Новий Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Створено: Вівторок, 12 березня 2019, 10:37

16 січня Кабмін затвердив Технічний регламент обладнання, що працює під тиском.

Регламент набере чинності через дванадцять місяців.

Новий Технічний регламент розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність з положеннями Директиви 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском.

Обладнання, на яке поширюється дія цього регламенту

Дія нового Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, поширюється на таке обладнання:

1) посудини, призначені для:

а) газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів таких робочих середовищ, у яких тиск пари за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара, у межах таких граничних значень:

• для робочого середовища групи 1, якщо об’єм перевищує 1 літр і добуток PS на V перевищує 25 бар на 1 літр або тиск PS перевищує 200 бар;

• для робочого середовища групи 2, якщо об’єм перевищує 1 літр і добуток PS на V перевищує 50 бар на 1 літр або тиск PS перевищує 1 тис. бар, а також всіх переносних вогнегасників та балонів для дихальних апаратів;

б) робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більше 0,5 бара вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень:

• для робочих середовищ групи 1, якщо об’єм перевищує 1 літр і добуток PS на V перевищує 200 бар на 1 літр або тиск PS перевищує 500 бар;

• для робочого середовища групи 2, якщо тиск PS перевищує 10 бар і добуток PS на V перевищує 10 тис. бар на 1 літр або тиск PS перевищує 1 тис. бар.

2) обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110°C, яке підігрівається полум’ям або іншим способом і якому загрожує небезпека перегріву (зокрема автоклави);

3) трубопроводи для:

а) газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара у межах таких граничних значень:

• для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25;

• для робочого середовища групи 2, якщо DN перевищує 32, і добуток PS на DN перевищує 1 тис. бар;

б) робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більш як 0,5 бара атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень:

• для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25 і добуток PS на DN перевищує 2 тис. бар;

• для робочого середовища групи 2, якщо тиск PS перевищує 10 бар, DN перевищує 200 і добуток PS на DN перевищує 5 тис. бар;

4) запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для обладнання, яке вказано у попередніх пунктах, зокрема агрегати;

5) агрегати, призначені для вироблення пари або перегрітої води за температури понад 110° C, які містять не менш як одну одиницю обладнання, що працює під тиском, і підігрівається полум’ям або іншим чином, і якому загрожує небезпека перегріву.

Технічний регламент визначає алгоритм класифікації обладнання, яке працює під тиском, на декілька категорій залежно від рівня загрози. Для кожної категорії визначено модуль, за яким відбувається оцінка відповідності обладнання вимогам цього регламенту.

Також технічний регламент містить вимоги щодо безпечності обладнання, яке працює під тиском. Ці вимоги поширюються на всі етапи виробництва та експлуатації обладнання, починаючи від його проектування.

Застарілі положення Технічного регламенту обладнання, яке працює під тиском, ускладнювали імпорт європейського обладнання на територію України та знижували конкурентоспроможність українського обладнання. Всім виробникам такого обладнання в Україні радимо завчасно врахувати положення нового Техрегламенту та підготуватися до введення його в дію.

Джерело: https://ohoronapraci.com.ua

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com