ДСТУ ГОСТ 2477:2021 Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води (ГОСТ 2477-2014, IDT). З Поправкою

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20485 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 2477:2021 Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води (ГОСТ 2477-2014, IDT). З Поправкою
Дата початку дії15.12.2021
Дата прийняття08.12.2021
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 2477-65
Затверджуючий документНаказ від 08.12.2021 № 486 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з міждержавними стандартами
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2477:2021
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.07.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 03.04.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.05.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 07.09.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 07.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 09.01.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 10.07.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 11.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 12.03.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 14.08.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 15.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.06.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 19.05.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.02.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 23.02.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 28.04.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 08.12.2021 № 486

ГОСТ 2477-2014

Нефть и нефтепродукты.
Метод определения содержания воды

прийнято як національний стандарт
методом «підтвердження» за позначенням

ДСТУ ГОСТ 2477:2021
(ГОСТ 2477-2014, IDT)

Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води

З наданням чинності від 2021-12-15

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Метод определения содержания воды

Соответствует официальному тексту

По вопросам приобретения официального издания
обращайтесь к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИНП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. № 72-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны ПО МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 мая 2015 г. № 399-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2477—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 2477—65

6 ИЗДАНИЕ (март 2018 г.) с Изменением № 1 (ИУС 1—2018), Поправкой (ИУС 2—2016)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Метод определения содержания воды

Petroleum and petroleum products.
Method for determination of water content

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в нефтепродуктах (в том числе пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах) и нефти. Стандарт не распространяется на битумные эмульсии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2517—2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2603—79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 2768—84 Ацетон технический. Технические условия

ГОСТ 4095—75 Изооктан технический. Технические условия

ГОСТ 4517—2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9410—78 Ксилол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 12433—83 Изооктаны эталонные. Технические условия

ГОСТ 14710—78 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 31873—2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ