ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управление, организация и технология. Руководство по проведению экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связа...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія

НАСТАНОВА
З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
СУБ'ЄКТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЩОДО ЇХ СПРОМОЖНОСТІ ЗДІЙСНЮВАТИ
ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ
ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

ДСТУ-Н Б.А.3.1-14:2010

Київ
Мінрегіонбуд України
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" (І. Голодець, канд. екон. наук; В. Баглай; Т. Гончар; М. Данченко; І. Сохач; І. Томільцев; К. Шевчук (науковий керівник); В. Якимчук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду від 07.12.2010 р. № 476, чинний з 1 вересня 2011 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Терміни та визначення понять

5 Склад, зміст та процедура проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності

6 Вимоги, що враховуються під час проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності

Додаток А Форма експертного висновку щодо спроможності суб'єкта будівельної діяльності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

Додаток Б Форма замовлення на проведення ліцензійної експертизи

Додаток В Вимоги до суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності створювати об'єкти архітектури, які враховуються під час проведення ліцензійної експертизи

Додаток Г Перелік нормативних, нормативно-правових документів, наявність яких необхідна при виконанні вишукувань та проектування

Додаток Д Перелік нормативних, нормативно-правових документів, наявність яких необхідна при виконанні будівельно-монтажних робіт

Додаток Е Перелік нормативних, нормативно-правових документів, наявність яких необхідна при виконанні монтажних і спеціальних будівельних робіт

Додаток Ж Перелік нормативних, нормативно-правових документів, наявність яких необхідна при виконанні інжинірингових робіт

Додаток З Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СУБ'ЄКТІВ
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЇХ СПРОМОЖНОСТІ
ЗДІЙСНЮВАТИ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
ПОВ'ЯЗАНУ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Управление, организация и технология
РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ СУБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ СПОСОБНОСТИ
 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
СВЯЗАННУЮ С СОЗДАНИЕМ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ

Management, organization and technology
DIRECTION FROM EXAMINATION SUBJECTS OF BUILDING
ACTIVITY CONCERNING THEIR ABILITY TO CARRY OUT ECONOMIC
ACTIVITY, RELATED TO CREATION OF OBJECTS OF ARCHITECTURE

Чинний від 2011-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт регламентує склад, зміст та процедуру проведення експертизи суб'єктів господарської діяльності щодо їх спроможності здійснювати будівельну діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури.

1.2 Призначення стандарту - визначити організаційні засади проведення експертизи суб'єктів господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, що забезпечить якісне та безпечне ведення будівельних і проектних робіт, а також захистить споживачів від неякісної будівельної продукції.

Стандарт поширюється на суб'єкти господарської діяльності незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, що виконують або мають намір виконувати роботи, пов'язані із створенням об'єктів архітектури, а також на організації і установи, що уповноважені на проведення експертизи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 14001:2006 Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, IDТ)

СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта (Положення про головного інженера (головного архітектора) проекту)

Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, затверджені Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (наказ Мінрегіонбуду України від 17.07.2008 № 325).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online