Нові критерії ризику у сфері охорони праці

Створено: П'ятниця, 23 листопада 2018, 14:55

Держпраці розробила й оприлюднила на своєму офіційному сайті проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці»

Критерії оцінки ступеня ризику та періодичності перевірок у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення:

- наявність у суб’єкта господарювання об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (незалежно від їх експлуатації, застосування) станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- здійснення суб'єктом господарювання експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства щодо експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- настання нещасних випадків, наявність у працюючої особи суб’єкта господарювання гострого або хронічного професійного захворювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Цікавими є додатки до зазначених критеріїв. У них вказано вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику, їх показники та кількість балів за кожним показником.

Віднесення підприємств до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями.

Бальна шкала ступенів ризику:

- від 41 до 100 балів – високий ступінь ризику;

- від 21 до 40 балів – середній ступінь ризику;

- від 0 до 20 балів – незначний ступінь ризику.

Залежно від віднесення підприємства до того чи іншого ступеня ризику визначається періодичність проведення планових перевірок.

Держпраці продемонструвала зрозумілий підхід до формулювання критеріїв ризику. Хоча постанова ще не прийнята, однак кожне підприємство уже може підрахувати «набрані бали» і спрогнозувати, до якого зі ступенів ризику воно буде віднесено і як часто у нього проводитимуть планові перевірки з охорони праці. Також можна спробувати відкоригувати свою діяльність, аби зменшити відповідний ступінь ризику і частоту перевірок.

Джерело: http://ohoronapraci.com.ua

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com