Обговорено правові аспекти забезпечення енергетичної безпеки України

Створено: П'ятниця, 13 вересня 2019, 09:16

Для обговорення громадськості було представлено розроблений робочою групою при Міністерстві проект Закону «Про основи енергетичної безпеки», який оприлюднений на офіційному сайті Міністерства та обговорення якого, наразі, триває.

На початку відеоконференції Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Віталій Кушніров окреслив основні пріоритети і завдання у забезпеченні енергетичної безпеки України та напрямки роботи Міністерства з питань забезпечення енергетичної безпеки країни.

Обґрунтовуючи необхідність підготовки представленого законопроекту В. Кушніров зазначив про відсутність окремого законодавчого акту, який би формував цілісний підхід в енергетичному секторі з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки.

«Враховуючи пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу, щодо забезпечення потреб фізичних і юридичних осіб в енергоресурсах технічно надійним, безпечним, економічно ефективним та екологічно прийнятним способом в нормальних умовах і в умовах особливого та надзвичайного стану, необхідно чітко на законодавчому рівні визначити функції та завдання органів державної влади та суб’єктів господарювання різних форм власності. При цьому, принциповим моментом має стати визначення солідарної відповідальності за забезпечення захисту як відповідних органів державної влади, так і приватного сектору», – зазначив В. Кушніров.

Позицію наукової спільноти щодо представленого проекту висловив Олександр Суходоля. Він проаналізував зміни законодавства та системи управління в енергетичному секторі та звернув увагу на розрив між постановкою завдань і їх виконанням. На думку науковця потрібно врегулювати на законодавчому рівні пріоритетність виконання завдань для зміцнення енергетичної безпеки для всіх суб’єктів господарювання. Також, було зазначено, що енергетична безпека має стати важливою складовою національної безпеки.

Олександр Светелік висловив побажання громадськості, щоб цей законопроект став Законом прямої дії. «Мало визначити загрози енергетичній безпеці: потрібно мати механізми ліквідації загроз», – переконаний він. Також, було зауважено, що споживач має отримувати якісне постачання електроенергії та повинен мати можливість її оплатити.

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко підкреслила, що у новоствореному Міністерстві буде збережено вектор зміцнення енергетичної безпеки.

«Наш вектор на євроінтеграцію та енергетичну безпеку зберігається. Для України енергетична безпека та енергетична незалежність є пріоритетними питаннями», – підкреслила заступник Міністра. Також, Наталія Бойко зазначила, що Міністерство зацікавлене у врахуванні думки громадськості та прагне, щоб законопроект був не декларативним, а працював для зміцнення енергетичної безпеки держави.

Під час заходу, експерти із Сумської, Львівської, Чернігівської областей висловили своє бачення ситуації та надали пропозиції до презентованого проекту Закону України. За підсумками експертної зустрічі учасники домовились, що представлені думки та пропозиції громадськості будуть опрацьовані фахівцями Міністерства.

Джерело: http://mpe.kmu.gov.ua

© 2020 Всі права захищені
Розробник сервісу ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com