Перевірки пожежної безпеки проводитимуться не частіше одного разу на 2 роки

Створено: Понеділок, 17 вересня 2018, 16:29

Кабмін оновив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність планових перевірок Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Відповідна Постанова Кабміну від 5 вересня 2018 р. № 715 набула чинності 12 вересня.

Періодичність перевірок ДСНС:

- з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

- із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

- з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п'ять років.

Раніше суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику перевіряли не частіше одного разу на чотири роки, а з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на шість років.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:

- вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія);

- площа об'єкта;

- максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті;

- умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку);

- наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

- клас наслідків під час будівництва об'єкта;

- кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

Підприємства відносять до високого, середнього або незначного ступеня ризику за бальною системою. Сума балів, нарахованих за усіма критеріями, визначає ступінь ризику.

Якщо суб'єкту господарювання належить більше одного об'єкта, кількість балів нараховується за усіма критеріями, визначеними окремо по кожному об'єкту.

Стосовно об'єктів, що будуються, сума балів нараховується лише за наявністю і масштабу небезпечних подій, класу наслідків і кількості порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкту.

Якщо за результатами останньої планової перевірки не виявлено істотних порушень вимог законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки, наступна планова перевірка проводиться не раніше, як через встановлений для відповідного ступеня ризику період, збільшеного удвічі. Це положення не застосовується до суб'єктів з високим ступенем ризику.

Джерело: http://ohoronapraci.com.ua

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com