ДСТУ 9110:2021 Метрологія. Газоаналізатори димових газів. Методика повірки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9110:2021 Метрологія. Газоаналізатори димових газів. Методика повірки
Дата початку дії01.01.2022
Дата прийняття26.07.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 26.07.2021 № 258 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9110:2021
РозробникТехнічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ
ДИМОВИХ ГАЗІВ
Методика повірки

ДСТУ 9110:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 липня 2021 р. № 258 з 2022-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до повірки

11 Проведення повірки

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Основні метрологічні характеристики газоаналізаторів

Додаток Б (обов’язковий) Характеристики калібрувальних газових сумішей, які застосовують для повірки газоаналізаторів

Додаток B (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ ДИМОВИХ ГАЗІВ
Методика повірки

METROLOGY
FLUE GAS ANALYZERS
Verification procedure

Чинний від 2022-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на газоаналізатори димових газів (далі — газоаналізатори), призначені вимірювати вміст компонентів димових газів та інші параметри процесу згоряння.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки газоаналізаторів треба додатково керуватись експлуатаційними документами (далі — ЕД) на газоаналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал для газоаналізаторів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки газоаналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищахх

ДСТУ 4169:2003 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднювачі та класи чистоти

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ГОСТ 9293-2009 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ДСТУ ISO 386:2018 (ISO 386:1977, IDT) Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування, конструкція та використання

ДСТУ ISO 6141:2017 (ISO 6141:2015, IDT) Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші

ДСТУ ISO 14912:2005 Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей (ISO 14912:2003, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожаровибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ