Зміни у здійсненні гірничого нагляду: встановлено порядок зупинення робіт

Створено: Четвер, 29 листопада 2018, 09:46

Держпраці розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного гірничого нагляду».

Державний гірничий нагляд – нагляд за додержанням суб’єктами господарювання гірничого законодавства та законодавства про надра під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств, правил і норм щодо ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також переробкою мінеральної сировини, проведенням буро-підривних робіт.

Порядок здійснення гірничого нагляду ґрунтується на положеннях Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Він у певній мірі повторює, а у певні мірі конкретизує його положення.

Під час планових перевірок Держпраці може перевіряти:

- відповідність проведення гірничих робіт до проектів і паспортів, розроблених і затверджених згідно з правилами безпеки, правилами технічної експлуатації, правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, інструкціями з ведення гірничих робіт в небезпечних зонах;

- відповідність фактичного ведення гірничих робіт погодженим щорічним планам розвитку гірничих робіт;

- наявність гірничого відводу, дотримання обов’язків суб’єкта господарювання, якому надано гірничий відвід;

- забезпечення найбільш повного та комплексного використання родовищ корисних копалин, ефективного та безпечного ведення гірничих робіт;

- додержання встановленого порядку обліку стану та руху запасів корисних копалин, обґрунтованість і своєчасність їх списання;

- дотримання погоджених нормативів втрат корисних копалин в надрах та нормативних показників щодо їх збіднення під час видобування;

- додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки, експлуатації родовищ корисних копалин, їх консервації та ліквідації;

- правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища в межах наданих гірничих відводів, наявність та стан виконання проектів раціонального користування надрами в умовах впливу на об’єкти поверхні;

- стан утримання усть ліквідованих гірничих виробок, що мають вихід на земну поверхню;

- додержання правил безпеки під час проведення підривних робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничодобувних підприємств (на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості);

- наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- відповідність віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, можливості раптових викидів та гірничих ударів, до відповідних категорій;

- додержанням законодавства у сфері охорони праці (в частині безпечного ведення робіт, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів; виробництва машин і механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; гігієни праці, забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту);

- додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини.

Деталізовано порядок складання акту та припису за результатами перевірки. Порядок усунення порушень, виявлених за результатами перевірки.

Також встановлено порядок зупинення робіт. Передбачено, що право звернення з відповідним позовом до суду у порядку та строки, встановлені законодавством, щодо повного або часткового зупинення робіт чи виробництва, виникає у разі виявлення під час планової чи позапланової перевірки порушень, що створюють загрозу життю або здоров’ю працівників. Якщо виявлені порушення несуть загрозу життю або здоров’ю працівників, державний інспектор, який виявив зазначені порушення, попереджає про це суб’єкт господарювання та пропонує вжити заходів щодо негайного повного чи часткового зупинення робіт або виробництва (обмеження виробництва). Про це в акті робиться відповідний запис та проставляється фактичний час повного чи часткового зупинення робіт або виробництва (обмеження виробництва) чи вноситься запис про відмову суб’єкта господарювання від вжиття таких заходів.

Позов до суду щодо застосування до суб’єкта господарювання заходу реагування оформлюється на підставі акта у разі, якщо протягом однієї доби з часу надання припису суб’єкт господарювання не усунув порушення, які стали підставою для вжиття таких заходів реагування або не надав інформацію щодо усунення цих порушень із підтверджуючими документами. Відновлення робіт чи виробництва суб’єктом господарювання після їх призупинення відбувається з моменту отримання Держпраці чи її територіальним органом (в залежності від того, хто ініціював призупинення), письмового повідомлення суб’єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених порушень.

Джерело: http://ohoronapraci.com.ua

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com