ДСТУ EN ISO 11664-5:2018 Колориметрія. Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна діаграма кольоровості u`, v` (EN ISO 11664-5:2016, IDT; ISO/CIE 11664-5:2016, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 11664-5:2018 Колориметрія. Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна діаграма кольоровості u`, v` (EN ISO 11664-5:2016, IDT; ISO/CIE 11664-5:2016, IDT)
Дата початку дії01.08.2022
Дата прийняття23.12.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 23.12.2021 № 538 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11664-5:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛОРИМЕТРІЯ
Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v*
та рівноконтрастна діаграма кольоровості u´, v´

ДСТУ EN ISO 11664-5:2018
(EN ISO 11664-5:2016, IDT;
ISO/CIE 11664-5:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123), Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2021 р. № 538 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11664-5:2016 Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* colour space and u´, v´ uniform chromaticity scale diagram (ISO/CIE 11664-5:2016; IDT) (Колориметрія. Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна діаграма кольоровості u´, v´) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, встановленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/CIE 11664-5:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Метод обчислювання

4.1 Рівноконтрастна діаграма кольоровості (UCS діаграма)

4.2 Рівноконтрастний колірний простір

4.3 Кореляти світлоти, чистоти кольору, насиченості та колірного тону

4.4 Різниця кольорів

Додаток A (довідковий) Зворотне перетворення

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11664-5:2018 (EN ISO 11664-5:2016, IDT; ISO/CIE 11664-5:2016, IDT) «Колориметрія. Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна діаграма кольоровості u´, v´», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо

EN ISO 11664-5:2016 (версія en) «Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* colour space and u´, v´ uniform chromaticity scale diagram» (ISO/CIE 11664-5:2016).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— вилучено «Передмову» до ISO/CIE 11664-5:2016, як таку, що не стосується технічного змісту стандарту;

— із «Передмови» до EN ISO 11664-5:2016 у цей «Національний вступ» долучено те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

EN ISO 11664-5:2016 був підготовлений Технічним ISO/TC 274 «Світло та освітлення» у співпраці з Технічним Комітетом CEN/TC 139 «Лакофарбові матеріали», секретаріат якого знаходиться у розпорядженні DIN.

Треба звернути увагу на можливість того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. CEN [та/або CENELEC] не несе відповідальності за ідентифікацію будь-яких або всіх таких патентних прав.

Повідомлення про схвалення

Текст ISO/CIE 11664-5:2016 затверджено CEN як EN ISO 11664-5:2016 без будь-яких змін.

ВСТУП до ISO/CIE 11664-5:2016

Тривимірний колірний простір, отриманий за допомогою побудови значень координат кольорів CIE X, Y, Z у прямокутних координатах, не є візуально рівномірним; не є візуально рівномірними також колірний простір x, y, Y й двовимірна діаграма кольоровості CIE x, y. Однакові відстані в цих просторах та діаграмах не відображають однаково відчутних відмінностей між колірними стимулами. З цієї причини в 1976 році CIE представив і рекомендував два нових простори (називаних колірним простором CIELAB і колірним простором CIELUV), координати в яких є нелінійними функціями від X, Y та Z. Рекомендацію було запропоновано як спробу уніфікації застосовуваних раніше на практиці однорідних колірних просторів та відповідних формул різниці кольорів [2] [8]. Обидва ці приблизно рівномірні колірні простори стали прийнятими та широко застосовуваними колірними просторами. Чисельні значення, що визначають приблизне відносне значення різниці кольорів, може бути описано простими евклідовими відстанями в цих просторах або більш складними формулами, які покращують співвідношення з відносною сприйманою різницею кольорів. Метою цього стандарту є визначення процедур обчислення координат колірного простору CIE 1976 L*u*v* (CIELUV) та евклідової відстані між точками, що подає значення різниці кольорів на основі цих координат. У цьому стандарті також визначено відповідну діаграму кольоровості, яка є проєкцією діаграми кольоровості CIE x, y, що підтримує прямі лінії домінантних та комплементарних довжин хвиль. Цей стандарт не охоплює альтернативний рівномірний колірний простір, CIELAB [5], і не охоплює більш складні формули різниці кольорів на основі CIELAB, такі як формула CMC [3], формула CIE 94 [1], формула DIN 99 [4] та формула CIEDE2000 [6].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
КОЛОРИМЕТРІЯ
Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна
діаграма кольоровості u′, v′

COLORIMETRY
Part 5. CIE 1976 L*u*v* colour space and u′, v′ uniform
chromaticity scale diagram

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено метод обчислювання координат колірного простору CIE 1976 L*u*v*, у тому числі корелятів світлоти, насиченості, чистоти кольору та колірного тону. Для визначення відносної сприйманої величини різниці кольорів у цьому стандарті наведено два способи обчислення евклідових відстаней у цьому колірному просторі. У цьому стандарті також визначено спосіб обчислювання координат рівноконтрастної діаграми кольоровості u′, v′.

Цей стандарт застосовують до координат кольорів, обчислених із застосуванням функцій складання кольорів стандартної колориметричної системи CIE 1931 або стандартної колориметричної системи CIE 1964. Цей стандарт може бути застосовано для визначення колірних стимулів, сприйманих як такі, що відносяться до відбивального або передавального об’єктів, якщо потрібний тривимірний простір, рівномірніший ніж звичайний тривимірний простір колірних координат. Цей стандарт може бути застосовано до дисплеїв, що самі світяться, таких як електронно-променеві трубки, якщо їх застосовано для представлення об’єктів, що відбивають або передають світло і, якщо стимули належним чином пронормовано. Цей стандарт у цілому не застосовують, для колірних стимулів, сприйманих як такі, що належать області, що випромінює світло як джерело основного світла, або яка дзеркально відбиває таке світло. Для таких колірних стимулів застосовують лише діаграму із рівноконтрастною шкалою кольоровості u′, v′, визначену в 4.1, та кореляти колірного тону та чистоти кольору, визначені в 4.3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче документи, на які, або на частину яких є посилання в цьому стандарті, є необхідними для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 11664-1/CIE S 014-1 Colorimetry — Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers

ISO 11664-2/CIE S 014-2 Colorimetry — Part 2: CIE Standard Illuminants

CIE S 017 ILV: International Lighting Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11664–1/CIE S 014-1 Колориметрія. Частина 1. Стандартні колориметричні спостерігачі CIE

ISO 11664–2/CIE S 014-2 Колориметрія. Частина 2. Стандартні джерела освітлення CIE

CIE S 017 Міжнародний словник термінів із світлотехніки (ILV)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ