ДБН В.2.2-14-2004 Здания и сооружения. Помещения для хранения секретных документов и работы с ними

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА РОБОТИ З НИМИ

ДБН В.2.2-14-2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

РОЗРОБЛЕНІ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ, м.Київ);

к. е. н. Заблоцький Є. Й. - керівник розробки Москаленко М. М. - відповідальний виконавець

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням архітектурно-конструктивних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України (Авдієнко О. П., Адріанова Л. Н.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Держбуду України від 09. 07.2004 р. № 146 дск та введені в дію з 01.09.2004 р.

ПОГОДЖЕНІ:

Служба безпеки України листом від 05.07.04 № 26/2-4645

Держпожбезпеки МНС України листом від 26.02.04 № 17/3/509

МОЗ України аркушем погодження від 01.04.04

Держнаглядохоронпраці України листом від 16.03.04 № 06-6а/1475

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними

ДБН В.2.2-14 -2004
На заміну СНиП 2.01.50-83

  
Чинні від 01.09.2004

Ці Норми поширюються на проектування та будівництво нових і реконструкцію існуючих приміщень*) режимно-секретних органів, секретних архівів та бібліотек. секретних бюро (груп), відділів (бюро) технічної документації, спеціальних сховищ секретних документів, а також приміщень, в яких ведуться роботи з секретними документами і в неробочий час зберігаються секретні документи.

Вимоги цих Норм обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування, які організують і здійснюють проектування, будівництво та реконструкцію режимних приміщень на території України.

У додатку А наведений перелік нормативних документів, посилання на які є в цих Нормах.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online