Перелік документів, які набули чинності 1 вересня 2019 року

Створено: Вівторок, 03 вересня 2019, 10:44

Шановні користувачі!

В інформаційних цілях надаємо перелік документів, які набули чинності 1 вересня 2019 року (станом на 03.09.2019):

 • ГБН В.2.3-37641918-560:2019 Автодорожні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування. Детальніше>>>
 • ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна № 1. Детальніше>>>
 • ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени. Основні положення. Детальніше>>>
 • ДСТУ 3849:2018 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги. Зміна № 1. Детальніше>>>
 • ДСТУ ASTM A615/A615M:2019 Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги (ASTM A615/A615M-16, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ CEN/TR 16059:2019 Аналізування харчових продуктів. Критерії ефективності валідованих однією лабораторією методів аналізування для визначення мікотоксинів (CEN/TR 16059:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ CEN/TS 16233-1:2019 Продукти харчові. Визначення ксантофілів у м’ясі риби методом ВЕРХ. Частина 1. Визначення астаксантину та кантаксантину (CEN/TS 16233-1:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ CEN/TS 16233-2:2019 Продукти харчові. Визначення ксантофілів у м’ясі риби методом ВЕРХ. Частина 2. Визначення співвідношення енантіомерів астаксантину (CEN/TS 16233-2:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ CR 12739:2019 Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Звіт стосовно вибирання устатковання для біотехнологічних лабораторій залежно від ступеня небезпеки (CR 12739:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12128:2019 Біотехнологія. Лабораторії, що проводять дослідження, розроблення та аналізування. Коефіцієнт заповнення мікробіологічних лабораторій, зони ризику, місце розташування та вимоги фізичної безпеки (EN 12128:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12133:2019 Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту хлоридів методом потенціометричного титрування (EN 12133:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12134:2019 Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту пульпи, відокремленої центрифугою (EN 12134:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12136:2019 Соки фруктові та овочеві. Визначення загального вмісту каратиноїдів та окремих їхніх фракцій (EN 12136:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12460:2019 Біотехнологія. Великосерійна технологія та виготовлення. Настанови щодо вибирання та встановлення устатковання відповідно до біологічного ризику (EN 12460:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12468:2019 Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо стратегії поточного контролювання навмисного поширення генетично змінених рослин (EN 12468:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12631:2019 Соки фруктові та овочеві. Ферментитативне визначення вмісту D- та L-молочної кислоти (лактату) методом NAD-спектрометрії (EN 12631:1999, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12683:2019 Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо складання характеристики генетично зміненого організму через аналізування тривкості зміни геному на молекулярному рівні (EN 12683:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12683:2019 Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо складання характеристики генетично зміненого організму через аналізування тривкості зміни геному на молекулярному рівні (EN 12683:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12733:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 12733:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12741:2019 Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Настанови щодо діяльності біотехнологічних лабораторій (EN 12741:1999, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12742:2019 Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту вільних амінокислот методом рідинної хроматографії (EN 12742:1999, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12766-1:2019 Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 1. Розділення та визначення виділених споріднених PCB методом газової хроматографії (GC) з використанням електронозахоплювального детектора (ECD) (EN 12766-1:2000, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 12766-2:2019 Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 2. Визначення вмісту PCB (EN 12766-2:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 13441:2019 Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Настанови щодо стримування поширення генетично змінених рослин (EN 13441:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 13705:2019 Зварювання термопластів. Машини та устатковання для зварювання нагрітим газом (охоплюючи екструзійне зварювання) (EN 13705:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 14082:2019 Продукти харчові. Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, міді, заліза та хрому методом атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) після сухого озолення (EN 14082:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 14122:2019 Продукти харчові. Визначення вітаміну В1 методом високоефективної рідинної хроматографії (EN 14122:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 14148:2019 Продукти харчові. Визначення вітаміну К1 методом високоефективної рідинної хроматографії (EN 14148:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 14164:2019 Продукти харчові. Визначення вітаміну В6 методом високоефективної рідинної хроматографії (EN 14164:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 14177:2019 Продукти харчові. Визначення патуліну в прозорих та непрозорих яблучних соках і пюре. Метод високоефективної рідинної хроматографії із застосуванням розподільного очищення рідини (EN 14177:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 14214:2019 Автомобільне паливо. Метилові ефіри жирних кислот (FAME) для дизельних двигунів. Вимоги та методи випробування (EN 14214:2012 + A2:2019, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 15097:2019 Іригаційна техніка. Локальне зрошення. Гідравлічна оцінка (EN 15097:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 1659:2019 Системи диагностики in vitro. Культуральні середовища в мікробіології. Терміни та визначення понять (EN 1659:1996, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 29053:2019 Акустика. Матеріали для акустичних застосовань. Визначення опору повітряного потоку (EN 29053:1993, IDT; ISO 9053:1991, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50098-1:2019 Кабельні під’єднання приміщень замовника для забезпечення інформаційних технологій. Частина 1. Основний доступ ISDN (EN 50098-1:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50121-3-1:2018 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-1. Рухомий склад. Поїзд та комплектний транспортний засіб (EN 50121-3-1:2017, IDT). Зміна № 1:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50121-3-2:2018 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Рухомий склад. Апаратура (EN 50121-3-2:2016, IDT). Зміна № 1:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50483-1:2019 Вимоги до випробування арматури для самоутримних ізольованих проводів повітряних ліній електропередавання низької напруги. Частина 1. Загальні положення (EN 50483-1:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50483-2:2019 Вимоги до випробування арматури для самоутримних ізольованих проводів повітряних ліній електропередавання низької напруги. Частина 2. Натяжні та підтримувальні затискачі для самоутримних ізольованих проводів (EN 50483-2:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50483-4:2019 Вимоги до випробування арматури для самоутримних ізольованих проводів повітряних ліній електропередавання низької напруги. Частина 4. З’єднувальні затискачі (EN 50483-4:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50483-5:2019 Вимоги до випробування арматури для самоутримних ізольованих проводів повітряних ліній електропередавання низької напруги. Частина 5. Випробування на електричне старіння (EN 50483-5:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 50483-6:2019 Вимоги до випробування арматури для самоутримних ізольованих проводів повітряних ліній електропередавання низької напруги. Частина 6. Кліматичні випробування (EN 50483-6:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT). Зміна № 1:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад (EN 55032:2015, IDT). Поправка № 1:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 55035:2019 Електромагнітна сумісність мультимедійного обладнання. Вимоги до несприйнятливості (EN 55035:2017, IDT; CISPR 35:2016, MOD). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 60118-0:2019 Електроакустика. Слухові апарати. Частина 0. Вимірювання характеристик слухових апаратів (EN 60118-0:2015, IDT; IEC 60118-0:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 60118-13:2019 Електроакустика. Слухові апарати. Частина 13. Електромагнітна сумісність (ЕМС) (EN 60118-13:2005, IDT; IEC 60118-13:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 60728-11:2019 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 11. Безпека (EN 60728-11:2017, IDT; IEC 60728-11:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 60728-11:2019 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 11. Безпека (EN 60728-11:2017, IDT; IEC 60728-11:2016, IDT). Зміна № 11:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61326-2-6:2019 Електричне устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Особливі вимоги. Медичне обладнання для діагностики in vitro (EN 61326-2-6:2006, IDT; IEC 61326-2-6:2005, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-1:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61508-1:2010, IDT; IEC 61508-1:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-2:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 2. Вимоги до електричних, електронних, програмовних електронних систем, пов’язаних із безпекою (EN 61508-2:2010, IDT; IEC 61508-2:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-3:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 3. Вимоги до програмного забезпечення (EN 61508-3:2010, IDT; IEC 61508-3:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-4:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 4. Визначення та скорочення (EN 61508-4:2010, IDT; IEC 61508-4:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-5:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 5. Приклади методів для визначення рівнів повноти безпеки (EN 61508-5:2010, IDT; IEC 61508-5:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-6:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 6. Настанови щодо використання IEC 61508-2 та IEC 61508-3 (EN 61508-6:2010, IDT; IEC 61508-6:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61508-7:2019 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 7. Огляд методик та заходів (EN 61508-7:2010, IDT; IEC 61508-7:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61512-1:2019 Керування рецептурним виробництвом. Частина 1. Моделі та термінологія (EN 61512-1:1999, IDT; IEC 61512-1:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61512-2:2019 Керування рецептурним виробництвом. Частина 2. Структури даних і настанови щодо мов (EN 61512-2:2002, IDT; IEC 61512-2:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61512-3:2019 Керування рецептурним виробництвом. Частина 3. Моделі та представлення для загальних і місцевих рецептів (EN 61512-3:2008, IDT; IEC 61512-3:2008, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 61512-4:2019 Керування рецептурним виробництвом. Частина 4. Записи рецептурного виробництва (EN 61512-4:2010, IDT; IEC 61512-4:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 62264-1:2019 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 1. Моделі та термінологія (EN 62264-1:2013, IDT; IEC 62264-1:2013, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 62264-2:2019 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 2. Об’єкти й атрибути для інтегрування систем керування підприємством та виробництвом (EN 62264-2:2013, IDT; IEC 62264-2:2013, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 62264-3:2019 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 3. Моделі діяльностей керування виробничими операціями (EN 62264-3:2017, IDT; IEC 62264-3:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 62264-4:2019 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 4. Атрибути моделей об’єктів для інтегрування підсистем керування виробничими операціями (EN 62264-4:2016, IDT; IEC 62264-4:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 62264-5:2019 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 5. Комерційно-виробничі транзакції (EN 62264-5:2016, IDT; IEC 62264-5:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 71-12:2019 Безпечність іграшок. Частина 12. N-нітрозаміни та речовини, що можуть перетворюватися на N-нітрозаміни (EN 71-12:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 71-14:2019 Безпечність іграшок. Частина 14. Батути для домашнього використання (EN 71-14:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN 923:2019 Клеї. Терміни та визначення понять (EN 923:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонійних складників струму (обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А в одній фазі) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN IEC 61000-6-1:2019 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-1. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому, комерційному середовищах та в середовищі легкої промисловості (EN IEC 61000-6-1:2019, IDT; IEC 61000-6-1:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN IEC 62443-4-1:2019 Безпечність систем промислової автоматизації та керування. Частина 4-1. Вимоги до життєвого циклу розроблення безпечної продукції (EN IEC 62443-4-1:2018, IDT; IEC 62443-4-1:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 10416:2019 Промисловість нафтова та газова. Промивальні рідини. Лабораторні випробування (EN ISO 10416:2009, IDT; ISO 10416:2008, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 10534-1:2019 Акустика. Визначення коефіцієнта поглинання звуку та імпедансу в імпедансних трубках. Частина 1. Метод з використанням коефіцієнта стоячої хвилі (EN ISO 10534-1:2001, IDT; ISO 10534-1:1996, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 10534-2:2019 Акустика. Визначення коефіцієнта поглинання звуку та імпедансу в імпедансних трубках. Частина 2. Метод з використанням коефіцієнта передавальної функції (EN ISO 10534-2:2001, IDT; ISO 10534-2:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 10539:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення лужності (EN ISO 10539:2002, IDT; ISO 10539:2002, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 11701:2019 Жири рослинні та олії. Визначення вмісту фосфоліпідів у лецитинах методом ВЕРХ з використанням детектора розсіювання світла (EN ISO 11701:2009, IDT; ISO 11701:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 11702:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Ферментативне визначення загального вмісту стеролів (EN ISO 11702:2016, IDT; ISO 11702:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 12873:2019 Олії оливкові та олії оливкові з макухи. Визначення вмісту воску методом капілярної газової хроматографії (EN ISO 12873:2014, IDT; ISO 12873:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT). Поправка № 1:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 12966-2:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 2. Готування метилових ефірів жирних кислот (EN ISO 12966-2:2017, IDT; ISO 12966-2:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 12966-3:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 3. Готування метилових ефірів жирних кислот з використанням триметилсульфонію гідроксиду (EN ISO 12966-3:2016, IDT; ISO 12966-3:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 12966-4:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 4. Визначення методом капілярної газової хроматографії (EN ISO 12966-4:2015, IDT; ISO 12966-4:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 13766-1:2019 Машини землерийні та техніка будівельна. Електромагнітна сумісність (ЕМС) машин з внутрішнім джерелом електроживлення. Частина 1. Загальні вимоги до ЕМС за звичайних електромагнітних умов довкілля (EN ISO 13766-1:2018, IDT; ISO 13766-1:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 13766-2:2019 Машини землерийні та техніка будівельна. Електромагнітна сумісність (ЕМС) машин з внутрішнім джерелом електроживлення. Частина 2. Додаткові вимоги до ЕМС для функційної безпеки (EN ISO 13766-2:2018, IDT; ISO 13766-2:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 13884:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення окремих трансізомерів методом інфрачервоної спектрометрії (EN ISO 13884:2005, IDT; ISO 13884:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 14183:2019 Корми для тварин. Визначення монензину, наразину та саліноміцину методом рідинної хроматографії з використанням післяколонкової дериватизації (EN ISO 14183:2008, IDT; ISO 14183:2005, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 14902:2019 Корми для тварин. Метод визначення активності інгібіторів трипсину соєвих продуктів (EN ISO 14902:2001, IDT; ISO 14902:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 15301:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення осаду в жирі-сирці та в нерафінованій олії методом центрифугування (EN ISO 15301:2001, IDT; ISO 15301:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 15753:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів (EN ISO 15753:2016, IDT; ISO 15753:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 16012:2019 Пластмаси. Визначення лінійних розмірів випробних зразків (EN ISO 16012:2015, IDT; ISO 16012:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 17059:2019 Насіння олійне. Екстракція олії та готування метилових ефірів жирних кислот тригліцеридів для аналізування газовою хроматографією (Прискорений метод) (EN ISO 17059:2009, IDT; ISO 17059:2007, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 17225-1:2019 Тверде біопаливо. Технічні характеристики та класи палива. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 17225-1:2014, IDT; ISO 17225-1:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 17294-2:2019 Якість води. Використання мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ІЗП-МС). Частина 2. Визначення 62 елементів (EN ISO 17294-2:2016, IDT; ISO 17294-2:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 17375:2019 Корм для тварин. Визначення афлатоксину В1 (EN ISO 17375:2006, IDT; ISO 17375:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 2039-2:2019 Пластмаси. Визначення твердості. Частина 2. Твердість за Роквеллом (EN ISO 2039-2:1999, IDT; ISO 2039-2:1987, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 20753:2019 Пластмаси. Випробні зразки (EN ISO 20753:2018, IDT; ISO 20753:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22088-1:2019 Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 1. Загальні настанови (EN ISO 22088-1:2006, IDT; ISO 22088-1:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22088-2:2019 Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 2. Метод випробування на розтягування за постійного навантаження (EN ISO 22088-2:2006, IDT; ISO 22088-2:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22088-3:2019 Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 3. Метод зігнутої смуги (EN ISO 22088-3:2006, IDT; ISO 22088-3:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22088-4:2019 Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 4. Метод утискування кульки або штифта (EN ISO 22088-4:2006, IDT; ISO 22088-4:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22088-5:2019 Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 5. Метод випробування на деформацію під час постійного розтягування (EN ISO 22088-5:2009, IDT; ISO 22088-5:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22088-6:2019 Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 6. Метод повільної розтяжної деформації (EN ISO 22088-6:2009, IDT; ISO 22088-6:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22118:2019 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Виявлення та встановлення кількості патогенних мікроорганізмів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальні вимоги та визначення (EN ISO 22118:2011, IDT; ISO 22118:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22119:2019 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Виявлення патогенних мікроорганізмів у режимі реального часу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальні вимоги та визначення (EN ISO 22119:2011, IDT; ISO 22119:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22959:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з використанням комплексної донорно-акцепторної хроматографії в режимі реального часу та високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням (EN ISO 22959:2009, IDT; ISO 22959:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 22964:2019 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення Enterobacter sakazakii (EN ISO 22964:2017, IDT; ISO 22964:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 27107:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Потенціометричне визначення точки переходу (EN ISO 27107:2010, IDT; ISO 27107:2008, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 30024:2019 Корм для тварин. Визначення фітазної активності (EN ISO 30024:2009, IDT; ISO 30024:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 3960:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Йодометричне (візуальне) визначення за кінцевою точкою (EN ISO 3960:2017, IDT; ISO 3960:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 3961:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа (EN ISO 3961:2018, IDT; ISO 3961:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 4590:2019 Поропласти жорсткі. Визначення відсоткового об’єму відкритих та закритих пор (EN ISO 4590:2016, IDT; ISO 4590:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 4892-3:2019 Пластмаси. Методи випробування на дію лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні лампи ультрафіолетового випромінювання (EN ISO 4892-3:2016, IDT; ISO 4892-3:2016, IDT. Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 5526:2019 Зернові, бобові та інші продовольчі зернові культури. Номенклатура (EN ISO 5526:2013, IDT; ISO 5526:2013, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 5555:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб (EN ISO 5555:2001, IDT; ISO 5555:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 604:2019 Пластмаси. Визначення властивостей під час стискання (EN ISO 604:2003, IDT; ISO 604:2002, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 6321:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення точки плавлення у відкритих капілярних трубках (EN ISO 6321:2002, IDT; ISO 6321:2002, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 660:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кислотного числа та кислотності (EN ISO 660:2009, IDT; ISO 660:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 663:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок (EN ISO 663:2017, IDT; ISO 663:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 6883:2018 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стандартної маси за об`ємом (маса літра в повітрі) (EN ISO 6883:2017, IDT; ISO 6883:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 6885:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізидинового числа (EN ISO 6885:2016, IDT; ISO 6885:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 6886:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості до окислення (метод прискореного окислення) (EN ISO 6886:2016, IDT; ISO 6886:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 6888-3:2019 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 3. Виявляння та MPN-техніка для малих чисел (EN ISO 6888-3:2003, IDT; ISO 6888-3:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 6926:2019 Акустика. Вимоги до продуктивності та калібрування вихідних джерел звуку, використовуваних для визначення рівнів звукової потужності (EN ISO 6926:2016, IDT; ISO 6926:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8292-1:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту твердого жиру з використанням імпульсного ядерного магнітного резонансу. Частина 1. Прямий метод (EN ISO 8292-1:2010, IDT; ISO 8292-1:2008. IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8292-2:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту твердого жиру з використанням імпульсного ядерного магнітного резонансу. Частина 2. Непрямий метод (EN ISO 8292-2:2010, IDT; ISO 8292-2:2008, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8307:2019 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення еластичності (EN ISO 8307:2018, IDT; ISO 8307:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-1:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 1. Ін`єкційні флакони з трубчастого скла (EN ISO 8362-1:2009, IDT; ISO 8362-1:2009. IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-2:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 2. Корки для ін`єкційних флаконів (EN ISO 8362-2:2015, IDT; ISO 8362-2:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-3:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 3. Ковпачки алюмінієві для ін`єкційних флаконів (EN ISO 8362-3:2003, IDT: ISO 8362-3:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-4:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 4. Ін`єкційні флакони, вилиті зі скла (EN ISO 8362-4:2011, IDT; ISO 8362-4:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-5:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 5. Ковпачки для ліофільного сушіння для ін`єкційних флаконів (EN ISO 8362-5:2016, IDT; ISO 8362-5:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-6:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 6. Ковпачки з алюмінію та пластмаси для ін`єкційних флаконів (EN ISO 8362-6:2011, IDT; ISO 8362-6:2010, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8362-7:2019 Місткості для ін`єкційних речовин та допоміжні пристрої. Частина 7. Скомбіновані ковпачки з алюмінію та пластмаси без пластмасової частини, що виступає за діаметр головки, для ін`єкційних флаконів (EN ISO 8362-7:2010, IDT; ISO 8362-7:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8420:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту полярних сполук (EN ISO 8420:2002, IDT; ISO 8420:2002, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8534:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера (без піридину) (EN ISO 8534:2017, IDT; ISO 8534:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8871-1:2019 Елементи еластичні для препаратів парентерального вводження та устатковання фармацевтичної призначеності. Частина 1. Уміст екстрагованих речовин у водяних препаратах, простерилізованих в автоклавах (EN ISO 8871-1:2004, IDT; ISO 8871-1:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8871-2:2019 Елементи еластомерні для препаратів парентерального вводження та устатковання фармацевтичної призначеності. Частина 2. Ідентифікування та визначення характеристик (EN ISO 8871-2:2004, IDT; ISO 8871-2:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 8871-3:2019 Елементи еластичні для препаратів парентерального вводження та устатковання фармацевтичної призначеності. Частина 3. Визначення кількості відокремлюваних частинок (EN ISO 8871-3:2004, IDT; ISO 8871-3:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 899-1:2019 Пластмаси. Визначення властивості повзучості. Частина 1. Повзучість під час розтягування (EN ISO 899-1:2017, IDT; ISO 899-1:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 899-2:2019 Пластмаси. Визначення властивості повзучості. Частина 2. Повзучість під час згинання за триточкового навантаження (EN ISO 899-2:2003, IDT; ISO 899-2:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ EN ISO 9936:2019 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту токоферолів та токотриєнолів високоефективною рідинною хроматографією (EN ISO 9936:2016, IDT; ISO 9936:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EG 202 765-3:2019 Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Показники продуктивності мережі та QoS та методи вимірювання. Частина 3. Показники продуктивності мережі та методи вимірювання в ІР-мережах (ETSI EG 202 765-3 V1.1.2 (2010-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-1:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 1. Опис системи (ETSI EN 300 175-1 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-3:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 3. Рівень керування доступом до середовища передавання (ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-4:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 4. Рівень керування каналом передавання даних (ETSI EN 300 175-4 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-5:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 5. Мережевий рівень (ETSI EN 300 175-5 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-6:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 6. Ідентифікатори та адресація (ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-7:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 7. Засоби захисту (ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 175-8:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 8. Кодування мовних та аудіосигналів (ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 (2017-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 444:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Профіль загального доступу (ETSI EN 300 444 V2.5.1 (2017-10), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 300 700:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Радіостанція-ретранслятор (ETSI EN 300 700 V2.2.1 (2018-12), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 302 017:2019 Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з амплітудною модуляцією (АМ). Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 302 245:2019 Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення всесвітнього цифрового радіо (DRM). Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 245 V2.1.1 (2018-06), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 302 769:2019 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та модуляція для цифрової системи передавання другого покоління через кабельні мережі (DVB-C2) (ETSI EN 302 769 V1.3.1 (2015-10), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI EN 303 560:2019 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Системи субтитрів TTML (ETSI EN 303 560 V1.1.1 (2018-05), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TR 102 376-2:2019 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Настанови щодо впровадження системи другого покоління для мовлення, інтерактивних послуг, збирання новин та інших супутникових широкосмугових застосовань. Частина 2. Розширення S2 (DVB-S2X) (ETSI TR ETSI TR 102 376-2 V1.1.1 (2015-11), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TR 102 493:2019 Якість речових сигналів та передавання мультимедіа (STQ). Настанови щодо використання алгоритмів оцінки якості відеосигналів для мобільних застосовань (ETSI TR 102 493 V1.3.1 (2017-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TR 126 903:2019 Універсальна система рухомого електрозв’язку (UMTS). Система LTE. Підтримка покращеного відеокодування для служб потокового передавання з комутацією пакетів (PSS) та мультимедійного мовлення/багатоадресного передавання (MBMS) (ETSI TR 126 903 V15.0.0 (2018-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TR 126 904:2019 Універсальна система рухомого електрозв’язку (UMTS). Система LTE. Підтримка покращеного відеокодування (ETSI TR 126 904 V15.0.1 (2018-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TR 126 905:2019 Універсальна система рухомого електрозв’язку (UMTS). Система LTE. Відеосигнали стереоскопічної системи телебачення в рухомому зв’язку (ETSI TR 126 905 V15.0.0 (2018-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TR 126 949:2019 Універсальна система рухомого електрозв’язку (UMTS). Система LTE. Формати відео для служб 3GPP (ETSI TR 126 949 V15.0.0 (2018-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Особливості для загальноприйнятих послуг у мережах рухомого зв’язку. Частина 2. Визначення параметрів якості послуг та їхнє обчислення (ETSI TS 102 250-2 V2.6.1 (2017-10), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 250-4:2019 Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Особливості для загальноприйнятих послуг у мережах рухомого зв’язку. Частина 4. Вимоги до обладнання вимірювання якості послуг (ETSI TS 102 250-4 V2.2.1 (2011-04), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 250-6:2019 Оброблення сигналів мовної інформації, передавання та аспекти якості (STQ). Аспекти QoS для загальноприйнятих послуг у мережах GSM та 3G. Частина 6. Подальше оброблення даних та статистичні методи (ETSI TS 102 250-6 V1.2.1 (2004-10), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 563:2019 Цифрове звукове мовлення (DAB). Кодування звуку в системі цифрового звукового мовлення DAB + (MPEG HE-AACv2) (ETSI TS 102 563 V2.1.1 (2017-01), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 939-1:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Ультранизький рівень енергоспоживання. Обмін даними між машинами. Частина 1. Мережа домашньої автоматизації (фаза 1) (ETSI TS 102 939-1 V1.3.1 (2017-10), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 939-2:2019 Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Ультранизький рівень енергоспоживання. Обмін даними між машинами. Частина 2. Мережа домашньої автоматизації (фаза 2) (ETSI TS 102 939-2 V1.3.1 (2019-01), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 102 991:2019 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Настанови щодо впровадження системи другого покоління для передавання сигналів цифрового кабельного телебачення (DVB-C2) (ETSI TS 102 991 V1.3.1 (2016-01), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 103 285:2019 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Профіль MPEG-DASH для транспортування сигналів служб DVB, ґрунтованих на ISO BMFF через мережі, ґрунтовані на IP-протоколі (ETSI TS 103 285 V1.2.1 (2018-03), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 103 615:2019 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Генерування метаданих та мегакадру DVB-T/DVB-T2-MI з транспортного потоку MPEG-2 для єдиної системи опромінювання DVB (DVB-SIS) (ETSI TS 103 615 V1.1.1 (2018-08), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 125 304:2019 Універсальна система мобільного зв’язку (UMTS). Процедури функціювання абонентського обладнання в режимі очікування та процедури повторного вибору стільника в режимі підключення (ETSI TS 125 304 V15.0.0 (2018-07), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 126 116:2019 Універсальна система рухомого електрозв’язку (UMTS). Система LTE. Послуга передавання телевізійного мовлення через служби 3GPP. Відеопрофілі (ETSI TS 126 116 V15.1.0 (2018-10), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ETSI TS 145 008:2019 Цифрова система стільникового зв’язку (Фаза 2+) (GSM); GSM/EDGE керування каналом підсистеми радіозв’язку (ETSI TS 145 008 V15.3.0 (2019-05), IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ IEC 61000-6-4:2019 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-4. Загальні стандарти. Стандарт щодо емісії завад для промислових середовищ (IEC 61000-6-4:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ IEC 61619:2019 Рідини ізоляційні. Визначення забруднення поліхлорованими біфенілами (PCB) методом газової хроматографії на капілярній колонці (IEC 61619:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 10620:2019 Майоран духмяний сушений (Origanum majorana L.). Технічні умови (ISO 10620:1995, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 10727:2019 Чай і чай швидкорозчинний гранульований. Визначення вмісту кофеїну методом рідинної хроматографії високороздільної здатності (ISO 10727:2002, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11016:2019 Олія ефірна зірчастого ганусу китайського типу (Illicium verum Hook. f.) (ISO 11016:1999, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11163:2019 Васильки камфорні сушені (Ocimum basilicum L.). Технічні умови (ISO 11163:1995, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11164:2019 Розмарин сушений (Rosmarinus officinalis L.). Технічні умови (ISO 11164:1995, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11286:2019 Чай. Класифікація сортів гранулометричним методом (ISO 11286:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11418-2:2019 Вмістини та допоміжне устатковання для фармацевтичних препаратів. Частина 2. Пляшечки з наріззю на горловині на настої (ISO 11418-2:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-2:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 2. Фізичний рівень (ISO 11783-2:2019, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-3:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 3. Рівень передавання даних (ISO 11783-3:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-4:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 4. Мережевний рівень (ISO 11783-4:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-5:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 5. Керування мережею (ISO 11783-5:2019, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-6:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 6. Віртуальний термінал (ISO 11783-6:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-7:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Послідовний контроль та мережа передачі даних. Частина 7. Упровадження прикладного рівня передавання повідомлень (ISO 11783-7:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-8:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 8. Повідомлення про навантажувальні випробування (ISO 11783-8:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11783-9:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 9. Блок електронного керування трактором ECU (ISO 11783-9:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 11786:2019 Сільськогосподарські трактори та машини. Інтерфейс для датчиків, установлених на трактори. Технічні умови (ISO 11786:1995, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 12771:2019 Лабораторні пластикові вироби. Одноразові серологічні піпетки (ISO 12771:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 12772:2019 Лабораторний скляний посуд. Одноразові капілярні трубки для мікрогематокриту (ISO 12772:1997, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 127:2019 Латекс натурального каучуку концентрований. Визначення числа КОН (ISO 127:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 12871:2019 Олії оливкові та олії оливкові з макухи. Визначання вмісту аліфатичних спиртів методом капілярної газової хроматографії (ISO 12871:2019, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 13302:2019 Дослідження сенсорне. Методи оцінювання модифікацій флейвору харчових продуктів, що обумовлені упаковкою (ISO 13302:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 1342:2019 Олія розмаринова (Rosmarinus officinalis L.) (ISO 1342:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 1382:2019 Каучук. Словник термінів (ISO 1382:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 14223-1:2019 Радіочастотна ідентифікація тварин. Сучасні ретранслятори (транспондери). Частина 1. Радіоінтерфейс (ISO 14223-1:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 15003:2019 Аграрна інженерія. Електричне та електронне обладнання. Випробування стійкості до умов навколишнього середовища (ISO 15003:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 15198:2019 Клінічна лабораторна медицина. In vitro діагностичні медичні прилади. Оцінювання контролювання якості виробником (ISO 15198:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 15598:2019 Чай. Метод визначення сирої клітковини (ISO 15598:1999, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 15819:2019 Косметика. Аналітичні методи. Нітрозаміни: виявлення та визначення N-нітрозодіетаноламіну (NDELA) у косметиці методом високоефективної рідинної хроматографії (NPLC) з використанням тандемної мас-спектрометрії (ISO 15819:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 15886-1:2019 Іригаційне устатковання. Дощувальні апарати. Визначення та класифікація (ISO 15886-1:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 1652:2019 Латекс каучуковий. Метод визначення уявної в’язкості за Брукфільдом (ISO 1652:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 17359:2019 Моніторинг стану та діагностика машин. Загальні настанови (ISO 17359:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 1795:2019 Каучуки сирі натуральні та синтетичні. Методи відбирання та готування проб (ISO 1795:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 1817:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення стійкості до дії рідин (ISO 1817:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 1838:2019 Ананаси свіжі. Настанови щодо зберігання та транспортування (ISO 1838:1993, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 188:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Методи випробування на прискорене старіння та термостійкість (ISO 188:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 19983:2019 Гума. Визначення показників точності для стандартів на методи випробування (ISO 19983:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 21093:2019 Олія ефірна з карликової сосни (Pinus mugo Turra) (ISO 21093:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 22400-1:2019 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 1. Огляд, загальні положення та термінологія (ISO 22400-1:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 22400-2:2019 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання (ISO 22400-2:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 22400-2:2019 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання (ISO 22400-2:2014, IDT). Поправка № 1:2019. Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 22866:2019 Обладнання для захисту рослин. Методи визначення зносу краплин в експлуатаційних умовах (ISO 22866:2005, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 2295:2019 Авокадо. Настанови щодо зберігання та транспортування (ISO 2295:1974, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 23391:2019 Плоди шипшини сушені. Технічні умови та методи випробування (ISO 23391:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 23393:2019 Плоди граната. Технічні умови та методи випробування (ISO 23393:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 23529:2019 Гума. Загальні вимоги щодо готування та кондиціонування випробних зразків для фізичних методів випробування (ISO 23529:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 2439:2019 Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом утискування (ISO 2439:2008, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 24631-1:2019 Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 1. Оцінювання відповідності транспондерів RFID стандартам ISO 11784 та ISO 11785 (ураховуючи надання та використання коду виробника) (ISO 24631-1:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 24631-2:2019 Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 2. Оцінювання відповідності трансіверів RFID стандартам ISO 11784 та ISO 11785 (ISO 24631-2:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 24631-3:2019 Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 3. Оцінювання робочих характеристик транспондерів RFID, що відповідають стандартам ISO 11784 та ISO 11785 (ISO 24631-3:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 24631-4:2019 Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 4. Оцінювання робочих характеристик трансіверів RFID, що відповідають стандартам ISO 11784 та ISO 11785 (ISO 24631-4:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 24631-6:2019 Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 6. Подання інформації щодо ідентифікації тварин (візуальний дисплей/передавання даних) (ISO 24631-6:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 2475:2019 Каучук хлоропреновий (ХК). Типи загальної призначеності. Порядок оцінювання (ISO 2475:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 25119-2:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Елементи систем керування, пов`язані з безпекою. Частина 2. Розроблення концепції (ISO 25119-2:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 25119-3:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Елементи систем керування, пов`язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне та програмне забезпечення (ISO 25119-3:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 289-1:2019 Гума невулканізована. Визначення в’язкості за допомогою дискового віскозиметра. Частина 1. Визначення в’язкості за Муні (ISO 289-1:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 289-2:2019 Гума невулканізована. Визначення в’язкості за допомогою дискового віскозиметра. Частина 2. Визначення здатності до передчасної вулканізації (ISO 289-2:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 2930:2019 Каучук сирий натуральний. Визначення показника збереженості пластичності (ISO 2930:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 3045:2019 Олія лаврова (Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore) (ISO 3045:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 3046-3:2019 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Експлуатаційні характеристики. Частина 3. Вимірювання під час випробовування (ISO 3046-3:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 3166-2:2019 Коди назв країн світу. Частина 2. Коди одиниць адміністративно-територіального поділу країн (ISO 3166-2:2013, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 3385:2019 Матеріали полімерні чарункові еластичні. Метод визначення втоми за сталої навантаги (ISO 3385:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 34-1:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення міцності на розрив. Частина 1. Випробні зразки штаниноподібні, кутові та серпоподібні (ISO 34-1:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 34-2:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення міцності на розрив. Частина 2. Малі (Delft) випробні зразки (ISO 34-2:2015, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 3591:2019 Дослідження сенсорне. Обладнання. Дегустаційні бокали (ISO 3591:1977, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 36:2019 Каучук вулканізований або термопластичний. Метод визначення зчеплення з текстильним матеріалом (ISO 36:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 37:2019 Каучук вулканізований або термопластичний. Метод визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування (ISO 37:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 3929:2019 Дорожні транспортні засоби. Методи вимірювання відпрацьованих газів під час огляду або технічного обслуговування (ISO 3929:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4174:2019 Зернові, бобові та олійні. Вимірювання втрати питомого тиску внаслідок проходження повітряного потоку одного напрямку через партію зерна насипом (ISO 4174:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4506:2019 Сплави тверді. Випробування на стиск (ISO 4506:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4649:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення стійкості до стирання за допомогою обертового циліндричного пристрою (ISO 4649:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4661-2:2019 Гума вулканізована. Готування проб та зразків для випробування. Частина 2. Хімічні випробування (ISO 4661-2:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4662:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення еластичності за відскоком (ISO 4662:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4731:2019 Олія ефірна геранієва (Pelargonium x ssp.) (ISO 4731:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 4733:2019 Олія ефірна кардамонова (Elettaria cardamomum (L.) Maton) (ISO 4733:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 48-2:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Частина 2. Твердість у міжнародних одиницях (від 10 IRHD до 100 IRHD) (ISO 48-2:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 48-4:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення твердості. Частина 4. Метод визначення твердості методом дюрометра (твердість за Шором) (ISO 48-4:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 5700:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Убезпечувальні конструкції в разі перекидання. Метод статичного випробування та умови прийняття (ISO 5700:2013, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 612:2019 Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять (ISO 612:1978, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 6575:2019 Пажитник цілий чи мелений (порошкоподібний). Технічні умови (ISO 6575:1982, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 6660:2019 Манго. Зберігання на холоді (ISO 6660:1993, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 7386:2019 Насіння анісове (Pimpinella anisum Linnaeus). Технічні умови (ISO 7386:1984, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 750:2019 Продукти плодовоовочеві. Визначення титрованої кислотності (ISO 750:1998, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 7701:2019 Яблука сушені. Технічні умови та методи випробування (ISO 7701:1994, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 7713:2019 Лабораторний скляний посуд. Одноразові серологічні піпетки (ISO 7713-1985, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 7928-1:2019 Чабер. Технічні умови. Частина 1. Гірський чабер (Satureja montana Linnaeus) (ISO 7928-1:1991, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 7928-2:2019 Чабер. Технічні умови. Частина 2. Садовий чабер (Satureia hortensis Linnaeus) (ISO 7928-2:1991, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 8082-2:2019 Лісогосподарські самохідні машини. Експлуатаційні характеристики та лабораторні випробування конструкцій для захисту під час перекидання. Частина 2. Машини з кабіною на обертовій платформі та стрілою на платформі (ISO 8082-2:2011, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 812:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення крихкості за низької температури (ISO 812:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 815-1:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення залишкової деформації після стискання. Частина 1. Випробування за стандартної чи підвищеної температури (ISO 815-1:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 815-2:2019 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення залишкової деформації після стискання. Частина 2. Випробування за низьких температур (ISO 815-2:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 8586:2019 Дослідження сенсорне. Загальні настанови щодо відбору, навчання та контролю відібраних експертів та експертів з органолептичного оцінювання (ISO 8586:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 9026:2019 Каучук сирий або невулканізовані суміші. Визначення міцності сирої суміші (ISO 9026:2007, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 931:2019 Банани зелені. Настанови щодо зберігання та транспортування (ISO 931:1980, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 9912-1:2004 Устатковання зрошувальне сільськогосподарське. Фільтри для мікрозрошування. Частина 1. Терміни та визначення й класифікація (ISO 9912-1:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 9964-1:2019 Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 1. Визначення натрію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (ISO 9964-1:1993, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO 9964-2:2019 Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 2. Визначення калію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (ISO 9964-2:1993, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TR 17276:2019 Косметика. Аналітичний підхід щодо вибору методів кількісного визначення важких металів у косметиці (ISO/TR 17276:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TR 18811:2019 Косметика. Настанови щодо визначення стабільності косметичних продуктів (ISO/TR 18811:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TR 22400-10:2019 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 10. Описання робочих операцій отримання даних (ISO/TR 22400-10:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TR 24699:2019 Гума та гумові вироби. Екологічні аспекти. Основні настанови щодо долучення їх до стандартів (ISO/TR 24699:2009, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TR 7620:2019 Гумові матеріали. Хімічна стійкість (ISO/TR 7620:2005, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TS 10993-19:2019 Біологічне оцінювання медичних приладів. Частина 19. Фізико-хімічні, морфологічні й топографічні характеристики матеріалів (ISO/TS 10993-19:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ISO/TS 10993-20:2019 Біологічне оцінювання медичних приладів. Частина 20. Принципи та методи випробування на імунотоксичність медичних приладів (ISO/TS 10993-20:2006, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R BT.2095-1:2019 Телебачення мовленнєве. Суб’єктивне оцінювання якості відеозображень з використанням протоколу перегляду експертами (ITU-R BT.2095-1:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R BT.2111-0:2019 Таблиця випробувальна кольорова для телевізійних систем з високим контрастом. Технічні вимоги (ITU-R BT.2111-0:2017, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1450-5:2019 Характеристики широкосмугових локальних радіомереж (ITU-R M.1450-5:2014, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1787-3:2019 Опис систем та мереж радіонавігаційної супутникової служби (космос-Земля та космос-космос) і технічні характеристики передавальних космічних станцій, що функціюють у смугах частот 1 164-1 215 МГц, 1 215-1 300 МГц та 1 559-1 610 МГц (ITU-R M.1787-3:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1901-1:2019 Настанова до Рекомендацій ITU-R стосовно систем і мереж радіонавігаційної супутникової служби, що функціюють у смугах частот 1 164-1 215 МГц, 1 215-1 300 МГц, 1 559-1 610 МГц, 5 000-5 010 МГц та 5 010-5 030 МГц (ITU-R M.1901-1:2013, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1902:2019 Характеристики та критерії захисту приймальних земних станцій радіонавігаційної супутникової служби, (космос-Земля), що функціюють у смузі частот 1 215-1 300 МГц (ITU-R M.1902:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1903:2019 Характеристики та критерії захисту приймальних земних станцій в радіонавігаційній супутниковій службі (космос-Земля) та приймачів повітряної радіонавігаційної служби, що функціюють у смузі частот 1 559-1 610 МГц (ITU-R M.1903:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1904:2019 Характеристики, вимоги до параметрів та критерії захисту приймальних станцій радіонавігаційної супутникової служби (космос-космос), що функціюють у смугах частот 1 164-1 215 МГц, 1 215-1 300 МГц та 1 559-1 610 МГц (ITU-R M.1904:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-R M.1905:2019 Характеристики та критерії захисту приймальних земних станцій у радіонавігаційній супутниковій службі (космос-Земля), що функціюють у смузі частот 1 164-1 215 МГц (ITU-R M.1905:2012, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T P.561:2019 Пристрій для вимірювання без втручання в роботу. Вимірювання голосової послуги (ITU-T P.561:2002, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T P.562:2019 Аналіз та інтерпретація вимірювання голосових послуг INMD (ITU-T P.562:2004, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T P.800.1:2019 Усереднена експертна оцінка (MOS). Термінологія (ITU-T P.800.1:2016, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T P.862.1:2019 Функція перетворення множини необроблених результатів Р.862 в MOS-LQO (ITU-T P.862.1:2003, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T P.862:2019 Оцінювання сприйняття якості мовлення (PESQ). Об’єктивний метод наскрізного оцінювання якості мовлення вузькосмугових телефонних мереж і мовних кодексів (ITU-T P.862:2001, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T P.863:2019 Прогнозування об’єктивної оцінки якості сприйняття під час прослуховування (ITU-T P.863:2018, IDT). Детальніше>>>
 • ДСТУ ITU-T Y.1541:2019 Показники продуктивності мережі для IP-послуг (ITU-T Y.1541:2011, IDT). Детальніше>>>

Дякуємо за співробітництво!

Команда БУДСТАНДАРТ

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com