Р В.2.7-31911658-841:2014 Рекомендації по застосуванню опор із композитних матеріалів дорожніх знаків

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20102 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Р В.2.7-31911658-841:2014 Рекомендації по застосуванню опор із композитних матеріалів дорожніх знаків
Дата початку дії01.01.2015
Дата прийняття27.11.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документПротокол від 27.11.2014 № 8
Вид документаРекомендації
Шифр документаВ.2.7-31911658-841:2014
РозробникНВП «КРОК»


ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартів безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 12.4.012-83 Вібрація. Засоби виміру й контролю вібрації на робочих місцях

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 25458-82 Опори дерев`яні дорожніх знаків. Технічні умови

ГОСТ 4648-71 Пластмаси. Метод випробування на статичний вигин

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Посібник

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радiацiйний контроль будівельних матерiалiв та об`єктiв будівництва (укр,рос)

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об`єктів будівництва. (укр)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану (рос)

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану (укр)

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDT)

ДСТУ EN ISО 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (ЕN ІSО 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDТ). Поправка

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартів безпеки праці. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

СН 4617-88 Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання


Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2022 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2023 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.09.2021 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.09.2022 року

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Науково-виробниче підприємство «КРОК»
НВП «КРОК»

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ЗАСТОСУВАННЮ ОПОР ІЗ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

Р В.2.7-31911658-841:2014

Київ
2014

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги до вихідної сировини, матеріалів і напівфабрикатів

6 Технологія застосування опор з композитних матеріалів для дорожніх знаків

7 Експлуатаційні вимоги по застосуванню опор із композитних матеріалів

8 Вимоги безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Додаток А Схеми компоновки дорожніх знаків на опорі

Додаток Б Схеми встановлення опор дорожніх знаків

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Ці Рекомендації по застосуванню опор із композитних матеріалів дорожніх знаків (далі - Рекомендації) складені з урахуванням результатів досліджень НВП «КРОК» та ТГ «ЕКІПАЖ», аналізу патентних матеріалів і закордонного досвіду в цій області на основі діючих в Україні стандартів і нормативних документів.

Опори із композитних матеріалів (далі - композитів) відрізняються від бетонних та залізних довговічністю, атмосферною і корозійною стійкістю, малою вагою, зниженням транспортних витрат і простотою монтажу. На відміну від традиційних металевих і бетонних, опори із композитів значно більш безпечні при наїзді транспортного засобу [1]. Закордонний досвід свідчить, що при зіткненні вони не викликають значних пошкоджень транспортного засобу, та не наносять травм учасникам руху. Механічному пошкодженню піддається опора, а не автомобіль з водієм та пасажирами. Згідно з EN 12767 [2] опори із композитних матеріалів відносять до енергопоглинаючих пристроїв завдяки деформативній енергоємності скло - і базальтопластикових матеріалів.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Рекомендації слід застосовувати при виборі опор із композитних матеріалів в якості стояків для дорожніх знаків при облаштуванні автомобільних доріг.

1.2 Опори з композитів призначені для встановлення на автомобільних дорогах загального користування (далі - дорогах) та прикріплення до них дорожніх знаків згідно з ДСТУ 4100.

1.3 Дорожні знаки (далі - знаки) це елементи системи інформаційної інфраструктури, які розміщують на дорогах з метою забезпечення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів, для інформування користувачів доріг про умови і режими руху на дорозі і їх орієнтування згідно з П-Г.1-218-113 та ДСТУ 4100.

1.4 Опори зі знаками повинні бути встановлені в місцях визначених проектом (схемою) організації дорожнього руху, що розробляється і узгоджується з органами Державної автомобільної інспекції України.

1.5 Положення цих Рекомендацій застосовують під час проектування, будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативно-правові акти і нормативні документи:

Закон України від 25.06.91 №1264- XII Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України від 16.10.92 № 2707- XII Про охорону атмосферного повітря

Закон України від 05.03.98 № 187/98 ВР Про відходи

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні правила і норми виробничої загальної локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання. Виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-00018112-011:2006 Опори дорожніх знаків

П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (ССБП. Пожарна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.(ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования. (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання та контролю вібрації на робочих місцях)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия (ССБТ. Фартухи спеціальні. Технічні умови )

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 4648-71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб (Пластмаси. Метод випробування на статичний вигин)

ГОСТ 4650-80 Пластмассы. Методы определения водопоглощения (Пластмаси. Методи визначення водопоглинання)

ГОСТ 4651-82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие (Пластмаси. Метод випробування на стиск)

ГОСТ 12020-72 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред (Пластмаси. Методи визначення стійкості до дії хімічних середовищ)

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Методи визначення щільності (об'ємної маси))

ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев’яні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия (Профілі полівінілхлоридні для віконних і дверних блоків. Технічні умови)

СНиП 2.09.02-85 Строительные нормы и правила. Производственные здания. (Виробничі будівлі)

СП 1042-73 Санитарные правила. Организация технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила. Організація технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

СП 4617-88 Санитарные правила. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Санітарні правила. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

САНПиН 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели (Санітарні правила і норми по застосуванню полімерних матеріалів в будівництві і виробництві меблів)

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ