ДСТУ 9148:2021 Метрологія. Віскозиметри капілярні скляні. Методика повірки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20279 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 9148:2021 Метрологія. Віскозиметри капілярні скляні. Методика повірки
Дата початку дії01.09.2022
Дата прийняття18.11.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 18.11.2021 № 444 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа9148:2021
РозробникТехнічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 9148:2021

Метрологія
ВІСКОЗИМЕТРИ
КАПІЛЯРНІ СКЛЯНІ
Методика повірки

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)
 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 листопада 2021 р. № 444 з 2022-09-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2022

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (довідковий) Характеристики деяких типів віскозиметрів

Додаток В (обов’язковий) Визначення часу витікання CRM (RM) для віскозиметрів різних типів

Додаток Г (довідковий) Значення прискорення вільного падіння, прийняті під час повірки віскозиметрів

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки засобів вимірювальної техніки — скляних капілярних віскозиметрів, що перебувають в експлуатації за використання їх у харчовій промисловості.

Під час розроблення стандарту застосовано OIML R 69 [17].

У цьому стандарті для повірки скляних капілярних віскозиметрів застосовують метод прямих вимірювань значення кінематичної в’язкості сертифікованих референтних матеріалів в’язкості рідин чи метод безпосереднього звірення значень кінематичної в’язкості референтного матеріалу в’язкості рідин, виміряних скляним капілярним віскозиметром та еталонним віскозиметром Уббелоде.

ДСТУ 9148:2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ВІСКОЗИМЕТРИ КАПІЛЯРНІ СКЛЯНІ
Методика повірки

METROLOGY
GLASS CAPILLARY VISCOMETERS
Verification procedure

Чинний від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на віскозиметри капілярні скляні (далі — віскозиметри) та встановлює методику їхньої повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки віскозиметрів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на віскозиметри та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал віскозиметрів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки віскозиметрів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробуванняя

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 2184:2018 (ГОСТ 2184-2013, IDT) Кислота сірчана технічна. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 6414:2018 (EN ISO 6414:1994, IDT; ISO 6414:1982, IDT) Кресленики технічні для лабораторного скляного посуду

ДСТУ ISO 386:2018 (ISO 386:1977, IDT) Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування, конструкція та використання

ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT) Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-4:2016 (ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Gude 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Примітка 1. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ