Роз'яснення НОС щодо відновлення чинності стандартів

Створено: П'ятниця, 18 листопада 2022, 19:38

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», яке виконує функції національного органу стандартизації України (далі – НОС) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р, у зв’язку з численними зверненнями щодо чинності міждержавних стандартів в Україні, розроблених до 1992 року, інформує про таке.

Законом України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII (далі – Закон), який набув чинності 03.01.2015, в національне законодавство України як держави-члена Світової організації торгівлі (далі – СОТ) імплементовано положення Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, зокрема Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів, а також впроваджено міжнародні та європейські принципи стандартизації.

Відповідно до повноважень, визначених статтею 11 Закону, НОС організовує та координує діяльність щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

Усі ГОСТ, розроблені до 1992 року, скасовано на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, з поступовою втратою чинності.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ) від 19.04.2016.

З метою зниження ризиків для суб’єктів господарювання Мінекономіки завчасно було запропоновано заінтересованим сторонам опрацювати питання, зокрема щодо:

- скасування ГОСТ, які втратили актуальність;

- розроблення національних нормативних документів (стандартів, кодексів усталеної практики) на заміну відповідних ГОСТ;

- розроблення стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов підприємств, установ, організацій, що здійснюють стандартизацію, якщо підприємства застосовують положення цих ГОСТ.

Відповідну інформацію (від 27.03.2015) оприлюднено на офіційному вебсайті НОС. Крім того, НОС постійно надавав роз’яснення та консультації підприємствам та заінтересованим сторонам з питань, що виникають у зв’язку зі скасуванням ГОСТ.

Згідно з отриманими рекомендаціями Мінекономіки як центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері стандартизації, а також відповідно до пункту 5 частини 3 статті 15 Закону, НОС проведено належну роботу з відповідальними технічними комітетами стандартизації (далі – ТК).

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році видано накази НОС про скасування ГОСТ із втратою чинності у 2016, 2017, 2018 роках та з 01.01.2019.

Слід зазначити, що для убезпечення суб’єктів господарювання від негативних наслідків протягом 2020 – 2021 років відновлено низку ГОСТ до 01.01.2022. Зокрема, це стандарти:

- на заміну яких проводиться або передбачається розроблення проєктів національних стандартів;

- посилання на які є в нормативно-правових актах;

- які застосовують у різних сферах діяльності;

- стосовно Єдиної системи конструкторської документації;

- розроблені на основі міжнародних стандартів, версії яких є актуальними, та які відповідно до пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону застосовують як національні стандарти.

Таким чином, було надано додатковий час для впорядкування питань, пов’язаних зі скасуванням ГОСТ і виконанням вимог пункту 2 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Одночасно зазначаємо, що скасовані ГОСТ містять положення, які не відповідають сучасному законодавству (зокрема, законам України «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» тощо). Також набула чинності низка технічних регламентів та інших нормативно-правових актів, які встановлюють обов’язкові вимоги до певних видів продукції. Крім того, потрібно відмітити, що ГОСТ містять значну кількість посилань на інші ГОСТ, які вже не чинні, що унеможливлює їхнє застосування.

Звертаємо увагу, що основним напрямом зовнішньоекономічної політики України є поступова та невідворотна інтеграція до Європейського Союзу. 23 червня 2022 року країни-члени Європейського Союзу проголосували за надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. У зв’язку з цим, під час Генеральної Асамблеї CEN/CENELEC досягнуто домовленості щодо отримання Україною статусу афілійованого члена цих організацій та подано відповідну заявку, з перспективою набуття повноправного членства в CEN/CENELEC.

Відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку, Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку III до цієї Угоди.

Зважаючи на зазначене та враховуючи набуття Україною статусу країни- кандидата на членство в ЄС, НОС розпочав роботи з аналізування бази чинних європейських стандартів з метою їх пакетного прийняття в Україні як національних.

Відповідно до статті 17 Закону у разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту. З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.

Ураховуючи зазначене, НОС наполегливо рекомендує всім заінтересованим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТ, скористатися рекомендаціями, розміщеними на сайтах Мінекономіки і НОС, та знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері технічного регулювання України.

Слід також зазначити, що 03.05.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 526 «Про вихід з Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації».

Інформуємо, що за потреби розроблення національного стандарту на заміну ГОСТ будь-яка заінтересована сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські організації тощо) може виступити замовником такої роботи відповідно до статей 28 та 29 Закону.

Беручи до уваги наведене вище, повідомляємо, що подальше відновлення дії ГОСТ є неможливим.

Разом із тим, зважаючи на розгортання повномасштабної війни російської федерації проти України та для прийняття умотивованої позиції щодо доцільності/недоцільності відновлення ГОСТ, у разі нагальної обґрунтованої потреби відновлення ГОСТ, якщо немає аналогів серед європейських або міжнародних стандартів, рекомендуємо заінтересованим сторонам погодити це питання з Міністерством оборони України або центральними органами виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1057, якою визначені сфери діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання.

Тільки після опрацювання питання відповідальним ТК спільно з центральним органом виконавчої влади, НОС відповідно до своїх повноважень додатково опрацює пропозиції заінтересованих сторін та ухвалить виважене рішення щодо доцільності/недоцільності відновлення чинності ГОСТ.

Дякуємо за співпрацю!

Команда БУДСТАНДАРТ

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ