницевим струмом, із вбудованим захистом від надструмів побутової та аналогічної призначеності (ВЗН). Частина 1. Загальні правила. Цей стандарт містить визначення, додаткові вимоги і випробування для ВБЗ і ВЗН типу F і типу В для конкретних умов.

Кількість зразків, які будуть представлені, і послідовність випробувань, які потрібно застосовувати для перевірки вимикачів типу F RCCBs і типу F RCBOs, наведені в додатках А і В відповідно.

Кількість зразків, які будуть представлені, і послідовність випробувань, які потрібно застосовувати для перевірки ВБЗ типу В і ВЗН типу В, наведені в додатках С та D відповідно.

Цей стандарт містить вимоги до ВРС типу F (F для частоти), призначених для захисту кіл із перетворювачами частоти, підключених між фазою і нейтраллю або фазою й уземленням середнього провідника з урахуванням необхідної функції для конкретних схем, додатково до випадків, передбачених у ВРС типу А. ВРС типу F не можуть бути використані там, де електронне обладнання має схеми з подвійними мостовими випрямлячами, на які подається дві фази або якщо подається постійний різницевий струм.

У разі перетворювача частоти, наприклад, використовуваного для контролю швидкості двигуна, підключеного між фазою і нейтраллю, ВРС спрацьовує від комбінованого різницевого струму, зокрема від струму промислової частоти, частоти двигуна і подрібнювана тактової частоти, перетворювача частоти, а також може спрацьовувати від змінного або пульсувального постійного різницевого струму.

Цей стандарт містить вимоги до ВРС типу В, які будуть використовувати у разі різницевого пульсувального струму, який виникає в результаті випрямлення однієї або кількох фаз або у разі постійного різницевого струму додатково до випадків, передбачених для ВРС типу F. Для таких додатків можуть бути використані два, три або чотири полюси ВРС типу В.

Щодо взаємозв’язку з Директивами ЄС — див. довідковий додаток ZZ, який є невід’ємною частиною цього документа.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМИКАЧІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТИПУ F ТА ТИПУ В,
КЕРОВАНІ РІЗНИЦЕВИМ СТРУМОМ,
ІЗ ВБУДОВАНИМ ЗАХИСТОМ ВІД НАДСТРУМІВ І БЕЗ НЬОГО
ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТА АНАЛОГІЧНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ТИПА F И ТИПА В,
УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ,
СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ И БЕЗ НЕЕ
ДЛЯ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

TYPE F AND TYPE В RESIDUAL CURRENT OPERATED
CIRCUIT-BREAKERS WITH AND WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT
PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES

Чинний від 2016-01-01

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Сферу застосування викладено в стандартах EN 61008-1 та EN 61008-2-1 або EN 61009-1 та EN 61009-2-1 з наведеними нижче доповненнями.

Цей стандарт установлює вимоги та випробування для вимикачів, керованих різницевим струмом (ВРС), типу F і типу В. Вимоги та випробування, наведені в цьому стандарті, є доповненням до вимог та випробувань до ВРС типу А відповідно до EN 61008-2-1 або EN 61009-2-1. Цей стандарт може бути використано лише разом зі стандартами EN 61008-1 та EN 61009-1.

Вимикачі типу F (вимикачі електричних кіл, керовані різницевим струмом, без вбудованого захисту від надструмів (далі — ВБЗ)) і типу В (вимикачі електричних кіл, керовані різницевим струмом, із вбудованим захистом від надструмів (далі — ВЗН)) поєднуються між фазою та нулем мережі і здатні забезпечити захист у разі змінного різницевого синусоїдного струму за номінальної частоти, пульсувального прямого різницевого струму і комбінованого різницевого струму, які можуть виникнути.

РРС типу В і ВЗН типу В у змозі забезпечити захист у разі різницевого змінного струму синусоїдної форми до 1000 Гц, пульсувального прямого різницевого струму та гладкого прямого різницевого струму.

ВРС типу F і типу В мають високу стійкість до небажаного відключення, навіть якщо сплески напруги зумовлюють перекриття і надалі виникає струм, а також у разі різницевого пускового струму з максимальною тривалістю 10 мс, який може виникнути у разі ввімкнення електронного обладнання або ЕМС-фільтра.

ВРС відповідно до цього стандарту не призначено для використання в системах постійного струму.

Додаткові вимоги та випробування для вимикачів, які будуть використовувати в ситуаціях, коли різницевий струм не охоплено EN 61008-1 та EN 61009-1, перебувають на стадії розроблення.

Повну послідовність випробувань РРС типу F і ВЗН типу F наведено в таблицях А.1 та В.1 відповідно. Повну послідовність випробувань РРС типу В і ВЗН типу В наведено в таблицях С.1 та D.1 відповідно.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативні посилання на міжнародні видання наведено в додатку ZA.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ