Щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад

Створено: Четвер, 05 грудня 2019, 20:30

Наразі в Україні близько сімдесят тисяч осіб проживають у гуртожитках державної та комунальної форм власності. Для надання можливості мешканцям приватизувати помешкання в гуртожитку в Міністерстві розвитку громад та територій України розробили Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020–2021 роки (далі – Програма), проєкт якої Уряд схвалив 16 жовтня 2019 року.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» громадяни, які проживають у гуртожитках державної форми власності та гуртожитках, що були включені до статутних капіталів господарських товариств та організацій можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Програмою передбачено механізм передачі у власність територіальних громад гуртожитків, які перебувають у державній та комунальній формі власності. Це дозволить громадянам, які тривалий час проживають у гуртожитках та не мають можливості самостійно придбати чи побудувати власне житло, розвʼязати таку проблему шляхом реалізації конституційного права на житло. Програма також дозволить врегулювати питання передачі у власність територіальних громад гуртожитків, які було включено до статутних капіталів суб’єктів господарювання, створених у процесі приватизації та сприятиме реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Програма передбачає здійснення таких заходів:

– відновлення документації на гуртожитки;

– визначення та благоустрій їх прибудинкових територій;

– капітальний ремонт 490 гуртожитків;

– компенсація суб’єктам господарювання, створеним у процесі приватизації, до статутних капіталів яких включено гуртожитки за передачу у власність територіальних громад гуртожитків.

Гуртожитки передаються у власність територіальних громад відповідно до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

Крім того, Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» передбачено, що мешканці гуртожитків, які на правових підставах проживають у гуртожитках, набувають право на приватизацію житла в таких гуртожитках після їх передачі у власність відповідних територіальних громад.

Статтею 3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» передбачено, що ініціатива щодо передачі об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність може виходити від органів, уповноважених управляти державним майном, Національної академії наук, інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.

Рішення про передачу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальних громад приймає орган, уповноважений управляти державним майном, інший орган, якому передано в користування державне майно, або суд.

Передача гуртожитків у власність територіальних громад здійснюється на добровільних (договірних) умовах або, у разі відмови власників гуртожитків від такої передачі, — за рішенням суду за поданням органу місцевого самоврядування.

Також, статтею 14 зазначеного Закону встановлено, що гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальних громад на безкомпенсаційній основі.

Гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, передаються у власність територіальних громад в один із таких способів:

 1) на безкомпенсаційній основі всі гуртожитки передаються:

– за згодою власника гуртожитку – за його рішенням;

– без згоди власника гуртожитку – за рішенням суду;

 2) на частково-компенсаційній основі всі гуртожитки передаються:

– на договірних засадах з виплатою компенсації – за рішенням власника гуртожитку та рішенням відповідної місцевої ради;

– відповідно до Цивільного кодексу України, у розмірі, меншому за розмір, визначений відповідно до частини четвертої цієї статті, – за рішенням суду за позовом місцевої ради;

3) на компенсаційній основі, за умови попередньої повної компенсації в розмірі, визначеному відповідно до частини четвертої цієї статті, гуртожитки передаються:

– за згодою місцевої ради – за рішенням відповідної місцевої ради за поданням власника гуртожитку;

– без згоди місцевої ради – за рішенням суду за позовом власника гуртожитку.

Розмір компенсації вартості гуртожитків, що передаються розраховується відповідно до вартості гуртожитків, за якою їх було включено до статутних капіталів товариств, з урахуванням зменшення вартості внаслідок нарахованого фізичного зносу або збільшення вартості в результаті фактично підтверджених витрат власників.

Для забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, органи місцевого самоврядування мають:

– утворити постійні комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації;

 – подати проєкти рішень про передачу таких гуртожитків у власність територіальних громад на затвердження місцевим радам;

– розробити та затвердити місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Обласні та Київська міська державні адміністрації за погодженням з органами місцевого самоврядування формують поадресний перелік гуртожитків, які мають бути передані у власність територіальних громад, та графік їх передачі.

Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері житлово-комунального господарства, порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для виконання Програми.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020 — 2021 роки» (нині ще проект) обласні та Київська міська державна адміністрація, органи місцевого самоврядування мають:

розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм.

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 490 гуртожитків, з них 271 – державної власності, 219 – включених до статутних капіталів підприємств. Таким чином, орієнтовно 68 604 громадян матимуть змогу приватизувати житлові приміщення в гуртожитках.

Джерело: http://www.minregion.gov.ua

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com