ОСТ 108.030.30-79 Котли стаціонарні. Сталеві конструкції. Загальні технічні умови. Зі змінами 1-4

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ОСТ 108.030.30-79 Котли стаціонарні. Сталеві конструкції. Загальні технічні умови. Зі змінами 1-4
Дата початку дії01.04.1980
Дата прийняття30.10.1979
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
Затверджуючий документВказівка від 30.10.1979 № ЮК-002/8070
Вид документаОСТ СРСР (Галузевий Стандарт СРСР)
Шифр документа108.030.30-79
РозробникНауково-виробниче об`єднання з дослідження і проектування енергетичного обладнання ім. І.І. Ползунова (НВО ЦКТІ)


ГОСТ 10052-75 Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи. Зі зміною № 1

ГОСТ 103-76 (СТ СЭВ 3900-82) Смуга сталева гарячекатана. Сортамент

ГОСТ 12.2.009-80 Система стандартів безпеки праці. Верстати металообробні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.004-75 Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.005-75 Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.028-82 Система стандартів безпеки праці. Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 13663-86 Труби сталеві профільні. Технічні вимоги. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 14771-76 Дугове зварювання в захисному газі. З`єднання зварні

ГОСТ 14782-86 Контроль неруйнівний. З`єднання зварні. Методи ультразвукові

ГОСТ 14792-80 Деталі та заготовки, що вирізаються кисневою та плазмово-дугового різкою. Точність, якість поверхні різу

ГОСТ 15164-78 Електрошлакове зварювання. З`єднання зварні. Основні типи. Конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 19903-74 Сталь листова гарячекатана. Сортамент

ГОСТ 20072-74 Сталь теплотривка. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 2246-70 Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5

ГОСТ 24297-87 Вхідний контроль продукції. Основні положення. З поправкою

ГОСТ 3242-79 З`єднання зварні. Методи контролю якості

ГОСТ 5264-80 Ручна дугова зварка. З`єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи

ГОСТ 5520-79 Прокат листової з вуглецевої, низьколегованої і легованої сталі для котлів і судин, що працюють під тиском. Технічні умови

ГОСТ 6996-66 Зварні з`єднання. Методи визначення механічних властивостей

ГОСТ 7122-81 Шви зварні і метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу

ГОСТ 7512-82 Контроль неруйнуючий. З`єднання зварні. Радіографічний метод

ГОСТ 82-70 Прокат сталевий гарячекатаний широкосмуговий універсальний. Сортамент (СТ СЭВ 2884-81)

ГОСТ 8510-86 Кутники сталеві гарячекатані нерівнополочні. Зі зміною № 1

ГОСТ 8568-77 Листи сталеві з ромбічним і чечевичним рифленням. Технічні умови

ГОСТ 8639-82 Труби сталеві квадратні. Сортамент. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 8639-82 Труби сталеві квадратні. Сортамент. Зміна № 4

ГОСТ 8713-79 Зварювання під флюсом. З`єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги

ГОСТ 9087-81 Флюси зварювальні плавлені

ГОСТ 9467-75 Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки конструкційних і теплостійких сталей. Типи


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОСТ 108.030.30-79

Соответствует официальному тексту

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства
энергетического машиностроения от 30.10.79 № ЮК-002/8070

ИСПОЛНИТЕЛИ НПО ЦКТИ

З. П. Шультяева

В. А.Тихомиров

В. К. Адамович

Л. С. Маркман

СОГЛАСОВАН С Главным производственно-техническим управлением Минэнерго СССР

Начальник Главного производственно технического управления письмо от 18.05.79 № 10-7-17  Г. И. Иевлев

СОГЛАСОВАН С ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ СССР

Заместитель начальника Управления по котлонадзору и подъемным сооружениям письмо от 27.04.79 № 13-80/406 А. И. Мурачев

СОГЛАСОВАН С ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности

Заведующий отделом охраны труда письмо от 23.07.79 № 04-28 А. С. Горошкевич

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-производственным объединением по
исследованию и проектированию энергетического оборудования
им И. И. Ползунова

Заместитель генерального директора В. В. Митор

Заведующий отраслевім отделом стандартизации П. М. Христюк

Заведующий сектором З. П. Шультяева

Ответственній исполнитель В. А. Тихомиров

СОГЛАСОВАН

Главный инженер производственного объединения "Красный котельщик. Письмо № 1-71-19/3012 от 13.07.79 Г. И. Левченко

Главный инженер Подольского машиностроительного завода. Письмо № 100-ПОС-1-797 от 08.08.79 В. Г. Овчар

Главный инженер Барнаульского котельного завода. Телеграмма № 233178/5 от 17.07.79 А. В. Патрикеев

Главный инженер Бийского котельного завода. Телеграмма № 58 ЖЖ 5180 от 25.07.79 А. А. Дорожков

Начальник Главного производственно-технического управления Минэнерго СССР. Письмо № 10-7-17 от 18.05.79 Г. И. Иевлев

Зам.начальника Управления по котлонадзору и подъемным сооружениям Госгортехнадзора СССР. Письмо № 10-7-17 от 18.05.79 А. И. Мурачев

Заведующий отделом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности. Письмо № 04-28 от 23.07.79  А. С. Горошкевич

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Техническим управлением Министерства энергетического машиностроения

Зам. начальник Технического управления В. П. Пластов

Начальник Отдела ОК и НИР по котлостроению В. В. Лебедев

Начальник Отдела стандартизации и метрологии В. А. Готовцев

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ.
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Общие технические
условия

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.10.79 № ЮК-002/8070 срок действия установлен с 01.01.80 до 01.04.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на стальные конструкции стационарных котлов и устанавливает классификацию, технические требования, а также правила контроля, приемки, комплектность, правила упаковки, маркировки, транспортирования, хранения и гарантии изготовителя стальных конструкций.

Стандарт может быть распространен на стальные конструкции другого энергетического оборудования, если к ним не предъявляются особые требования.

Стандарт обязателен для предприятий и организаций проектирующих и изготавливающих стальные конструкции стационарных котлов.

Стандарт устанавливает требования к стальным конструкциям котлов, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

I. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Стальные конструкции стационарных котлов классифицируются на группы:

несущие металлоконструкции, обеспечивающие общую прочность каркаса котла и расчетные элементы конструкций, работающие при нормальных температурах;

расчетные элементы стальных конструкций, работающие при повышенных температурах;

помосты, настилы решетчатые, лестницы, кронштейны и ограждения площадок;

крепежные детали;

нерасчетные элементы конструкций.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Общие технические требования.

2.1.1. Стальные конструкции стационарных котлов должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. Стальные конструкции должны проектироваться и изготавливаться в соответствии с утвержденной и принятой в отрасли нормативно-технической документацией и должны иметь необходимую прочность, жесткость и устойчивость при нормальных условиях эксплуатации.

2.1.3. Стальные конструкции, в зависимости от района поставки котла, должны изготовляться в климатических исполнениях У, ХЛ или Т по ГОСТ 15150-69.

Стальные конструкции стационарных котлов, предназначенные для эксплуатации в районах с холодным климатом (исполнение ХЛ) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14892-69.

Стальные конструкции стационарных котлов, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом (исполнение Т) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 15151-69.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ