ДСТУ 4121:2022 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4121:2022 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.09.2022
Дата прийняття20.07.2022
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 4121-2002
Затверджуючий документНаказ від 20.07.2022 № 132 Про прийняття та скасування національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4121:2022
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ливарне виробництво» (ТК 177)


ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9-001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом

ДСТУ 3842-99 Сталь та чавун. Методи визначення кремнію (ISO 4829-1-86, ISO 4829-2-88)

ДСТУ 3902-99 Сталь та чавун. Методи визначення молібдену (ISO 4941:1994, IDT)

ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови. Зі зміною № 1 (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 8918:2019 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8919:2019 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8921:2019 Сталь та чавун. Методи визначення кремнію

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 9055:2020 Сталь та чавун. Методи визначення марганцю

ДСТУ 9059:2020 Сталь та чавун. Методи визначення хрому

ДСТУ EN 10136-2002 Сталь та чавун. Визначення нікелю. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10136:1989, IDT)

ДСТУ EN 10184:2002 Сталь та чавун. Визначення фосфору. Спектрофотометричний метод (EN 10184:1989, IDT)

ДСТУ EN 45501:2017 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 13902:2005. Сталь та чавун. Визначення високого вмісту сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (ІSO 13902:1997, ІDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.3.027:2005 Роботи ливарні. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.027-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12351:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію (ГОСТ 12351-2003, ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235-2010, IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4121:2022

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ливарне виробництво» (ТК 177), Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 липня 2022 р. № 132 з 2022–09–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4121–2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація. Основні параметри та розміри

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

6.1 Загальні вимоги щодо безпеки

6.2 Вимоги щодо радіаційної безпеки

6.3 Вимоги щодо вибухобезпечності та хімічної безпеки

7 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

8 Правила приймання, маркування, пакування, перероблення, транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

Додаток А (довідковий) Загальнотехнічні терміни, необхідні для розуміння тексту стандарту

Додаток Б (довідковий) Порівняльна таблиця класифікацій брухту чорних металів

Додаток В (обов’язковий) Форма посвідчення

Додаток Г (обов’язковий) Форма акта

Додаток Д (обов’язковий) Форма документа про якість

Додаток Е (довідковий) Співставлення видів брухту чорних металів з Українською товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)

Додаток И (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ
Загальні технічні умови

SECONDARY FERROUS METALS
General technical specification

Чинний від 2022–09–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на метали чорні вторинні (далі — брухт чорних металів), які використовують як металургійну сировину в процесі виплавлення чавуну та сталі, для виробництва металопродукції, сталевих, чавунних виливків та феросплавів або для експортування чи імпортування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3842–99 (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988) Сталь та чавун. Метод визначення кремнію (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988, IDT)

ДСТУ 3902–99 (ISO 4941:1994) Сталь та чавун. Методи визначення молібдену (ISO 4941:1994, IDT)

ДСТУ 4179–2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502–98, MOD)

ДСТУ 8918:2019 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8919:2019 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8921:2019 Сталь та чавун. Методи визначення кремнію

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 9055:2020 Сталь та чавун. Методи визначення марганцю

ДСТУ 9059:2020 Сталь та чавун. Методи визначення хрому

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 13902:2005 Сталь та чавун. Визначення високого вмісту сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (ISO 13902:1997, IDT)

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики

ДСТУ EN 10136-2002 Сталь та чавун. Визначення нікелю. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 10136:1989, IDT)

ДСТУ EN 10184:2002 Сталь та чавун. Визначення фосфору. Спектрофотометричний метод (EN 10184:1989, IDT)

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ ГОСТ 12.3.027:2005 Роботи ливарні. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.027–2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1998, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію (ГОСТ 12351–2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989), IDT)

ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235–2010, IDT)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ДБН В.2.5-28-2018 Природне і штучне освітлення

ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9-001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом

НАПБ А.01.001–2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НРБУ-97/Д-2000 (ДГН 6.6.1-6.5.061–98, ДНАОП 0.03-3.24–97) Норми радіаційної безпеки України; доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ