Екологічна стратегія-2030: обмеження використання пластику, збалансоване лісоуправління, розвиток інфраструктури управління відходами

Створено: Середа, 03 квітня 2019, 10:03

З 1 січня 2020 року вводиться в дію Закон № 2697-VIII "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" . Відповідно втратить чинність Закон 2010 року Про екологічну політику до 2020 року.

Новий Закон визначає 5 стратегічних екологічних цілей:

1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва. Зокрема, передбачено підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення, переваг та інструментів сталого споживання і виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно здійснити для його збереження, відновлення і сталого використання.

2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України. Планується впровадити збалансоване лісоуправління. Передбачено реформування системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом. Також планується заборонити використання диких тварин у цирках, а також у будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру, крім стаціонарних зоопарків. Припиниться необґрунтоване знищення зелених насаджень у межах міст під час виконання будівельних чи інших робіт, незаконне відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, під будівництво. В Україні запровадять систему зелених закупівель. Плануються наукові дослідження зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. Почнуть стимулювати розвиток інфраструктури управління відходами.

3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України. Заплановано повне поступове припинення скидання у водні об'єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також запобігання забрудненню підземних вод. Поступово буде обмежено використання окремих виробів з пластику у харчовій промисловості. Крім того, будуть впроваджені система екологічного управління, добровільна екологічна сертифікація, маркування продукції, екологічний аудит.

4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров'я населення. Планується впровадити сталу систему управління відходами та небезпечними хімічними речовинами, а також зберегти навколишнє природне середовище Донбасу.

5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління. Передбачено посилення відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов'язань України. Особливу увагу приділять кіберзахисту екологічних інформаційних ресурсів, систем, баз даних.

Цілі досягнуть у 2 етапи:

- до 2025 року імплементують європейські екологічні норми і стандарти, удосконалять системи екологічного обліку та контролю, впровадять механізми стимулювання підприємств до енергоефективності, впровадять електронне урядування, підвищать екологічну свідомість суспільства тощо;

- до 2030 року розвинуть екологічно ефективне партнерство між державою, суб'єктами господарювання та громадськістю, перейдуть до сталого низьковуглецевого розвитку, який стане додатковим стимулом соціально-економічного розвитку України.

Джерело: https://ecologiya.com.ua

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com