ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Дата початку дії01.09.2022
Дата прийняття30.12.2021
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДБН А.2.2-1-2003
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2021 № 366 Про затвердження державних будівельних норм
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаА.2.2-1:2021
РозробникНауково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ)


Водний кодекс України

Господарський кодекс України

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва (укр)

ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва.(рос)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

Закон України 28.02.2019 № 2697-VIII Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року

Закон України від 02.03.1995 № 86/95-ВР Про пестициди і агрохімікати

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР Про відходи

Закон України від 05.04.2007 № 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України від 05.05.1999 № 619-XIV Про металобрухт

Закон України від 07.02.2002 № 3055-III Про Червону книгу України

Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Закон України від 13.07.2000 № 1908-III Про зону надзвичайної екологічної ситуації

Закон України від 14.01.2000 № 1393-XIV Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Закон України від 14.09.2000 № 1947-III Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами

Закон України від 14.10.1998 № 180-XIV Про захист рослин

Закон України від 17.12.1997 № 736/97-ВР Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку

Закон України від 19.03.1999 № 534-XIV Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон України від 19.06.2003 № 962-IV Про охорону земель

Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII Про стратегічну екологічну оцінку

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР Про місцеве самоврядування в Україні

Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI Про громадські об`єднання

Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII Про оцінку впливу на довкілля

Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України від 24.06.2004 № 1864-IV Про екологічну мережу України

Закон України від 30.06.1995 № 255/95-ВР Про поводження з радіоактивними відходами

Кодекс України Про надра

Кодекс цивільного захисту України

Лісовий кодекс України

Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1-7 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги


Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 07.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 09.01.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 13.09.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 15.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 23.02.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 26.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

Реєстр законодавчих та нормативних документів системи екологічного менеджменту станом на 01.03.2023 року

Форма завдання на розроблення матеріалів ОВНС

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ
ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)

ДБН А.2.2-1:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства”

РОЗРОБНИКИ: І. Сатін, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Панченко, старший науковий співробітник; Т. Романова, канд. техн. наук; В. Фляшовський, завідувач юридичного сектору; Л. Шевченко, старший науковий співробітник; С. Хитрук, молодший науковий співробітник

За участю:
Київський національний університет будівництва і архітектури (Т. Ткаченко, д-р техн. наук; В. Хоружий, д-р техн. наук)
Державне підприємство “Cпеціалізована державна експертна організація – центральна служба української державної будівельної експертизи” (С. Рудько, завідувач сектору екології відділу спеціалізованих експертиз)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство охорони здоров’я України (лист № № 26-04/34830/2-21 від 25.11.2021)
Державна служба з надзвичайних ситуацій ( лист № 01-19648/261-2 від 19.11.2021) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (лист № 25/1-21/26874-21 від 17.12.2021)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН А.2.2-1-2003

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС

5.1 Загальні положення

5.2 Підстави для проведення ОВНС

5.3 Інформація про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля

5.4 Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта проектування

5.5 Загальна характеристика об'єкта

5.6 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище

5.7 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище

5.8 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище

5.9 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки

5.10 Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва

5.11 Висновок про екологічні наслідки

ДОДАТОК А (обов’язковий) Завдання на розроблення матеріалів ОВНС

ДОДАТОК Б (довідковий) Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення

ДОДАТОК В (довідковий) Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності

ДОДАТОК Г (довідковий) Закони та кодекси України, міжнародні конвенції та угоди, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)

Чинні з 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до складу і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище (далі – ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.

1.2. Ці норми застосовують для прийнятих проектних рішень з урахуванням обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки навколишнього середовища під час будівництва та експлуатації будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення

ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності).

Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 “Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря”, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ